CSP V3i

Qualify resultGame Assetto Corsa
Session Qualify
Track rt_misano, ess
Pole Giulio De Andreis (01:33.1210)
Lasted laps 12
Host Unknown
Pos Driver Vehicle Laps Best lap Gap
1 Giulio De Andreis tatuusfa1 11 01:33.1210 -
2 Luca Degano tatuusfa1 11 01:33.2010 00:00.0800
3 Gianluca Favorito tatuusfa1 11 01:33.2690 00:00.1480
4 Amedeo Castorino tatuusfa1 10 01:33.2920 00:00.1710
5 Giaime Cualbu tatuusfa1 12 01:33.2930 00:00.1720
6 Thomas Tasca tatuusfa1 11 01:33.3030 00:00.1820
7 Umberto Principi tatuusfa1 12 01:33.3550 00:00.2340
8 Giancarlo Soldati tatuusfa1 12 01:33.4290 00:00.3080
9 Michele Galvanin tatuusfa1 11 01:33.4400 00:00.3190
10 Alessandro Calosi tatuusfa1 12 01:33.4710 00:00.3500
11 Francesco Medei tatuusfa1 12 01:33.5070 00:00.3860
12 Federico Pedrini tatuusfa1 12 01:33.5450 00:00.4240
13 Roberto Bressan tatuusfa1 12 01:33.5830 00:00.4620
14 Mauro Crippa tatuusfa1 11 01:33.6160 00:00.4950
15 Alessandro Siddi tatuusfa1 9 01:33.6630 00:00.5420
16 William Zerbini tatuusfa1 11 01:33.7060 00:00.5850
17 Giuseppe Cantore tatuusfa1 12 01:33.8230 00:00.7020
18 Roberto Zedda tatuusfa1 11 01:33.8410 00:00.7200
19 Andrea Disaro tatuusfa1 11 01:33.8430 00:00.7220
20 Igor Muraro tatuusfa1 12 01:33.8930 00:00.7720
21 Stefano Pinat tatuusfa1 11 01:34.3090 00:01.1880
22 Luca Gagliardini tatuusfa1 12 01:34.3670 00:01.2460
23 Steve Dangers tatuusfa1 11 01:34.4260 00:01.3050
24 Rosario Carone tatuusfa1 11 01:34.4560 00:01.3350
25 Dave Hide tatuusfa1 5 01:36.0360 00:02.9150
26 Fabrizio Calafiore tatuusfa1 0 - -
27 ESS TV1 ess_dg 0 - -
28 ESS TV2 ess_dg 0 - -
29 ESS DG1 ess_dg 0 - -
30 ESS DG2 ess_dg 0 - -
31 ESS DG3 ess_dg 0 - -
32 ESS DG4 ess_dg 0 - -
33 ESS SC ess_sc_488GTB 0 - -

Qualify laps

Bad lap, 107% rule compared to the overall best lap of the session. Excludes first lap for race sessions
Personal best lap/sector
Overall best lap/sector for a lap
Overall best lap/sector for a lap and personal best lap/sector
Overall best lap/sector
Invalid for best lap
(P) Pit lap

Giulio De Andreis

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 01:41.7570 24.1590 28.3670 49.2310 F:S - R:S 0
2 tatuusfa1 01:33.2210 17.4820 27.5450 48.1940 F:S - R:S 0
3 tatuusfa1 01:33.1210 17.4450 27.4770 48.1990 F:S - R:S 0
4 tatuusfa1 01:36.2650 17.4120 27.6210 51.2320 F:S - R:S 0
5 (INVALID) tatuusfa1 02:13.0430 43.9030 38.6280 50.5120 F:S - R:S 2
6 tatuusfa1 01:34.1600 17.5520 27.5900 49.0180 F:S - R:S 0
7 tatuusfa1 01:33.9440 17.4040 27.6970 48.8430 F:S - R:S 0
8 tatuusfa1 01:35.6550 17.4040 27.4810 50.7700 F:S - R:S 0
9 (INVALID) tatuusfa1 02:02.4170 42.0930 27.9400 52.3840 F:S - R:S 1
10 tatuusfa1 01:35.1190 17.4900 27.5800 50.0490 F:S - R:S 0
11 (INVALID) tatuusfa1 01:33.1290 17.3850 27.5750 48.1690 F:S - R:S 1
Average   01:41.0755 22.7026 28.6819 49.6910    
Best possible   01:33.0310 17.3850 27.4770 48.1690  

Luca Degano

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:02.7020 32.8690 28.9310 60.9020 F:S - R:S 0
2 (INVALID) tatuusfa1 01:33.8860 17.6240 27.8370 48.4250 F:S - R:S 1
3 (INVALID) tatuusfa1 01:40.7250 17.5370 27.7250 55.4630 F:S - R:S 1
4 tatuusfa1 02:08.5370 52.0560 27.8360 48.6450 F:S - R:S 0
5 tatuusfa1 01:33.2610 17.4800 27.5770 48.2040 F:S - R:S 0
6 (INVALID) tatuusfa1 01:34.2070 17.3960 27.6660 49.1450 F:S - R:S 1
7 (INVALID) tatuusfa1 01:42.4980 22.6090 27.7600 52.1290 F:S - R:S 1
8 (INVALID) tatuusfa1 01:59.1320 42.4250 27.9680 48.7390 F:S - R:S 2
9 (INVALID) tatuusfa1 01:36.0190 17.6610 27.6790 50.6790 F:S - R:S 1
10 tatuusfa1 01:33.2010 17.4110 27.5630 48.2270 F:S - R:S 0
11 tatuusfa1 01:38.9680 17.5130 27.6850 53.7700 F:S - R:S 0
Average   01:43.9214 24.7801 27.8388 51.3025    
Best possible   01:33.1630 17.3960 27.5630 48.2040  

Gianluca Favorito

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 01:57.2550 29.2440 29.8610 58.1500 F:S - R:S 0
2 tatuusfa1 01:33.9240 17.6480 27.7430 48.5330 F:S - R:S 0
3 tatuusfa1 01:33.3430 17.5270 27.5180 48.2980 F:S - R:S 0
4 tatuusfa1 01:36.7820 17.6100 27.9980 51.1740 F:S - R:S 0
5 (INVALID) tatuusfa1 01:58.7750 41.4070 28.5170 48.8510 F:S - R:S 1
6 tatuusfa1 01:33.5980 17.5120 27.6440 48.4420 F:S - R:S 0
7 tatuusfa1 01:33.3080 17.4610 27.5170 48.3300 F:S - R:S 0
8 tatuusfa1 01:35.5690 17.4310 27.5800 50.5580 F:S - R:S 0
9 tatuusfa1 01:58.7240 41.5590 28.2050 48.9600 F:S - R:S 0
10 (INVALID) tatuusfa1 01:35.4830 17.5250 27.6620 50.2960 F:S - R:S 1
11 tatuusfa1 01:33.2690 17.4170 27.5360 48.3160 F:S - R:S 0
Average   01:40.9118 22.9401 27.9801 49.9916    
Best possible   01:33.2320 17.4170 27.5170 48.2980  

Amedeo Castorino

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 01:54.5920 28.5120 29.7450 56.3350 F:S - R:S 0
2 tatuusfa1 01:33.9610 17.5550 27.8470 48.5590 F:S - R:S 0
3 (INVALID) tatuusfa1 01:34.6670 17.4020 27.5900 49.6750 F:S - R:S 1
4 tatuusfa1 01:33.3510 17.4440 27.5860 48.3210 F:S - R:S 0
5 tatuusfa1 01:37.6500 17.4420 28.0080 52.2000 F:S - R:S 0
6 tatuusfa1 02:03.4250 42.3990 29.4120 51.6140 F:S - R:S 0
7 tatuusfa1 01:33.4000 17.4850 27.6930 48.2220 F:S - R:S 0
8 tatuusfa1 01:33.3530 17.4790 27.6970 48.1770 F:S - R:S 0
9 tatuusfa1 01:33.2920 17.3680 27.6880 48.2360 F:S - R:S 0
10 (INVALID) tatuusfa1 01:33.3400 17.4210 27.6250 48.2940 F:S - R:S 1
Average   01:39.1031 21.0507 28.0891 49.9633    
Best possible   01:33.1310 17.3680 27.5860 48.1770  

Giaime Cualbu

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:26.6450 64.1380 28.6240 53.8830 F:S - R:S 0
2 tatuusfa1 01:33.4230 17.5250 27.5940 48.3040 F:S - R:S 0
3 tatuusfa1 01:33.2930 17.5450 27.4680 48.2800 F:S - R:S 0
4 tatuusfa1 01:40.4330 18.9930 28.2050 53.2350 F:S - R:S 0
5 tatuusfa1 02:00.2610 42.8380 27.9590 49.4640 F:S - R:S 0
6 tatuusfa1 01:33.3920 17.5090 27.4730 48.4100 F:S - R:S 0
7 (INVALID) tatuusfa1 01:34.3180 17.5790 27.9680 48.7710 F:S - R:S 1
8 tatuusfa1 01:36.6200 17.5820 27.5450 51.4930 F:S - R:S 0
9 tatuusfa1 02:01.2140 41.6820 28.2640 51.2680 F:S - R:S 0
10 tatuusfa1 01:35.2540 17.6160 28.2230 49.4150 F:S - R:S 0
11 tatuusfa1 01:35.0050 17.5010 27.5140 49.9900 F:S - R:S 0
12 tatuusfa1 01:33.3090 17.4430 27.5540 48.3120 F:S - R:S 0
Average   01:43.5973 25.6626 27.8659 50.0688    
Best possible   01:33.1910 17.4430 27.4680 48.2800  

Thomas Tasca

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 01:46.3970 27.3010 28.4900 50.6060 F:S - R:S 0
2 tatuusfa1 01:33.8500 17.6020 27.7200 48.5280 F:S - R:S 0
3 (INVALID) tatuusfa1 01:35.9370 17.4930 27.7730 50.6710 F:S - R:S 1
4 (INVALID) tatuusfa1 01:57.6560 40.7650 28.1930 48.6980 F:S - R:S 1
5 tatuusfa1 01:33.7650 17.6150 27.6930 48.4570 F:S - R:S 0
6 tatuusfa1 01:33.3030 17.5130 27.6210 48.1690 F:S - R:S 0
7 tatuusfa1 01:35.5890 17.5310 27.5490 50.5090 F:S - R:S 0
8 (INVALID) tatuusfa1 01:59.8980 42.5600 28.1170 49.2210 F:S - R:S 1
9 tatuusfa1 01:33.7250 17.6130 27.7640 48.3480 F:S - R:S 0
10 tatuusfa1 01:33.6070 17.5620 27.5850 48.4600 F:S - R:S 0
11 (INVALID) tatuusfa1 01:42.0790 17.4520 27.6480 56.9790 F:S - R:S 1
Average   01:40.5278 22.8188 27.8321 49.8769    
Best possible   01:33.1700 17.4520 27.5490 48.1690  

Umberto Principi

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 01:47.6350 27.9130 28.8860 50.8360 F:S - R:S 0
2 tatuusfa1 01:33.4980 17.4880 27.6530 48.3570 F:S - R:S 0
3 (INVALID) tatuusfa1 01:35.2650 17.6390 27.9770 49.6490 F:S - R:S 2
4 (INVALID) tatuusfa1 01:36.7760 17.4500 27.9000 51.4260 F:S - R:S 3
5 (INVALID) tatuusfa1 02:02.7850 43.7430 28.9250 50.1170 F:S - R:S 1
6 tatuusfa1 01:33.7450 17.5550 27.6300 48.5600 F:S - R:S 0
7 tatuusfa1 01:40.9000 17.4830 27.6710 55.7460 F:S - R:S 0
8 (INVALID) tatuusfa1 01:53.6660 17.4830 27.6400 68.5430 F:S - R:S 3
9 tatuusfa1 02:00.3640 42.4200 28.2770 49.6670 F:S - R:S 0
10 (INVALID) tatuusfa1 01:38.7620 17.5190 27.8330 53.4100 F:S - R:S 1
11 (INVALID) tatuusfa1 01:43.4750 17.4900 27.6390 58.3460 F:S - R:S 2
12 tatuusfa1 01:33.3550 17.4810 27.5940 48.2800 F:S - R:S 0
Average   01:43.3523 22.6387 27.9688 52.7448    
Best possible   01:33.3240 17.4500 27.5940 48.2800  

Giancarlo Soldati

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:48.3440 80.7880 30.3340 57.2220 F:S - R:S 0
2 tatuusfa1 01:35.5550 17.5610 27.6040 50.3900 F:S - R:S 0
3 (INVALID) tatuusfa1 01:35.3220 17.8670 28.2340 49.2210 F:S - R:S 1
4 (INVALID) tatuusfa1 01:37.5550 17.4640 27.6790 52.4120 F:S - R:S 2
5 tatuusfa1 02:01.8020 43.4310 28.4490 49.9220 F:S - R:S 0
6 tatuusfa1 01:33.5120 17.5300 27.5310 48.4510 F:S - R:S 0
7 (INVALID) tatuusfa1 01:37.8690 17.4350 28.1710 52.2630 F:S - R:S 1
8 tatuusfa1 02:03.9790 42.2410 29.6730 52.0650 F:S - R:S 0
9 (INVALID) tatuusfa1 01:34.3170 17.6450 27.8150 48.8570 F:S - R:S 1
10 tatuusfa1 01:33.4290 17.4770 27.5760 48.3760 F:S - R:S 0
11 tatuusfa1 01:37.1730 17.6300 27.7570 51.7860 F:S - R:S 0
12 tatuusfa1 01:33.4640 17.4550 27.4630 48.5460 F:S - R:S 0
Average   01:46.0268 27.0437 28.1905 50.7926    
Best possible   01:33.2740 17.4350 27.4630 48.3760  

Michele Galvanin

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:03.8990 31.2760 30.9870 61.6360 F:S - R:S 0
2 tatuusfa1 01:34.6190 17.8040 28.0890 48.7260 F:S - R:S 0
3 tatuusfa1 01:33.6110 17.5520 27.5630 48.4960 F:S - R:S 0
4 (INVALID) tatuusfa1 01:39.1870 17.9480 29.2010 52.0380 F:S - R:S 1
5 (INVALID) tatuusfa1 02:01.1990 42.0310 28.4450 50.7230 F:S - R:S 1
6 tatuusfa1 01:33.4490 17.5390 27.6750 48.2350 F:S - R:S 0
7 tatuusfa1 01:33.4400 17.4400 27.6250 48.3750 F:S - R:S 0
8 (INVALID) tatuusfa1 01:41.1080 18.1960 28.3910 54.5210 F:S - R:S 1
9 tatuusfa1 02:01.7720 43.4770 28.7600 49.5350 F:S - R:S 0
10 tatuusfa1 01:35.3850 17.4980 28.1750 49.7120 F:S - R:S 0
11 (INVALID) tatuusfa1 01:45.2090 17.4690 27.5800 60.1600 F:S - R:S 2
Average   01:43.8981 23.4755 28.4083 52.0143    
Best possible   01:33.2380 17.4400 27.5630 48.2350  

Alessandro Calosi

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 01:51.0160 27.8690 29.7410 53.4060 F:S - R:S 0
2 tatuusfa1 01:34.1050 17.5560 27.8190 48.7300 F:S - R:S 0
3 tatuusfa1 01:33.7720 17.5600 27.5720 48.6400 F:S - R:S 0
4 (INVALID) tatuusfa1 01:51.8300 17.5640 29.9300 64.3360 F:S - R:S 1
5 tatuusfa1 02:07.5770 48.9000 28.3270 50.3500 F:S - R:S 0
6 (INVALID) tatuusfa1 01:35.4920 17.5880 27.7380 50.1660 F:S - R:S 1
7 tatuusfa1 01:33.6610 17.5250 27.6170 48.5190 F:S - R:S 0
8 tatuusfa1 01:33.6060 17.4700 27.6620 48.4740 F:S - R:S 0
9 tatuusfa1 01:37.6360 17.8820 28.0620 51.6920 F:S - R:S 0
10 tatuusfa1 02:02.3690 44.9110 28.1120 49.3460 F:S - R:S 0
11 (INVALID) tatuusfa1 01:35.7220 17.5160 27.5670 50.6390 F:S - R:S 1
12 tatuusfa1 01:33.4710 17.4830 27.5580 48.4300 F:S - R:S 0
Average   01:42.5215 23.3187 28.1421 51.0607    
Best possible   01:33.4580 17.4700 27.5580 48.4300  

Francesco Medei

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:29.1320 70.5260 28.1980 50.4080 F:S - R:S 0
2 tatuusfa1 01:34.0710 17.6430 27.8280 48.6000 F:S - R:S 0
3 tatuusfa1 01:34.3740 17.5490 27.8920 48.9330 F:S - R:S 0
4 tatuusfa1 01:39.8230 17.6440 27.8420 54.3370 F:S - R:S 0
5 tatuusfa1 01:59.3140 41.9320 28.5610 48.8210 F:S - R:S 0
6 tatuusfa1 01:33.9520 17.5870 27.7430 48.6220 F:S - R:S 0
7 tatuusfa1 01:33.7770 17.4920 27.7930 48.4920 F:S - R:S 0
8 tatuusfa1 01:37.3800 17.7110 28.3240 51.3450 F:S - R:S 0
9 tatuusfa1 02:01.2160 43.8920 28.4680 48.8560 F:S - R:S 0
10 tatuusfa1 01:33.5780 17.5110 27.6430 48.4240 F:S - R:S 0
11 tatuusfa1 01:34.9210 17.6060 27.8910 49.4240 F:S - R:S 0
12 tatuusfa1 01:33.5070 17.4790 27.6520 48.3760 F:S - R:S 0
Average   01:43.7538 26.2143 27.9863 49.5532    
Best possible   01:33.4980 17.4790 27.6430 48.3760  

Federico Pedrini

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 03:01.1000 103.8080 28.3870 48.9050 F:S - R:S 0
2 tatuusfa1 01:33.9400 17.5930 27.6890 48.6580 F:S - R:S 0
3 tatuusfa1 01:38.6090 17.6230 27.7600 53.2260 F:S - R:S 0
4 tatuusfa1 01:58.9730 41.3930 28.2060 49.3740 F:S - R:S 0
5 (INVALID) tatuusfa1 01:34.5300 17.6600 27.8380 49.0320 F:S - R:S 1
6 (INVALID) tatuusfa1 01:34.7740 17.5950 28.0170 49.1620 F:S - R:S 1
7 tatuusfa1 01:34.6860 17.5060 27.8870 49.2930 F:S - R:S 0
8 (INVALID) tatuusfa1 01:36.9700 17.5720 27.9310 51.4670 F:S - R:S 1
9 tatuusfa1 01:59.6330 42.6290 28.1170 48.8870 F:S - R:S 0
10 (INVALID) tatuusfa1 01:35.8570 17.6340 27.7010 50.5220 F:S - R:S 1
11 tatuusfa1 01:33.5790 17.5960 27.6570 48.3260 F:S - R:S 0
12 tatuusfa1 01:33.5450 17.5580 27.6350 48.3520 F:S - R:S 0
Average   01:46.3497 28.8473 27.9021 49.6003    
Best possible   01:33.4670 17.5060 27.6350 48.3260  

Roberto Bressan

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 01:58.6830 30.2390 29.7590 58.6850 F:S - R:S 0
2 tatuusfa1 01:33.9870 17.6170 27.7520 48.6180 F:S - R:S 0
3 tatuusfa1 01:33.6890 17.4600 27.6110 48.6180 F:S - R:S 0
4 (INVALID) tatuusfa1 01:37.9320 17.9220 28.4660 51.5440 F:S - R:S 1
5 tatuusfa1 02:00.5450 42.9700 28.1110 49.4640 F:S - R:S 0
6 tatuusfa1 01:35.3120 17.5570 28.0480 49.7070 F:S - R:S 0
7 tatuusfa1 01:35.2760 17.5530 27.7600 49.9630 F:S - R:S 0
8 (INVALID) tatuusfa1 01:40.0870 17.4890 29.7450 52.8530 F:S - R:S 1
9 tatuusfa1 02:00.4610 42.8270 28.1700 49.4640 F:S - R:S 0
10 tatuusfa1 01:35.2990 17.5070 27.6620 50.1300 F:S - R:S 0
11 tatuusfa1 01:33.5830 17.4840 27.6200 48.4790 F:S - R:S 0
12 tatuusfa1 01:33.7940 17.5370 27.6620 48.5950 F:S - R:S 0
Average   01:41.5540 22.8468 28.1972 50.5100    
Best possible   01:33.5500 17.4600 27.6110 48.4790  

Mauro Crippa

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:00.2190 31.4830 29.3130 59.4230 F:S - R:S 0
2 (INVALID) tatuusfa1 01:34.5260 17.6220 27.9900 48.9140 F:S - R:S 1
3 tatuusfa1 01:33.6570 17.4670 27.7020 48.4880 F:S - R:S 0
4 tatuusfa1 01:37.9560 17.5760 27.6930 52.6870 F:S - R:S 0
5 (INVALID) tatuusfa1 02:01.0130 42.3450 28.2010 50.4670 F:S - R:S 1
6 tatuusfa1 01:35.3760 17.5800 28.0790 49.7170 F:S - R:S 0
7 (INVALID) tatuusfa1 01:34.9580 17.5760 28.1890 49.1930 F:S - R:S 1
8 tatuusfa1 01:33.6160 17.4760 27.5850 48.5550 F:S - R:S 0
9 (INVALID) tatuusfa1 01:37.0660 17.6680 27.9860 51.4120 F:S - R:S 1
10 tatuusfa1 02:06.1040 42.5120 28.8010 54.7910 F:S - R:S 0
11 tatuusfa1 01:39.7220 18.1280 29.3760 52.2180 F:S - R:S 0
Average   01:43.1103 23.4030 28.2650 51.4423    
Best possible   01:33.5400 17.4670 27.5850 48.4880  

Alessandro Siddi

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 01:45.7890 26.9660 28.2340 50.5890 F:S - R:S 0
2 tatuusfa1 01:33.6630 17.5450 27.6160 48.5020 F:S - R:S 0
3 (INVALID) tatuusfa1 01:33.9410 17.4320 27.7070 48.8020 F:S - R:S 2
4 (INVALID) tatuusfa1 01:38.9670 17.4810 28.6550 52.8310 F:S - R:S 3
5 (INVALID) tatuusfa1 02:02.4180 42.9660 28.3590 51.0930 F:S - R:S 2
6 (INVALID) tatuusfa1 01:33.6270 17.4510 27.6650 48.5110 F:S - R:S 1
7 (INVALID) tatuusfa1 01:34.5220 17.4510 27.7100 49.3610 F:S - R:S 2
8 tatuusfa1 01:33.7040 17.5240 27.6440 48.5360 F:S - R:S 0
9 (INVALID) tatuusfa1 01:35.9830 17.4580 27.6340 50.8910 F:S - R:S 1
Average   01:39.1794 21.3638 27.9138 49.9018    
Best possible   01:33.5500 17.4320 27.6160 48.5020  

William Zerbini

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 (INVALID) tatuusfa1 02:18.3980 50.9640 28.0520 59.3820 F:S - R:S 1
2 tatuusfa1 01:33.9090 17.6740 27.7380 48.4970 F:S - R:S 0
3 tatuusfa1 01:33.7160 17.6580 27.7190 48.3390 F:S - R:S 0
4 (INVALID) tatuusfa1 01:56.0260 17.5530 27.6480 70.8250 F:S - R:S 2
5 tatuusfa1 01:59.4490 42.1530 28.3220 48.9740 F:S - R:S 0
6 tatuusfa1 01:33.8440 17.5730 27.8380 48.4330 F:S - R:S 0
7 (INVALID) tatuusfa1 01:48.8150 17.5470 27.8180 63.4500 F:S - R:S 3
8 tatuusfa1 01:58.6000 41.7540 28.0440 48.8020 F:S - R:S 0
9 (INVALID) tatuusfa1 01:34.9190 17.6180 28.2880 49.0130 F:S - R:S 1
10 tatuusfa1 01:33.7060 17.5120 27.7020 48.4920 F:S - R:S 0
11 tatuusfa1 01:34.5820 17.5240 27.9050 49.1530 F:S - R:S 0
Average   01:45.9967 25.0482 27.9158 53.0327    
Best possible   01:33.4990 17.5120 27.6480 48.3390  

Giuseppe Cantore

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 (INVALID) tatuusfa1 02:06.4570 30.5800 30.3570 65.5200 F:S - R:S 1
2 (INVALID) tatuusfa1 01:35.6080 17.9700 28.1690 49.4690 F:S - R:S 2
3 tatuusfa1 01:34.1360 17.7530 27.7520 48.6310 F:S - R:S 0
4 tatuusfa1 01:33.9620 17.6470 27.7600 48.5550 F:S - R:S 0
5 (INVALID) tatuusfa1 01:51.9540 17.7050 27.6080 66.6410 F:S - R:S 1
6 tatuusfa1 02:04.1460 44.8960 28.4630 50.7870 F:S - R:S 0
7 (INVALID) tatuusfa1 01:37.7390 17.7840 31.2070 48.7480 F:S - R:S 1
8 tatuusfa1 01:33.8990 17.6240 27.6840 48.5910 F:S - R:S 0
9 tatuusfa1 01:33.8230 17.5250 27.7020 48.5960 F:S - R:S 0
10 tatuusfa1 01:39.4330 18.7030 28.6970 52.0330 F:S - R:S 0
11 (INVALID) tatuusfa1 02:05.1640 43.6870 28.2380 53.2390 F:S - R:S 2
12 tatuusfa1 01:33.8980 17.7170 27.7840 48.3970 F:S - R:S 0
Average   01:44.1850 23.2993 28.4518 52.4339    
Best possible   01:33.5300 17.5250 27.6080 48.3970  

Roberto Zedda

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:36.1630 73.0440 30.1040 53.0150 F:S - R:S 0
2 tatuusfa1 01:35.0540 17.8800 28.1870 48.9870 F:S - R:S 0
3 tatuusfa1 01:34.3760 17.6920 28.0490 48.6350 F:S - R:S 0
4 tatuusfa1 01:33.8410 17.6200 27.6300 48.5910 F:S - R:S 0
5 tatuusfa1 01:44.8830 17.9600 28.2330 58.6900 F:S - R:S 0
6 (INVALID) tatuusfa1 02:03.8080 45.3050 28.7330 49.7700 F:S - R:S 1
7 tatuusfa1 01:35.5810 17.6630 28.8860 49.0320 F:S - R:S 0
8 tatuusfa1 01:33.9390 17.5820 27.7430 48.6140 F:S - R:S 0
9 (INVALID) tatuusfa1 01:53.4810 28.9250 28.9260 55.6300 F:S - R:S 1
10 tatuusfa1 02:04.6090 45.7820 29.0160 49.8110 F:S - R:S 0
11 (INVALID) tatuusfa1 01:41.3450 17.7080 34.1910 49.4460 F:S - R:S 1
Average   01:48.8255 28.8328 29.0635 50.9292    
Best possible   01:33.8030 17.5820 27.6300 48.5910  

Andrea Disaro

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:08.3030 32.0710 30.3800 65.8520 F:S - R:S 0
2 tatuusfa1 01:34.6510 17.8140 27.8950 48.9420 F:S - R:S 0
3 tatuusfa1 01:34.0830 17.7490 27.5400 48.7940 F:S - R:S 0
4 tatuusfa1 01:35.3090 17.5410 27.5750 50.1930 F:S - R:S 0
5 (INVALID) tatuusfa1 02:02.7400 24.7750 36.3830 61.5820 F:S - R:S 2
6 tatuusfa1 02:04.2770 46.2250 28.5570 49.4950 F:S - R:S 0
7 tatuusfa1 01:34.1380 17.5660 27.7830 48.7890 F:S - R:S 0
8 (INVALID) tatuusfa1 01:54.5080 33.5210 29.0700 51.9170 F:S - R:S 1
9 tatuusfa1 02:01.0870 42.6430 29.4350 49.0090 F:S - R:S 0
10 tatuusfa1 01:33.9210 17.5510 27.6430 48.7270 F:S - R:S 0
11 tatuusfa1 01:33.8430 17.4730 27.4910 48.8790 F:S - R:S 0
Average   01:46.9873 25.9026 29.0684 52.0163    
Best possible   01:33.6910 17.4730 27.4910 48.7270  

Igor Muraro

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:08.8930 36.2240 30.9240 61.7450 F:S - R:S 0
2 tatuusfa1 01:35.1850 18.0460 28.2830 48.8560 F:S - R:S 0
3 tatuusfa1 01:34.2760 17.6010 27.8810 48.7940 F:S - R:S 0
4 tatuusfa1 01:33.9520 17.5280 27.7560 48.6680 F:S - R:S 0
5 tatuusfa1 01:42.2280 17.6320 27.9850 56.6110 F:S - R:S 0
6 tatuusfa1 02:01.2290 43.3970 28.6390 49.1930 F:S - R:S 0
7 (INVALID) tatuusfa1 01:34.7450 17.8050 28.0430 48.8970 F:S - R:S 1
8 tatuusfa1 01:34.1560 17.4800 28.0630 48.6130 F:S - R:S 0
9 tatuusfa1 01:33.9650 17.5820 27.7110 48.6720 F:S - R:S 0
10 tatuusfa1 01:39.3080 17.9220 28.0880 53.2980 F:S - R:S 0
11 (INVALID) tatuusfa1 02:02.8300 43.7240 29.1470 49.9590 F:S - R:S 2
12 tatuusfa1 01:33.8930 17.5290 27.6930 48.6710 F:S - R:S 0
Average   01:42.8884 23.5392 28.3511 50.9981    
Best possible   01:33.7860 17.4800 27.6930 48.6130  

Stefano Pinat

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:10.8460 31.8010 31.5270 67.5180 F:S - R:S 0
2 tatuusfa1 01:35.6980 18.1850 28.3820 49.1310 F:S - R:S 0
3 tatuusfa1 01:34.5680 17.7080 28.1160 48.7440 F:S - R:S 0
4 tatuusfa1 01:34.3090 17.5800 28.0570 48.6720 F:S - R:S 0
5 (INVALID) tatuusfa1 01:58.9770 18.3390 44.4910 56.1470 F:S - R:S 3
6 (INVALID) tatuusfa1 02:06.1120 46.4850 29.5060 50.1210 F:S - R:S 1
7 tatuusfa1 01:35.1990 17.8160 27.9270 49.4560 F:S - R:S 0
8 tatuusfa1 01:34.6710 17.8470 27.9040 48.9200 F:S - R:S 0
9 (INVALID) tatuusfa1 01:44.5210 17.8870 34.2810 52.3530 F:S - R:S 2
10 (INVALID) tatuusfa1 01:45.0760 17.7130 27.9580 59.4050 F:S - R:S 1
11 (INVALID) tatuusfa1 01:39.7530 17.7040 27.8780 54.1710 F:S - R:S 1
Average   01:45.4300 21.7332 30.5479 53.1489    
Best possible   01:34.1300 17.5800 27.8780 48.6720  

Luca Gagliardini

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 (INVALID) tatuusfa1 02:20.5350 60.9160 29.2140 50.4050 F:S - R:S 1
2 tatuusfa1 01:35.5520 18.1530 28.2600 49.1390 F:S - R:S 0
3 (INVALID) tatuusfa1 01:34.5380 17.7420 27.9000 48.8960 F:S - R:S 2
4 tatuusfa1 01:38.5160 17.9570 28.0270 52.5320 F:S - R:S 0
5 tatuusfa1 01:59.6980 41.6450 28.9220 49.1310 F:S - R:S 0
6 tatuusfa1 01:34.5460 17.7180 27.9130 48.9150 F:S - R:S 0
7 (INVALID) tatuusfa1 01:53.8550 35.6270 29.0390 49.1890 F:S - R:S 2
8 tatuusfa1 01:34.3670 17.7140 27.7790 48.8740 F:S - R:S 0
9 (INVALID) tatuusfa1 01:38.3900 17.8230 28.0250 52.5420 F:S - R:S 2
10 (INVALID) tatuusfa1 02:06.7130 42.4820 33.5210 50.7100 F:S - R:S 4
11 (INVALID) tatuusfa1 01:35.8120 17.6700 28.3850 49.7570 F:S - R:S 3
12 tatuusfa1 01:56.0380 17.6090 27.7880 70.6410 F:S - R:S 0
Average   01:47.3800 26.9213 28.7311 51.7276    
Best possible   01:34.2620 17.6090 27.7790 48.8740  

Steve Dangers

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:12.4480 44.0500 28.6470 59.7510 F:S - R:S 0
2 tatuusfa1 01:35.0640 17.9610 27.9220 49.1810 F:S - R:S 0
3 tatuusfa1 01:36.9250 17.6350 30.4070 48.8830 F:S - R:S 0
4 (INVALID) tatuusfa1 01:39.1720 17.5290 27.7290 53.9140 F:S - R:S 1
5 tatuusfa1 01:58.6660 41.6890 28.1200 48.8570 F:S - R:S 0
6 (INVALID) tatuusfa1 01:46.2410 17.5650 37.6240 51.0520 F:S - R:S 1
7 tatuusfa1 01:34.4260 17.8320 27.7920 48.8020 F:S - R:S 0
8 (INVALID) tatuusfa1 01:45.5130 17.5150 35.6540 52.3440 F:S - R:S 1
9 tatuusfa1 01:58.7770 41.7690 28.1150 48.8930 F:S - R:S 0
10 tatuusfa1 01:34.4970 17.6180 28.0130 48.8660 F:S - R:S 0
11 (INVALID) tatuusfa1 01:40.8220 17.5180 27.9000 55.4040 F:S - R:S 2
Average   01:45.6864 24.4255 29.8112 51.4497    
Best possible   01:34.0460 17.5150 27.7290 48.8020  

Rosario Carone

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:22.4960 57.3470 33.6380 51.5110 F:S - R:S 0
2 (INVALID) tatuusfa1 01:35.6370 17.9130 28.3590 49.3650 F:S - R:S 1
3 tatuusfa1 01:34.5310 17.6940 28.0790 48.7580 F:S - R:S 0
4 tatuusfa1 01:42.1650 17.7080 28.0450 56.4120 F:S - R:S 0
5 (INVALID) tatuusfa1 02:03.0470 43.0200 30.5280 49.4990 F:S - R:S 1
6 tatuusfa1 01:34.9530 17.9480 28.1300 48.8750 F:S - R:S 0
7 (INVALID) tatuusfa1 01:34.6840 17.8290 27.8860 48.9690 F:S - R:S 1
8 tatuusfa1 01:34.4560 17.6990 27.8150 48.9420 F:S - R:S 0
9 (INVALID) tatuusfa1 01:47.8430 21.4570 33.4840 52.9020 F:S - R:S 1
10 tatuusfa1 02:02.8970 43.5080 28.6290 50.7600 F:S - R:S 0
11 (INVALID) tatuusfa1 01:36.0870 17.8400 27.9910 50.2560 F:S - R:S 1
Average   01:46.2542 26.3603 29.3258 50.5681    
Best possible   01:34.2670 17.6940 27.8150 48.7580  

Dave Hide

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:04.4750 42.9890 29.9390 51.5470 F:S - R:S 0
2 (INVALID) tatuusfa1 01:40.2620 18.6730 31.4280 50.1610 F:S - R:S 1
3 (INVALID) tatuusfa1 01:42.8680 18.0300 35.0010 49.8370 F:S - R:S 1
4 tatuusfa1 01:36.0360 17.9240 28.7560 49.3560 F:S - R:S 0
5 tatuusfa1 01:48.5300 17.7160 28.1930 62.6210 F:S - R:S 0
Average   01:46.4342 23.0664 30.6634 52.7044    
Best possible   01:35.2650 17.7160 28.1930 49.3560  

Fabrizio Calafiore

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
No laps for this driver

ESS TV1

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
No laps for this driver

ESS TV2

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
No laps for this driver

ESS DG1

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
No laps for this driver

ESS DG2

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
No laps for this driver

ESS DG3

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
No laps for this driver

ESS DG4

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
No laps for this driver

ESS SC

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
No laps for this driver

Qualify best laps

Overall top (20)
Driver Vehicle Time Gap
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:33.1210
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:33.1290 0.008
Luca Degano tatuusfa1 01:33.2010 0.08
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:33.2210 0.1
Luca Degano tatuusfa1 01:33.2610 0.14
Gianluca Favorito tatuusfa1 01:33.2690 0.148
Amedeo Castorino tatuusfa1 01:33.2920 0.171
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:33.2930 0.172
Thomas Tasca tatuusfa1 01:33.3030 0.182
Gianluca Favorito tatuusfa1 01:33.3080 0.187
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:33.3090 0.188
Amedeo Castorino tatuusfa1 01:33.3400 0.219
Gianluca Favorito tatuusfa1 01:33.3430 0.222
Amedeo Castorino tatuusfa1 01:33.3510 0.23
Amedeo Castorino tatuusfa1 01:33.3530 0.232
Umberto Principi tatuusfa1 01:33.3550 0.234
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:33.3920 0.271
Amedeo Castorino tatuusfa1 01:33.4000 0.279
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:33.4230 0.302
Giancarlo Soldati tatuusfa1 01:33.4290 0.308
Per driver
Driver Vehicle Time Gap
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:33.1210
Luca Degano tatuusfa1 01:33.2010 0.08
Gianluca Favorito tatuusfa1 01:33.2690 0.148
Amedeo Castorino tatuusfa1 01:33.2920 0.171
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:33.2930 0.172
Thomas Tasca tatuusfa1 01:33.3030 0.182
Umberto Principi tatuusfa1 01:33.3550 0.234
Giancarlo Soldati tatuusfa1 01:33.4290 0.308
Michele Galvanin tatuusfa1 01:33.4400 0.319
Alessandro Calosi tatuusfa1 01:33.4710 0.35
Francesco Medei tatuusfa1 01:33.5070 0.386
Federico Pedrini tatuusfa1 01:33.5450 0.424
Roberto Bressan tatuusfa1 01:33.5830 0.462
Mauro Crippa tatuusfa1 01:33.6160 0.495
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:33.6630 0.542
William Zerbini tatuusfa1 01:33.7060 0.585
Giuseppe Cantore tatuusfa1 01:33.8230 0.702
Roberto Zedda tatuusfa1 01:33.8410 0.72
Andrea Disaro tatuusfa1 01:33.8430 0.722
Igor Muraro tatuusfa1 01:33.8930 0.772
Stefano Pinat tatuusfa1 01:34.3090 1.188
Luca Gagliardini tatuusfa1 01:34.3670 1.246
Steve Dangers tatuusfa1 01:34.4260 1.305
Rosario Carone tatuusfa1 01:34.4560 1.335
Dave Hide tatuusfa1 01:36.0360 2.915

Qualify consistency

Driver Vehicle Consistency
Alessandro Siddi tatuusfa1 99.96% <> 0.041
William Zerbini tatuusfa1 99.67% <> 0.3067
Andrea Disaro tatuusfa1 99.38% <> 0.5774
Stefano Pinat tatuusfa1 99.23% <> 0.725
Thomas Tasca tatuusfa1 99.14% <> 0.8042
Michele Galvanin tatuusfa1 99.12% <> 0.826
Roberto Bressan tatuusfa1 98.96% <> 0.9765
Amedeo Castorino tatuusfa1 98.87% <> 1.051
Steve Dangers tatuusfa1 98.87% <> 1.0693
Alessandro Calosi tatuusfa1 98.84% <> 1.085
Gianluca Favorito tatuusfa1 98.77% <> 1.1517
Giuseppe Cantore tatuusfa1 98.68% <> 1.2426
Giancarlo Soldati tatuusfa1 98.40% <> 1.497
Giulio De Andreis tatuusfa1 98.28% <> 1.6063
Federico Pedrini tatuusfa1 98.23% <> 1.6585
Francesco Medei tatuusfa1 98.15% <> 1.7275
Luca Gagliardini tatuusfa1 98.05% <> 1.8377
Giaime Cualbu tatuusfa1 97.80% <> 2.055
Igor Muraro tatuusfa1 97.59% <> 2.2599
Umberto Principi tatuusfa1 97.12% <> 2.6927
Rosario Carone tatuusfa1 97.08% <> 2.7603
Luca Degano tatuusfa1 96.87% <> 2.9135
Roberto Zedda tatuusfa1 96.88% <> 2.9256
Mauro Crippa tatuusfa1 96.73% <> 3.0618
Dave Hide tatuusfa1 86.99% <> 12.494
Fabrizio Calafiore tatuusfa1 -
ESS TV1 ess_dg -
ESS TV2 ess_dg -
ESS DG1 ess_dg -
ESS DG2 ess_dg -
ESS DG3 ess_dg -
ESS DG4 ess_dg -
ESS SC ess_sc_488GTB -

Qualify sectors

Sector 1
Driver Time Gap
Amedeo Castorino 17.3680 -
Giulio De Andreis 17.3850 0.0170
Luca Degano 17.3960 0.0280
Gianluca Favorito 17.4170 0.0490
Alessandro Siddi 17.4320 0.0640
Giancarlo Soldati 17.4350 0.0670
Michele Galvanin 17.4400 0.0720
Giaime Cualbu 17.4430 0.0750
Umberto Principi 17.4500 0.0820
Thomas Tasca 17.4520 0.0840
Roberto Bressan 17.4600 0.0920
Mauro Crippa 17.4670 0.0990
Alessandro Calosi 17.4700 0.1020
Andrea Disaro 17.4730 0.1050
Francesco Medei 17.4790 0.1110
Igor Muraro 17.4800 0.1120
Federico Pedrini 17.5060 0.1380
William Zerbini 17.5120 0.1440
Steve Dangers 17.5150 0.1470
Giuseppe Cantore 17.5250 0.1570
Stefano Pinat 17.5800 0.2120
Roberto Zedda 17.5820 0.2140
Luca Gagliardini 17.6090 0.2410
Rosario Carone 17.6940 0.3260
Dave Hide 17.7160 0.3480
Sector 2
Driver Time Gap
Giancarlo Soldati 27.4630 -
Giaime Cualbu 27.4680 0.0050
Giulio De Andreis 27.4770 0.0140
Andrea Disaro 27.4910 0.0280
Gianluca Favorito 27.5170 0.0540
Thomas Tasca 27.5490 0.0860
Alessandro Calosi 27.5580 0.0950
Michele Galvanin 27.5630 0.1000
Luca Degano 27.5630 0.1000
Mauro Crippa 27.5850 0.1220
Amedeo Castorino 27.5860 0.1230
Umberto Principi 27.5940 0.1310
Giuseppe Cantore 27.6080 0.1450
Roberto Bressan 27.6110 0.1480
Alessandro Siddi 27.6160 0.1530
Roberto Zedda 27.6300 0.1670
Federico Pedrini 27.6350 0.1720
Francesco Medei 27.6430 0.1800
William Zerbini 27.6480 0.1850
Igor Muraro 27.6930 0.2300
Steve Dangers 27.7290 0.2660
Luca Gagliardini 27.7790 0.3160
Rosario Carone 27.8150 0.3520
Stefano Pinat 27.8780 0.4150
Dave Hide 28.1930 0.7300
Sector 3
Driver Time Gap
Giulio De Andreis 48.1690 -
Thomas Tasca 48.1690 0.0000
Amedeo Castorino 48.1770 0.0080
Luca Degano 48.2040 0.0350
Michele Galvanin 48.2350 0.0660
Giaime Cualbu 48.2800 0.1110
Umberto Principi 48.2800 0.1110
Gianluca Favorito 48.2980 0.1290
Federico Pedrini 48.3260 0.1570
William Zerbini 48.3390 0.1700
Giancarlo Soldati 48.3760 0.2070
Francesco Medei 48.3760 0.2070
Giuseppe Cantore 48.3970 0.2280
Alessandro Calosi 48.4300 0.2610
Roberto Bressan 48.4790 0.3100
Mauro Crippa 48.4880 0.3190
Alessandro Siddi 48.5020 0.3330
Roberto Zedda 48.5910 0.4220
Igor Muraro 48.6130 0.4440
Stefano Pinat 48.6720 0.5030
Andrea Disaro 48.7270 0.5580
Rosario Carone 48.7580 0.5890
Steve Dangers 48.8020 0.6330
Luca Gagliardini 48.8740 0.7050
Dave Hide 49.3560 1.1870

Qualify incidents

Incident for review
Date Incident
Alessandro Siddi reported contact with environment. Impact speed: 44.56932
Alessandro Siddi reported contact with environment. Impact speed: 0.017967524
Thomas Tasca reported contact with environment. Impact speed: 33.535316
Roberto Zedda reported contact with environment. Impact speed: 31.155853
Gianluca Favorito reported contact with environment. Impact speed: 35.013195
William Zerbini reported contact with another vehicle Rosario Carone. Impact speed: 21.013803
Rosario Carone reported contact with another vehicle William Zerbini. Impact speed: 23.636303
Luca Gagliardini reported contact with another vehicle Rosario Carone. Impact speed: 19.453331
Rosario Carone reported contact with another vehicle Luca Gagliardini. Impact speed: 22.142168
Luca Gagliardini reported contact with another vehicle Rosario Carone. Impact speed: 53.598152
Luca Gagliardini reported contact with environment. Impact speed: 20.85387
Rosario Carone reported contact with another vehicle Luca Gagliardini. Impact speed: 53.251705

Qualify cuts

Overall in order
Date Lap e.t. Lap Driver Cut time Time skipped
00:00 5 Giulio De Andreis
00:00 11 Giuseppe Cantore
00:00 5 Stefano Pinat
00:00 5 Stefano Pinat
00:00 11 Igor Muraro
00:00 11 Igor Muraro
00:00 7 Igor Muraro
00:00 8 Andrea Disaro
00:00 5 Andrea Disaro
00:00 5 Andrea Disaro
00:00 11 Roberto Zedda
00:00 9 Roberto Zedda
00:00 6 Roberto Zedda
00:00 11 Giuseppe Cantore
00:00 7 Giuseppe Cantore
00:00 6 Stefano Pinat
00:00 5 Giuseppe Cantore
00:00 2 Giuseppe Cantore
00:00 2 Giuseppe Cantore
00:00 1 Giuseppe Cantore
00:00 9 William Zerbini
00:00 7 William Zerbini
00:00 7 William Zerbini
00:00 7 William Zerbini
00:00 4 William Zerbini
00:00 4 William Zerbini
00:00 1 William Zerbini
00:00 9 Alessandro Siddi
00:00 7 Alessandro Siddi
00:00 5 Stefano Pinat
00:00 9 Stefano Pinat
00:00 6 Alessandro Siddi
00:00 11 Luca Gagliardini
00:00 2 Dave Hide
00:00 11 Rosario Carone
00:00 9 Rosario Carone
00:00 7 Rosario Carone
00:00 5 Rosario Carone
00:00 2 Rosario Carone
00:00 11 Steve Dangers
00:00 11 Steve Dangers
00:00 8 Steve Dangers
00:00 6 Steve Dangers
00:00 4 Steve Dangers
00:00 11 Luca Gagliardini
00:00 11 Luca Gagliardini
00:00 9 Stefano Pinat
00:00 10 Luca Gagliardini
00:00 10 Luca Gagliardini
00:00 10 Luca Gagliardini
00:00 10 Luca Gagliardini
00:00 9 Luca Gagliardini
00:00 9 Luca Gagliardini
00:00 7 Luca Gagliardini
00:00 7 Luca Gagliardini
00:00 3 Luca Gagliardini
00:00 3 Luca Gagliardini
00:00 1 Luca Gagliardini
00:00 11 Stefano Pinat
00:00 10 Stefano Pinat
00:00 7 Alessandro Siddi
00:00 5 Alessandro Siddi
00:00 5 Giulio De Andreis
00:00 3 Thomas Tasca
00:00 8 Umberto Principi
00:00 8 Umberto Principi
00:00 8 Umberto Principi
00:00 5 Umberto Principi
00:00 4 Umberto Principi
00:00 4 Umberto Principi
00:00 4 Umberto Principi
00:00 3 Umberto Principi
00:00 3 Umberto Principi
00:00 11 Thomas Tasca
00:00 8 Thomas Tasca
00:00 4 Thomas Tasca
00:00 7 Giaime Cualbu
00:00 11 Umberto Principi
00:00 10 Amedeo Castorino
00:00 3 Amedeo Castorino
00:00 10 Gianluca Favorito
00:00 5 Gianluca Favorito
00:00 9 Luca Degano
00:00 8 Luca Degano
00:00 8 Luca Degano
00:00 7 Luca Degano
00:00 6 Luca Degano
00:00 3 Luca Degano
00:00 2 Luca Degano
00:00 11 Giulio De Andreis
00:00 9 Giulio De Andreis
00:00 10 Umberto Principi
00:00 11 Umberto Principi
00:00 5 Alessandro Siddi
00:00 8 Federico Pedrini
00:00 4 Alessandro Siddi
00:00 4 Alessandro Siddi
00:00 4 Alessandro Siddi
00:00 3 Alessandro Siddi
00:00 3 Alessandro Siddi
00:00 9 Mauro Crippa
00:00 7 Mauro Crippa
00:00 5 Mauro Crippa
00:00 2 Mauro Crippa
00:00 8 Roberto Bressan
00:00 4 Roberto Bressan
00:00 10 Federico Pedrini
00:00 6 Federico Pedrini
00:00 3 Giancarlo Soldati
00:00 5 Federico Pedrini
00:00 11 Alessandro Calosi
00:00 6 Alessandro Calosi
00:00 4 Alessandro Calosi
00:00 11 Michele Galvanin
00:00 11 Michele Galvanin
00:00 8 Michele Galvanin
00:00 5 Michele Galvanin
00:00 4 Michele Galvanin
00:00 9 Giancarlo Soldati
00:00 7 Giancarlo Soldati
00:00 4 Giancarlo Soldati
00:00 4 Giancarlo Soldati
00:00 3 Dave Hide
Per driver
Date Lap e.t. Lap Driver Cut time Time skipped
Giulio De Andreis
00:00 5 Giulio De Andreis
00:00 5 Giulio De Andreis
00:00 9 Giulio De Andreis
00:00 11 Giulio De Andreis
Luca Degano
00:00 2 Luca Degano
00:00 3 Luca Degano
00:00 6 Luca Degano
00:00 7 Luca Degano
00:00 8 Luca Degano
00:00 8 Luca Degano
00:00 9 Luca Degano
Gianluca Favorito
00:00 5 Gianluca Favorito
00:00 10 Gianluca Favorito
Amedeo Castorino
00:00 3 Amedeo Castorino
00:00 10 Amedeo Castorino
Giaime Cualbu
00:00 7 Giaime Cualbu
Thomas Tasca
00:00 3 Thomas Tasca
00:00 4 Thomas Tasca
00:00 8 Thomas Tasca
00:00 11 Thomas Tasca
Umberto Principi
00:00 3 Umberto Principi
00:00 3 Umberto Principi
00:00 4 Umberto Principi
00:00 4 Umberto Principi
00:00 4 Umberto Principi
00:00 5 Umberto Principi
00:00 8 Umberto Principi
00:00 8 Umberto Principi
00:00 8 Umberto Principi
00:00 10 Umberto Principi
00:00 11 Umberto Principi
00:00 11 Umberto Principi
Giancarlo Soldati
00:00 3 Giancarlo Soldati
00:00 4 Giancarlo Soldati
00:00 4 Giancarlo Soldati
00:00 7 Giancarlo Soldati
00:00 9 Giancarlo Soldati
Michele Galvanin
00:00 4 Michele Galvanin
00:00 5 Michele Galvanin
00:00 8 Michele Galvanin
00:00 11 Michele Galvanin
00:00 11 Michele Galvanin
Alessandro Calosi
00:00 4 Alessandro Calosi
00:00 6 Alessandro Calosi
00:00 11 Alessandro Calosi
Federico Pedrini
00:00 5 Federico Pedrini
00:00 6 Federico Pedrini
00:00 8 Federico Pedrini
00:00 10 Federico Pedrini
Roberto Bressan
00:00 4 Roberto Bressan
00:00 8 Roberto Bressan
Mauro Crippa
00:00 2 Mauro Crippa
00:00 5 Mauro Crippa
00:00 7 Mauro Crippa
00:00 9 Mauro Crippa
Alessandro Siddi
00:00 3 Alessandro Siddi
00:00 3 Alessandro Siddi
00:00 4 Alessandro Siddi
00:00 4 Alessandro Siddi
00:00 4 Alessandro Siddi
00:00 5 Alessandro Siddi
00:00 5 Alessandro Siddi
00:00 6 Alessandro Siddi
00:00 7 Alessandro Siddi
00:00 7 Alessandro Siddi
00:00 9 Alessandro Siddi
William Zerbini
00:00 1 William Zerbini
00:00 4 William Zerbini
00:00 4 William Zerbini
00:00 7 William Zerbini
00:00 7 William Zerbini
00:00 7 William Zerbini
00:00 9 William Zerbini
Giuseppe Cantore
00:00 1 Giuseppe Cantore
00:00 2 Giuseppe Cantore
00:00 2 Giuseppe Cantore
00:00 5 Giuseppe Cantore
00:00 7 Giuseppe Cantore
00:00 11 Giuseppe Cantore
00:00 11 Giuseppe Cantore
Roberto Zedda
00:00 6 Roberto Zedda
00:00 9 Roberto Zedda
00:00 11 Roberto Zedda
Andrea Disaro
00:00 5 Andrea Disaro
00:00 5 Andrea Disaro
00:00 8 Andrea Disaro
Igor Muraro
00:00 7 Igor Muraro
00:00 11 Igor Muraro
00:00 11 Igor Muraro
Stefano Pinat
00:00 5 Stefano Pinat
00:00 5 Stefano Pinat
00:00 5 Stefano Pinat
00:00 6 Stefano Pinat
00:00 9 Stefano Pinat
00:00 9 Stefano Pinat
00:00 10 Stefano Pinat
00:00 11 Stefano Pinat
Luca Gagliardini
00:00 1 Luca Gagliardini
00:00 3 Luca Gagliardini
00:00 3 Luca Gagliardini
00:00 7 Luca Gagliardini
00:00 7 Luca Gagliardini
00:00 9 Luca Gagliardini
00:00 9 Luca Gagliardini
00:00 10 Luca Gagliardini
00:00 10 Luca Gagliardini
00:00 10 Luca Gagliardini
00:00 10 Luca Gagliardini
00:00 11 Luca Gagliardini
00:00 11 Luca Gagliardini
00:00 11 Luca Gagliardini
Steve Dangers
00:00 4 Steve Dangers
00:00 6 Steve Dangers
00:00 8 Steve Dangers
00:00 11 Steve Dangers
00:00 11 Steve Dangers
Rosario Carone
00:00 2 Rosario Carone
00:00 5 Rosario Carone
00:00 7 Rosario Carone
00:00 9 Rosario Carone
00:00 11 Rosario Carone
Dave Hide
00:00 2 Dave Hide
00:00 3 Dave Hide

Race 1 resultGame Assetto Corsa
Session Race
Track rt_misano, ess
Winner Giulio De Andreis
Led most laps Giulio De Andreis
Best lap Thomas Tasca (01:33.9760)
Max laps 19
Lasted laps 19
Host Unknown
Pos Driver Vehicle Laps Time/Retired Best lap Consistency Led
1 Giulio De Andreis tatuusfa1 19   30:00.3730 01:34.1540 99.63% 19
2 Amedeo Castorino tatuusfa1 19 +00:05.3420 01:34.2310 99.47% 0
3 Gianluca Favorito tatuusfa1 19 +00:05.7390 01:34.2480 99.45% 0
4 Thomas Tasca tatuusfa1 19 +00:06.3720 01:33.9760 99.15% 0
5 Giaime Cualbu tatuusfa1 19 +00:07.3130 01:34.0440 99.16% 0
6 Luca Degano tatuusfa1 19 +00:13.0090 01:34.1170 98.81% 0
7 Alessandro Siddi tatuusfa1 19 +00:15.0000 01:34.1390 99.01% 0
8 Umberto Principi tatuusfa1 19 +00:18.5750 01:34.5020 99.09% 0
9 Mauro Crippa tatuusfa1 19 +00:20.0270 01:34.3790 99.00% 0
10 Alessandro Calosi tatuusfa1 19 +00:20.9630 01:34.3930 99.00% 0
11 Federico Pedrini tatuusfa1 19 +00:26.8020 01:34.7090 98.93% 0
12 Roberto Bressan tatuusfa1 19 +00:33.7470 01:34.8400 98.69% 0
13 Andrea Disarò tatuusfa1 19 +00:35.1440 01:34.3900 98.15% 0
14 Michele Galvanin tatuusfa1 19 +00:35.5160 01:34.5730 98.82% 0
15 Francesco Medei tatuusfa1 19 +00:36.1190 01:34.4400 97.98% 0
16 William Zerbini tatuusfa1 19 +00:39.8260 01:34.4920 97.96% 0
17 Giancarlo Soldati tatuusfa1 19 +00:43.5130 01:34.3860 98.94% 0
18 Roberto Zedda tatuusfa1 19 +00:45.1610 01:35.2620 98.85% 0
19 Steve Dangers tatuusfa1 19 +00:57.3580 01:34.8780 97.44% 0
20 Dave Hide tatuusfa1 19 +01:09.1170 01:35.6580 97.68% 0
21 Igor Muraro tatuusfa1 19 +01:11.0980 01:35.4230 97.50% 0
22 Luca Gagliardini tatuusfa1 19 +01:17.9080 01:34.9160 96.17% 0
23 Giuseppe Cantore tatuusfa1 19 +01:27.9620 01:34.3280 97.75% 0
24 Rosario Carone tatuusfa1 18 +1 lap 01:35.5770 96.66% 0
25 Stefano Pinat tatuusfa1 4 +15 laps 01:37.2450 98.53% 0
26 Fabrizio Calafiore tatuusfa1 0 DNF - - 0
27 ESS TV1 ess_dg 0 DNF - - 0
28 ESS TV2 ess_dg 0 DNF - - 0
29 ESS DG1 ess_dg 0 DNF - - 0
30 ESS DG2 ess_dg 0 DNF - - 0
31 ESS DG3 ess_dg 0 DNF - - 0
32 ESS DG4 ess_dg 0 DNF - - 0
33 ESS SC ess_sc_488GTB 0 DNF - - 0

Race 1 laps

Bad lap, 107% rule compared to the overall best lap of the session. Excludes first lap for race sessions
Personal best lap/sector
Overall best lap/sector for a lap
Overall best lap/sector for a lap and personal best lap/sector
Overall best lap/sector
Invalid for best lap
(P) Pit lap

Giulio De Andreis

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:39.6570 22.4280 28.1650 49.0640 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:34.5630 17.6710 27.9040 48.9880 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:34.3640 17.6310 27.8680 48.8650 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:34.5520 17.6740 27.8320 49.0460 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:34.6670 17.7800 27.9270 48.9600 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:34.7500 17.7060 28.0750 48.9690 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:34.8110 17.7080 28.1980 48.9050 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:34.6550 17.6920 27.9090 49.0540 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:34.5480 17.6700 27.9850 48.8930 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:34.2790 17.6390 27.8640 48.7760 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.3800 17.6900 27.9000 48.7900 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.6430 17.6660 28.2690 48.7080 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.2730 17.5840 27.8510 48.8380 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.1540 17.6100 27.7960 48.7480 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.5380 17.6020 28.1740 48.7620 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:34.3500 17.6650 27.9940 48.6910 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.2790 17.6300 27.9000 48.7490 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.2090 17.5960 27.9050 48.7080 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.6970 17.7650 28.0360 48.8960 F:H - R:H
Average   01:34.7563 17.9162 27.9764 48.8637  
Best possible   01:34.0710 17.5840 27.7960 48.6910  

Amedeo Castorino

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:41.0740 23.5750 28.4850 49.0140 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:35.0720 17.7620 28.2470 49.0630 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:34.8630 17.6610 28.0080 49.1940 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:35.9310 18.1030 28.3270 49.5010 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.1470 17.6670 28.1690 49.3110 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:35.0510 17.7370 28.0670 49.2470 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:34.6910 17.7460 28.0750 48.8700 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:34.6470 17.6520 28.0340 48.9610 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:34.6840 17.6710 28.0890 48.9240 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:34.4960 17.6680 27.9630 48.8650 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.4760 17.6470 28.0130 48.8160 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.5360 17.7290 27.9230 48.8840 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.3100 17.6130 27.9170 48.7800 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.4800 17.6870 27.9720 48.8210 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.2310 17.5960 27.9450 48.6900 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:34.3790 17.6000 27.9360 48.8430 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.3680 17.6380 27.9130 48.8170 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.5720 17.7930 27.8810 48.8980 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.7070 17.7120 27.8810 49.1140 F:H - R:H
Average   01:35.0376 18.0135 28.0445 48.9796  
Best possible   01:34.1670 17.5960 27.8810 48.6900  

Gianluca Favorito

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:40.8500 23.4770 28.1520 49.2210 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:35.0340 17.7510 28.0970 49.1860 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:35.2550 17.7020 28.0260 49.5270 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:36.1320 18.1470 28.2150 49.7700 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.2190 17.7480 27.9170 49.5540 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:34.8170 17.8040 28.0260 48.9870 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.1780 17.9800 28.0850 49.1130 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:34.8500 17.6840 27.9590 49.2070 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:34.7630 17.6960 27.9230 49.1440 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:34.4940 17.6610 27.8540 48.9790 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.6170 17.6890 27.8640 49.0640 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.3640 17.6480 27.8650 48.8510 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.2870 17.6560 27.7880 48.8430 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.2740 17.6400 27.8140 48.8200 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.3580 17.5790 28.0220 48.7570 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:34.3230 17.5980 27.7470 48.9780 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.2480 17.5860 27.8100 48.8520 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.5360 17.6350 27.9680 48.9330 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.5130 17.5810 27.8870 49.0450 F:H - R:H
Average   01:35.0586 18.0138 27.9484 49.0964  
Best possible   01:34.0830 17.5790 27.7470 48.7570  

Thomas Tasca

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:41.6580 24.2080 28.2640 49.1860 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:35.1740 17.7610 28.3320 49.0810 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:35.5740 18.0930 28.4980 48.9830 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:35.1930 17.6930 27.9590 49.5410 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.4580 17.7290 28.2070 49.5220 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:35.1530 18.1360 28.0710 48.9460 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:34.9080 17.6420 28.0530 49.2130 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:34.8600 17.7200 27.9810 49.1590 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.0260 17.6390 27.9900 49.3970 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:34.8290 17.9150 27.9680 48.9460 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.4660 17.7010 27.9360 48.8290 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.2820 17.5970 27.9090 48.7760 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.1100 17.6640 27.7960 48.6500 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.0400 17.5950 27.8050 48.6400 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:33.9760 17.5660 27.8600 48.5500 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:34.2990 17.5640 27.8020 48.9330 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.2880 17.6400 27.8590 48.7890 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.5600 17.5650 27.9130 49.0820 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.8770 17.5850 27.7840 49.5080 F:H - R:H
Average   01:35.0911 18.0533 27.9993 49.0385  
Best possible   01:33.8980 17.5640 27.7840 48.5500  

Giaime Cualbu

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:41.4570 23.7050 28.5400 49.2120 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:35.5030 17.7880 28.7770 48.9380 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:35.3920 18.0460 28.1070 49.2390 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:35.4190 17.9560 28.0440 49.4190 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.1760 17.7810 28.0980 49.2970 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:34.6130 17.8390 27.8960 48.8780 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.2310 17.8490 28.1440 49.2380 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:34.9700 18.0790 28.0980 48.7930 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.1510 17.6510 27.8200 49.6800 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:35.1660 17.7930 28.0210 49.3520 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.5580 17.6400 27.9080 49.0100 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.5240 17.6900 27.9730 48.8610 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.1040 17.6750 27.7880 48.6410 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.3420 17.6310 27.8320 48.8790 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.3570 17.7000 27.9260 48.7310 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:34.5050 17.7000 27.8090 48.9960 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.0440 17.6430 27.6840 48.7170 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:35.0620 17.6130 27.9620 49.4870 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.0920 17.7040 27.7430 48.6450 F:H - R:H
Average   01:35.1403 18.0781 28.0089 49.0533  
Best possible   01:33.9380 17.6130 27.6840 48.6410  

Luca Degano

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:40.2730 23.0670 27.9810 49.2250 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:35.0140 17.8390 27.9220 49.2530 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:34.5590 17.6540 27.9730 48.9320 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:34.8850 17.7510 28.0070 49.1270 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.6220 17.7400 28.7230 49.1590 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:36.1190 18.9260 28.0900 49.1030 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:34.4850 17.7820 27.9850 48.7180 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:34.2660 17.6480 27.8190 48.7990 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:34.4910 17.8640 27.8820 48.7450 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:34.4680 17.7740 27.8240 48.8700 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.2630 17.7000 27.8460 48.7170 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.3290 17.6260 27.8870 48.8160 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.2300 17.6390 27.9100 48.6810 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.1170 17.6710 27.8820 48.5640 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.2450 17.6360 27.9860 48.6230 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:34.3200 17.6080 27.9590 48.7530 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:37.3210 17.6350 27.7870 51.8990 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:42.0340 18.8070 28.2460 54.9810 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.3750 17.7350 27.9820 48.6580 F:H - R:H
Average   01:35.4429 18.1106 27.9837 49.3486  
Best possible   01:33.9590 17.6080 27.7870 48.5640  

Alessandro Siddi

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:44.9380 25.4810 29.7180 49.7390 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:35.2440 17.8350 28.1020 49.3070 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:36.8850 17.8550 28.0000 51.0300 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:35.6830 17.9770 28.4710 49.2350 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:34.8660 17.6810 28.2700 48.9150 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:34.8230 17.7610 28.0480 49.0140 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:34.7000 17.7870 27.9530 48.9600 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:35.9560 17.8990 28.4940 49.5630 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:34.6040 17.6500 28.0940 48.8600 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:34.3490 17.7680 27.8110 48.7700 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.3860 17.6880 27.7960 48.9020 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.1390 17.7200 27.9090 48.5100 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.2690 17.6510 27.7930 48.8250 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.2210 17.5990 27.8960 48.7260 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:36.0920 17.7750 28.2910 50.0260 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:35.9200 18.9470 28.0400 48.9330 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.4650 17.6100 27.8820 48.9730 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.9740 18.0370 27.9900 48.9470 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.8410 17.6710 28.0130 49.1570 F:H - R:H
Average   01:35.5450 18.2312 28.1353 49.1785  
Best possible   01:33.9020 17.5990 27.7930 48.5100  

Umberto Principi

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:43.3080 24.4090 29.0830 49.8160 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:35.6070 17.9410 28.2380 49.4280 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:35.2690 17.8600 28.2460 49.1630 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:36.0940 18.0010 28.1700 49.9230 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.4050 17.8660 28.2830 49.2560 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:35.2410 17.8990 28.1930 49.1490 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.4990 17.8460 28.0990 49.5540 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:37.1860 18.2960 28.8770 50.0130 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.9450 18.0500 28.6160 49.2790 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:34.7810 17.6960 27.9910 49.0940 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.5020 17.6830 27.9360 48.8830 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.5340 17.6740 27.9310 48.9290 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.6540 17.7350 27.8820 49.0370 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:35.0770 17.9250 28.0030 49.1490 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.6360 17.7080 28.0180 48.9100 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:34.5690 17.7080 27.9370 48.9240 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:35.2110 17.6620 28.2240 49.3250 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:35.9850 17.6120 28.5930 49.7800 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:35.4760 17.9640 27.9090 49.6030 F:H - R:H
Average   01:35.7358 18.1861 28.2226 49.3271  
Best possible   01:34.3770 17.6120 27.8820 48.8830  

Mauro Crippa

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:45.5630 25.3280 30.1950 50.0400 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:35.3040 18.0290 28.1700 49.1050 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:35.9260 17.8780 28.4530 49.5950 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:36.2290 17.9920 28.9120 49.3250 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.8380 17.9600 28.1890 49.6890 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:35.2550 17.7740 27.9900 49.4910 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.4070 17.8180 28.1930 49.3960 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:35.0500 17.6950 28.0310 49.3240 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.8780 17.7490 28.0490 50.0800 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:35.0720 17.8160 28.1350 49.1210 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.7730 17.7860 28.0180 48.9690 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.6340 17.8290 27.8010 49.0040 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.7550 17.7780 27.8950 49.0820 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.9360 17.7650 28.0810 49.0900 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.7080 17.7850 28.0400 48.8830 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:34.3790 17.7040 27.8410 48.8340 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.9750 17.6920 28.0670 49.2160 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.8650 17.7090 28.0170 49.1390 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:36.8250 18.1460 28.4000 50.2790 F:H - R:H
Average   01:35.8090 18.2228 28.2356 49.3506  
Best possible   01:34.3270 17.6920 27.8010 48.8340  

Alessandro Calosi

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:46.1370 24.9470 31.0910 50.0990 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:36.3990 18.0180 28.6550 49.7260 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:35.4440 17.7740 28.3190 49.3510 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:35.5640 17.8760 28.1210 49.5670 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.6190 17.8000 28.0030 49.8160 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:35.2960 17.7830 28.2650 49.2480 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.4950 17.6550 28.1870 49.6530 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:35.2000 17.8760 27.9010 49.4230 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.0540 17.7890 27.9360 49.3290 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:37.7340 17.7240 27.9130 52.0970 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.7160 17.8380 27.8770 49.0010 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:35.8540 17.8190 28.7780 49.2570 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.6270 17.8350 27.8630 48.9290 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.6680 17.7220 28.0170 48.9290 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.4450 17.6890 27.8640 48.8920 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:34.8040 17.8310 28.0000 48.9730 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.3930 17.6730 27.8410 48.8790 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.7040 17.6550 27.9710 49.0780 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:35.1750 17.7750 27.9800 49.4200 F:H - R:H
Average   01:35.8595 18.1621 28.2412 49.4562  
Best possible   01:34.3750 17.6550 27.8410 48.8790  

Federico Pedrini

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:45.2340 25.0800 30.2030 49.9510 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:36.1510 17.8380 29.1770 49.1360 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:41.6020 17.8530 34.2760 49.4730 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:36.9080 18.6450 28.7950 49.4680 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.5020 17.9220 28.3270 49.2530 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:35.5660 17.8560 28.1610 49.5490 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.6350 18.0140 28.3590 49.2620 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:35.3240 17.8790 28.0890 49.3560 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.2220 17.9210 28.2150 49.0860 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:35.1320 17.8590 28.1610 49.1120 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:35.1780 17.7730 27.9850 49.4200 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.7160 17.7920 27.9590 48.9650 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:35.0350 17.7920 28.0990 49.1440 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:35.0730 17.8930 28.0800 49.1000 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.9050 17.8060 28.0210 49.0780 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:34.8550 17.7650 28.0490 49.0410 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.7390 17.7810 27.9630 48.9950 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.7090 17.7320 28.0090 48.9680 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:35.6590 17.7820 27.9670 49.9100 F:H - R:H
Average   01:36.1656 18.2623 28.6261 49.2772  
Best possible   01:34.6560 17.7320 27.9590 48.9650  

Roberto Bressan

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:45.9090 25.4660 30.3620 50.0810 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:36.2360 18.0670 28.6880 49.4810 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:36.6800 17.8500 28.7900 50.0400 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:35.5110 17.8760 28.3240 49.3110 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.3680 17.7390 28.3000 49.3290 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:44.6310 17.7940 36.6840 50.1530 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.2640 17.7650 28.1260 49.3730 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:36.5990 17.9980 28.3370 50.2640 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.3210 17.8770 28.2100 49.2340 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:35.2220 17.7240 28.2640 49.2340 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:36.3430 17.7590 28.9260 49.6580 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:35.0410 17.7360 28.1110 49.1940 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:35.0540 17.7890 28.0440 49.2210 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:35.3310 17.7640 28.0670 49.5000 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:35.4800 17.8190 28.4580 49.2030 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:34.8400 17.7060 28.1110 49.0230 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.8560 17.6540 28.2070 48.9950 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:35.1510 17.8400 28.0940 49.2170 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:35.2740 17.7250 28.0530 49.4960 F:H - R:H
Average   01:36.5322 18.2078 28.8503 49.4741  
Best possible   01:34.6930 17.6540 28.0440 48.9950  

Andrea Disarò

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:46.7450 26.2720 30.4650 50.0080 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:36.1940 18.0290 28.5040 49.6610 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:36.2480 17.7730 28.3990 50.0760 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:35.3980 17.8770 28.2410 49.2800 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.5050 17.7490 28.1880 49.5680 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:44.8860 17.7610 37.2240 49.9010 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.1120 17.7750 28.1600 49.1770 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:36.8840 17.8240 28.2730 50.7870 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:34.9970 17.8410 28.1060 49.0500 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:34.9880 17.7770 28.1160 49.0950 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:39.8440 17.7640 32.6340 49.4460 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:35.0140 17.7360 28.0620 49.2160 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.7030 17.7180 28.0710 48.9140 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.7720 17.6880 28.1790 48.9050 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.5610 17.7190 27.8060 49.0360 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:35.4500 17.6410 28.1430 49.6660 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.8980 17.8180 27.8150 49.2650 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.3900 17.6700 28.0210 48.6990 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.9290 17.6010 27.9090 49.4190 F:H - R:H
Average   01:36.6062 18.2123 28.9640 49.4299  
Best possible   01:34.1060 17.6010 27.8060 48.6990  

Michele Galvanin

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:54.5240 24.8940 40.0760 49.5540 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:35.2220 17.7550 28.0580 49.4090 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:36.5990 17.7460 29.2010 49.6520 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:36.4690 17.8850 28.5570 50.0270 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:37.4750 17.8970 29.2150 50.3630 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:36.1230 17.8400 28.0710 50.2120 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.5620 17.7970 28.2960 49.4690 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:35.5250 17.7750 28.1970 49.5530 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:37.0950 18.1150 28.6380 50.3420 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:35.7590 18.3150 28.1340 49.3100 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:35.6000 17.7820 28.3320 49.4860 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:35.2410 17.7230 28.2520 49.2660 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.6750 17.7660 28.0080 48.9010 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.8650 17.7440 28.1340 48.9870 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.7860 17.7230 27.9460 49.1170 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:35.3600 17.7180 28.1650 49.4770 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.6600 17.6700 28.0260 48.9640 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.5730 17.7040 27.9580 48.9110 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:35.7700 17.6550 28.3220 49.7930 F:H - R:H
Average   01:36.6254 18.1844 28.9256 49.5154  
Best possible   01:34.5020 17.6550 27.9460 48.9010  

Francesco Medei

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:44.2040 24.8560 29.8260 49.5220 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:36.4510 17.8400 28.5620 50.0490 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:47.3980 17.7890 28.0530 61.5560 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:36.2470 18.5860 28.1200 49.5410 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:36.5440 18.7080 28.1960 49.6400 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:41.8500 17.7490 28.1390 55.9620 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.3010 18.0080 28.2870 49.0060 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:34.9850 17.7840 28.1160 49.0850 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:34.7050 17.7100 28.0760 48.9190 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:34.8920 18.0420 28.1060 48.7440 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:35.4210 17.8130 28.0090 49.5990 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.8910 17.8830 28.1870 48.8210 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.5780 17.7180 28.0520 48.8080 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.5630 17.7210 27.9090 48.9330 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.5890 17.7160 27.8010 49.0720 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:35.0060 17.6790 27.8770 49.4500 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:35.4110 17.7190 27.9040 49.7880 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:35.0510 18.2900 28.0000 48.7610 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.4400 17.6240 27.9320 48.8840 F:H - R:H
Average   01:36.6593 18.2755 28.1659 50.2179  
Best possible   01:34.1690 17.6240 27.8010 48.7440  

William Zerbini

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:46.5280 25.7760 30.6360 50.1160 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:36.9170 18.0460 28.8230 50.0480 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:36.1940 17.9440 28.9220 49.3280 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:35.6140 17.9350 28.3230 49.3560 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:52.8560 17.8530 28.5110 66.4920 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:36.0140 18.1960 28.4360 49.3820 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.4480 17.9480 28.3550 49.1450 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:35.0170 17.8740 28.1610 48.9820 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:34.9730 17.8700 28.0810 49.0220 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:35.3530 17.9490 28.3220 49.0820 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:35.5180 17.8160 28.1120 49.5900 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:35.1890 18.1770 28.0430 48.9690 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.7500 17.7500 27.9730 49.0270 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.8740 17.7670 28.0350 49.0720 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:35.7670 17.8900 28.0890 49.7880 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:35.1180 18.0510 28.0890 48.9780 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.9410 17.8060 28.1390 48.9960 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.6300 17.7110 27.9320 48.9870 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.4920 17.7260 27.9630 48.8030 F:H - R:H
Average   01:36.8523 18.3203 28.3655 50.1665  
Best possible   01:34.4460 17.7110 27.9320 48.8030  

Giancarlo Soldati

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:42.7560 24.5280 28.8090 49.4190 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:35.2650 17.8330 28.0040 49.4280 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:35.9210 18.0080 28.1880 49.7250 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:35.9970 17.7600 28.5470 49.6900 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.4260 17.9500 28.1610 49.3150 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:35.2810 17.9260 28.1920 49.1630 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.6080 17.8430 28.1520 49.6130 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:37.1600 18.3390 28.8000 50.0210 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:34.9570 17.7460 28.1430 49.0680 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:34.7040 17.8300 28.0170 48.8570 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.5400 17.7380 27.9590 48.8430 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:35.3740 17.7710 27.9190 49.6840 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.9560 17.7620 27.8830 49.3110 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:35.6340 18.1970 28.3510 49.0860 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.5710 17.7290 28.0670 48.7750 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:34.3860 17.7150 27.9450 48.7260 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:35.1340 17.7200 28.1030 49.3110 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:35.6390 17.8250 28.4720 49.3420 F:H - R:H
19 tatuusfa1 02:00.5480 17.7640 28.0300 74.7540 F:H - R:H
Average   01:37.0451 18.2097 28.1969 50.6385  
Best possible   01:34.3240 17.7150 27.8830 48.7260  

Roberto Zedda

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:52.2630 26.0650 36.6610 49.5370 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:36.1560 18.1440 28.2780 49.7340 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:36.5380 18.0170 28.3190 50.2020 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:36.2510 18.1630 28.5660 49.5220 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:36.3840 17.9750 28.9710 49.4380 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:35.7010 17.9090 28.2520 49.5400 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:36.0080 18.0370 28.4080 49.5630 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:37.7520 17.9310 28.9880 50.8330 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:37.4110 18.4130 29.0070 49.9910 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:37.1960 18.8870 28.7010 49.6080 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:36.2440 18.1060 28.3190 49.8190 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:36.3410 18.5450 28.3100 49.4860 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:35.3350 17.9310 28.1380 49.2660 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:35.2620 17.8880 28.1480 49.2260 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:36.1110 17.9190 28.4840 49.7080 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:36.2730 18.6430 28.2370 49.3930 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:35.7190 18.0940 28.1660 49.4590 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:35.8150 18.1000 28.2830 49.4320 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:36.7910 18.3430 28.4000 50.0480 F:H - R:H
Average   01:37.1342 18.5847 28.8756 49.6739  
Best possible   01:35.2520 17.8880 28.1380 49.2260  

Steve Dangers

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:48.6300 27.2960 31.1000 50.2340 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:36.3080 17.9990 28.4450 49.8640 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:37.4450 18.6640 28.8630 49.9180 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:37.7830 17.9660 29.2190 50.5980 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:46.9350 18.2440 30.9330 57.7580 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:37.7490 18.0000 28.4080 51.3410 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.2420 17.8190 28.2560 49.1670 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:36.0850 17.8480 28.3550 49.8820 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.2170 17.8620 28.0340 49.3210 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:35.6700 17.8560 27.9670 49.8470 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:36.2820 18.4900 28.2730 49.5190 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:36.7230 17.8780 28.1790 50.6660 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:35.0670 17.7200 28.0440 49.3030 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:39.3190 17.7830 28.0130 53.5230 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:35.8370 17.7130 29.1740 48.9500 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:35.2680 17.6020 28.6430 49.0230 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.8780 17.6750 28.0940 49.1090 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:41.9880 17.7970 29.2010 54.9900 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:35.2650 17.6840 28.2610 49.3200 F:H - R:H
Average   01:37.7732 18.4156 28.7085 50.6491  
Best possible   01:34.5190 17.6020 27.9670 48.9500  

Dave Hide

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:49.9350 28.3230 30.9100 50.7020 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:37.9020 18.3550 29.2190 50.3280 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:37.5410 18.0260 28.7150 50.8000 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:38.7910 18.3170 29.1650 51.3090 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:43.7800 20.2910 29.5470 53.9420 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:39.7840 18.9100 29.9830 50.8910 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:36.2510 18.0230 28.3860 49.8420 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:37.9090 18.0930 29.8530 49.9630 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:36.1970 18.0320 28.3230 49.8420 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:36.2400 18.0340 28.3900 49.8160 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:42.8330 18.0800 28.9850 55.7680 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:39.3900 19.0910 29.5430 50.7560 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:37.2090 18.7370 28.8550 49.6170 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:35.7100 17.8460 28.3870 49.4770 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:36.4490 17.8790 28.2330 50.3370 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:35.8430 18.0790 28.2960 49.4680 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:36.1720 18.0030 28.3720 49.7970 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:35.6580 17.9870 28.1390 49.5320 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:35.8630 17.8690 28.2420 49.7520 F:H - R:H
Average   01:38.3925 18.8408 28.9233 50.6284  
Best possible   01:35.4530 17.8460 28.1390 49.4680  

Igor Muraro

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:53.2540 27.9700 35.0410 50.2430 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:35.9100 17.9610 28.4220 49.5270 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:37.6760 17.9320 28.3680 51.3760 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:36.5910 17.8940 28.4810 50.2160 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:54.3360 26.7700 28.5880 58.9780 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:36.3670 17.9680 28.7870 49.6120 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:36.4860 18.1490 28.7460 49.5910 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:36.1910 18.1340 28.5390 49.5180 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:38.1380 17.8630 30.4290 49.8460 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:35.4930 17.9660 28.2330 49.2940 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:36.7500 17.9370 29.3040 49.5090 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:36.2410 18.2790 28.4940 49.4680 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:35.4730 17.7990 28.2770 49.3970 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:35.4460 17.8350 28.3680 49.2430 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:35.4230 17.7490 28.3280 49.3460 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:36.1180 17.9170 28.7050 49.4960 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:38.4250 17.7440 31.4560 49.2250 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:36.3600 17.8890 28.8450 49.6260 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:40.7730 18.0720 28.4080 54.2930 F:H - R:H
Average   01:38.4974 18.9383 29.1484 50.4107  
Best possible   01:35.2020 17.7440 28.2330 49.2250  

Luca Gagliardini

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:47.9910 27.0270 30.1090 50.8550 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:36.4750 18.0800 28.6970 49.6980 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:36.7830 18.6990 28.4300 49.6540 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:44.8670 17.8200 36.8230 50.2240 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:44.5420 18.0660 36.7110 49.7650 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:36.4360 17.8610 28.5660 50.0090 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.9360 17.8840 28.2560 49.7960 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:39.9700 17.9260 32.7190 49.3250 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.6850 17.9240 28.0900 49.6710 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:36.1470 17.9190 28.4170 49.8110 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:46.2220 17.9770 28.4670 59.7780 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:35.5950 17.8440 28.2870 49.4640 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:35.9120 18.1840 28.2200 49.5080 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.9160 17.7600 28.0260 49.1300 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:35.5830 17.7230 28.0670 49.7930 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:35.1930 18.0040 28.0710 49.1180 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:35.9840 17.7610 28.7280 49.4950 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:35.8440 18.2540 28.2240 49.3660 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:48.1430 17.8560 28.0930 62.1940 F:H - R:H
Average   01:38.8539 18.4510 29.5264 50.8765  
Best possible   01:34.8670 17.7230 28.0260 49.1180  

Giuseppe Cantore

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:58.3790 25.8280 40.9500 51.6010 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:35.6550 17.9670 28.2460 49.4420 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:37.9100 17.8550 28.1480 51.9070 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:45.7790 22.3000 30.8340 52.6450 F:H - R:H
5 tatuusfa1 02:12.4920 54.8660 28.2110 49.4150 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:35.0300 17.8020 28.0840 49.1440 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:34.7730 17.7230 28.1440 48.9060 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:34.9630 17.7480 28.1290 49.0860 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.2080 17.7670 28.2370 49.2040 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:35.0620 17.7660 28.0800 49.2160 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.9020 17.8210 28.0440 49.0370 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.7160 17.7110 27.9640 49.0410 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.5760 17.7520 27.9410 48.8830 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.5590 17.7000 27.9130 48.9460 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:35.0960 17.7060 27.8860 49.5040 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:45.5860 18.2450 37.7510 49.5900 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.8200 17.7720 28.1430 48.9050 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.5840 17.7100 27.9680 48.9060 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.3280 17.6620 27.9500 48.7160 F:H - R:H
Average   01:39.3904 20.4053 29.4012 49.5839  
Best possible   01:34.2640 17.6620 27.8860 48.7160  

Rosario Carone

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:56.0460 27.7780 37.0620 51.2060 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:36.2820 18.0350 28.5800 49.6670 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:48.4410 17.8780 28.7590 61.8040 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:54.8570 22.6880 36.8920 55.2770 F:H - R:H
5 tatuusfa1 02:32.7870 68.1910 34.3800 50.2160 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:36.4520 18.0810 28.6330 49.7380 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.8840 17.9930 28.1440 49.7470 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:37.6600 18.0100 28.2150 51.4350 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:36.0670 18.0320 28.5760 49.4590 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:36.0490 18.0420 28.5300 49.4770 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:35.5770 17.8530 28.2960 49.4280 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:35.8670 17.9410 28.5030 49.4230 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:37.1350 17.8670 28.3330 50.9350 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:36.0890 17.9200 28.4850 49.6840 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:39.0290 20.3610 28.9250 49.7430 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:37.8780 18.4390 29.6680 49.7710 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:38.1220 19.5290 28.8180 49.7750 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:35.7210 17.9240 28.3280 49.4690 F:H - R:H
Average   01:42.5524 21.8090 29.8404 50.9030  
Best possible   01:35.4200 17.8530 28.1440 49.4230  

Stefano Pinat

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:47.4240 26.4060 30.6710 50.3470 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:37.2450 18.0630 28.8980 50.2840 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:38.2750 18.8950 29.1110 50.2690 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:39.0690 18.8330 30.1870 50.0490 F:H - R:H
Average   01:40.5034 20.5493 29.7168 50.2373  
Best possible   01:37.0100 18.0630 28.8980 50.0490  

Fabrizio Calafiore

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS TV1

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS TV2

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS DG1

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS DG2

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS DG3

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS DG4

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS SC

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

Race 1 best laps

Overall top (20)
Driver Vehicle Time Gap
Thomas Tasca tatuusfa1 01:33.9760
Thomas Tasca tatuusfa1 01:34.0400 0.064
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:34.0440 0.068
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:34.0920 0.116
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:34.1040 0.128
Thomas Tasca tatuusfa1 01:34.1100 0.134
Luca Degano tatuusfa1 01:34.1170 0.141
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:34.1390 0.163
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:34.1540 0.178
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:34.2090 0.233
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:34.2210 0.245
Luca Degano tatuusfa1 01:34.2300 0.254
Amedeo Castorino tatuusfa1 01:34.2310 0.255
Luca Degano tatuusfa1 01:34.2450 0.269
Gianluca Favorito tatuusfa1 01:34.2480 0.272
Luca Degano tatuusfa1 01:34.2630 0.287
Luca Degano tatuusfa1 01:34.2660 0.29
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:34.2690 0.293
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:34.2730 0.297
Gianluca Favorito tatuusfa1 01:34.2740 0.298
Per driver
Driver Vehicle Time Gap
Thomas Tasca tatuusfa1 01:33.9760
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:34.0440 0.068
Luca Degano tatuusfa1 01:34.1170 0.141
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:34.1390 0.163
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:34.1540 0.178
Amedeo Castorino tatuusfa1 01:34.2310 0.255
Gianluca Favorito tatuusfa1 01:34.2480 0.272
Giuseppe Cantore tatuusfa1 01:34.3280 0.352
Mauro Crippa tatuusfa1 01:34.3790 0.403
Giancarlo Soldati tatuusfa1 01:34.3860 0.41
Andrea Disarò tatuusfa1 01:34.3900 0.414
Alessandro Calosi tatuusfa1 01:34.3930 0.417
Francesco Medei tatuusfa1 01:34.4400 0.464
William Zerbini tatuusfa1 01:34.4920 0.516
Umberto Principi tatuusfa1 01:34.5020 0.526
Michele Galvanin tatuusfa1 01:34.5730 0.597
Federico Pedrini tatuusfa1 01:34.7090 0.733
Roberto Bressan tatuusfa1 01:34.8400 0.864
Steve Dangers tatuusfa1 01:34.8780 0.902
Luca Gagliardini tatuusfa1 01:34.9160 0.94
Roberto Zedda tatuusfa1 01:35.2620 1.286
Igor Muraro tatuusfa1 01:35.4230 1.447
Rosario Carone tatuusfa1 01:35.5770 1.601
Dave Hide tatuusfa1 01:35.6580 1.682
Stefano Pinat tatuusfa1 01:37.2450 3.269

Race 1 consistency

Driver Vehicle Consistency
Giulio De Andreis tatuusfa1 99.63% <> 0.3494
Amedeo Castorino tatuusfa1 99.47% <> 0.499
Gianluca Favorito tatuusfa1 99.45% <> 0.5175
Giaime Cualbu tatuusfa1 99.16% <> 0.7892
Thomas Tasca tatuusfa1 99.15% <> 0.7944
Umberto Principi tatuusfa1 99.09% <> 0.8609
Alessandro Siddi tatuusfa1 99.01% <> 0.9362
Mauro Crippa tatuusfa1 99.00% <> 0.9404
Alessandro Calosi tatuusfa1 99.00% <> 0.9481
Giancarlo Soldati tatuusfa1 98.94% <> 0.9994
Federico Pedrini tatuusfa1 98.93% <> 1.0088
Roberto Zedda tatuusfa1 98.85% <> 1.0925
Luca Degano tatuusfa1 98.81% <> 1.1198
Michele Galvanin tatuusfa1 98.82% <> 1.1203
Roberto Bressan tatuusfa1 98.69% <> 1.2401
Stefano Pinat tatuusfa1 98.53% <> 1.427
Andrea Disarò tatuusfa1 98.15% <> 1.7502
Francesco Medei tatuusfa1 97.98% <> 1.9061
William Zerbini tatuusfa1 97.96% <> 1.9299
Giuseppe Cantore tatuusfa1 97.75% <> 2.1232
Dave Hide tatuusfa1 97.68% <> 2.2164
Igor Muraro tatuusfa1 97.50% <> 2.3872
Steve Dangers tatuusfa1 97.44% <> 2.4269
Rosario Carone tatuusfa1 96.66% <> 3.1919
Luca Gagliardini tatuusfa1 96.17% <> 3.6321
Fabrizio Calafiore tatuusfa1 -
ESS TV1 ess_dg -
ESS TV2 ess_dg -
ESS DG1 ess_dg -
ESS DG2 ess_dg -
ESS DG3 ess_dg -
ESS DG4 ess_dg -
ESS SC ess_sc_488GTB -

Race 1 sectors

Sector 1
Driver Time Gap
Thomas Tasca 17.5640 -
Gianluca Favorito 17.5790 0.0150
Giulio De Andreis 17.5840 0.0200
Amedeo Castorino 17.5960 0.0320
Alessandro Siddi 17.5990 0.0350
Andrea Disarò 17.6010 0.0370
Steve Dangers 17.6020 0.0380
Luca Degano 17.6080 0.0440
Umberto Principi 17.6120 0.0480
Giaime Cualbu 17.6130 0.0490
Francesco Medei 17.6240 0.0600
Roberto Bressan 17.6540 0.0900
Alessandro Calosi 17.6550 0.0910
Michele Galvanin 17.6550 0.0910
Giuseppe Cantore 17.6620 0.0980
Mauro Crippa 17.6920 0.1280
William Zerbini 17.7110 0.1470
Giancarlo Soldati 17.7150 0.1510
Luca Gagliardini 17.7230 0.1590
Federico Pedrini 17.7320 0.1680
Igor Muraro 17.7440 0.1800
Dave Hide 17.8460 0.2820
Rosario Carone 17.8530 0.2890
Roberto Zedda 17.8880 0.3240
Stefano Pinat 18.0630 0.4990
Sector 2
Driver Time Gap
Giaime Cualbu 27.6840 -
Gianluca Favorito 27.7470 0.0630
Thomas Tasca 27.7840 0.1000
Luca Degano 27.7870 0.1030
Alessandro Siddi 27.7930 0.1090
Giulio De Andreis 27.7960 0.1120
Mauro Crippa 27.8010 0.1170
Francesco Medei 27.8010 0.1170
Andrea Disarò 27.8060 0.1220
Alessandro Calosi 27.8410 0.1570
Amedeo Castorino 27.8810 0.1970
Umberto Principi 27.8820 0.1980
Giancarlo Soldati 27.8830 0.1990
Giuseppe Cantore 27.8860 0.2020
William Zerbini 27.9320 0.2480
Michele Galvanin 27.9460 0.2620
Federico Pedrini 27.9590 0.2750
Steve Dangers 27.9670 0.2830
Luca Gagliardini 28.0260 0.3420
Roberto Bressan 28.0440 0.3600
Roberto Zedda 28.1380 0.4540
Dave Hide 28.1390 0.4550
Rosario Carone 28.1440 0.4600
Igor Muraro 28.2330 0.5490
Stefano Pinat 28.8980 1.2140
Sector 3
Driver Time Gap
Alessandro Siddi 48.5100 -
Thomas Tasca 48.5500 0.0400
Luca Degano 48.5640 0.0540
Giaime Cualbu 48.6410 0.1310
Amedeo Castorino 48.6900 0.1800
Giulio De Andreis 48.6910 0.1810
Andrea Disarò 48.6990 0.1890
Giuseppe Cantore 48.7160 0.2060
Giancarlo Soldati 48.7260 0.2160
Francesco Medei 48.7440 0.2340
Gianluca Favorito 48.7570 0.2470
William Zerbini 48.8030 0.2930
Mauro Crippa 48.8340 0.3240
Alessandro Calosi 48.8790 0.3690
Umberto Principi 48.8830 0.3730
Michele Galvanin 48.9010 0.3910
Steve Dangers 48.9500 0.4400
Federico Pedrini 48.9650 0.4550
Roberto Bressan 48.9950 0.4850
Luca Gagliardini 49.1180 0.6080
Igor Muraro 49.2250 0.7150
Roberto Zedda 49.2260 0.7160
Rosario Carone 49.4230 0.9130
Dave Hide 49.4680 0.9580
Stefano Pinat 50.0490 1.5390

Race 1 incidents

Incident for review
Date Incident
Luca Degano reported contact with another vehicle Giulio De Andreis. Impact speed: 1.1786972
Giulio De Andreis reported contact with another vehicle Luca Degano. Impact speed: 2.0515304
Mauro Crippa reported contact with another vehicle Roberto Bressan. Impact speed: 10.739091
Roberto Bressan reported contact with another vehicle Mauro Crippa. Impact speed: 4.305754
Alessandro Calosi reported contact with another vehicle Michele Galvanin. Impact speed: 6.8467746
Michele Galvanin reported contact with another vehicle Alessandro Calosi. Impact speed: 5.7723136
Michele Galvanin reported contact with another vehicle Giancarlo Soldati. Impact speed: 5.9221826
Giancarlo Soldati reported contact with another vehicle Michele Galvanin. Impact speed: 3.955312
Giuseppe Cantore reported contact with another vehicle William Zerbini. Impact speed: 2.2846916
Umberto Principi reported contact with another vehicle Giancarlo Soldati. Impact speed: 15.361934
William Zerbini reported contact with another vehicle Giuseppe Cantore. Impact speed: 2.0554552
Roberto Bressan reported contact with another vehicle William Zerbini. Impact speed: 18.209942
Mauro Crippa reported contact with another vehicle Federico Pedrini. Impact speed: 16.715769
Federico Pedrini reported contact with another vehicle Mauro Crippa. Impact speed: 11.481107
William Zerbini reported contact with another vehicle Roberto Bressan. Impact speed: 4.6303325
William Zerbini reported contact with another vehicle Giuseppe Cantore. Impact speed: 15.8526
Roberto Bressan reported contact with another vehicle William Zerbini. Impact speed: 5.41832
Alessandro Calosi reported contact with another vehicle Michele Galvanin. Impact speed: 16.113766
Michele Galvanin reported contact with another vehicle Alessandro Calosi. Impact speed: 11.065482
Giuseppe Cantore reported contact with another vehicle William Zerbini. Impact speed: 8.166194
Steve Dangers reported contact with another vehicle Roberto Zedda. Impact speed: 21.985115
Rosario Carone reported contact with another vehicle Igor Muraro. Impact speed: 32.091408
Igor Muraro reported contact with another vehicle Rosario Carone. Impact speed: 27.386068
Roberto Zedda reported contact with another vehicle Steve Dangers. Impact speed: 13.427893
Roberto Zedda reported contact with environment. Impact speed: 21.888107
Rosario Carone reported contact with another vehicle Igor Muraro. Impact speed: 24.971762
Giuseppe Cantore reported contact with environment. Impact speed: 5.2425
Giaime Cualbu reported contact with another vehicle Thomas Tasca. Impact speed: 11.990626
Francesco Medei reported contact with another vehicle Alessandro Siddi. Impact speed: 12.184828
Alessandro Siddi reported contact with another vehicle Francesco Medei. Impact speed: 0.8643993
Thomas Tasca reported contact with another vehicle Giaime Cualbu. Impact speed: 10.56609
Federico Pedrini reported contact with environment. Impact speed: 35.678204
Federico Pedrini reported contact with environment. Impact speed: 5.066225
Francesco Medei reported contact with another vehicle Alessandro Siddi. Impact speed: 9.992166
Giuseppe Cantore reported contact with another vehicle Rosario Carone. Impact speed: 68.54915
Rosario Carone reported contact with another vehicle Giuseppe Cantore. Impact speed: 72.78272
Giuseppe Cantore reported contact with another vehicle Rosario Carone. Impact speed: 6.757524
Federico Pedrini reported contact with another vehicle Stefano Pinat. Impact speed: 19.644768
Stefano Pinat reported contact with another vehicle Federico Pedrini. Impact speed: 12.296041
Stefano Pinat reported contact with another vehicle Michele Galvanin. Impact speed: 2.4699755
Michele Galvanin reported contact with another vehicle Stefano Pinat. Impact speed: 6.751704
Steve Dangers reported contact with another vehicle William Zerbini. Impact speed: 17.479239
William Zerbini reported contact with another vehicle Steve Dangers. Impact speed: 6.1980247
Roberto Bressan reported contact with another vehicle Andrea Disarò. Impact speed: 13.82104
Andrea Disarò reported contact with another vehicle Roberto Bressan. Impact speed: 1.4399158
Andrea Disarò reported contact with environment. Impact speed: 12.396655
Giaime Cualbu reported contact with another vehicle Gianluca Favorito. Impact speed: 11.769109
Umberto Principi reported contact with another vehicle Giancarlo Soldati. Impact speed: 6.5402603
Giancarlo Soldati reported contact with another vehicle Umberto Principi. Impact speed: 3.639952
Roberto Bressan reported contact with another vehicle Andrea Disarò. Impact speed: 11.435286
Andrea Disarò reported contact with another vehicle Roberto Bressan. Impact speed: 10.432053
Roberto Bressan reported contact with another vehicle Andrea Disarò. Impact speed: 21.335217
Andrea Disarò reported contact with another vehicle Roberto Bressan. Impact speed: 4.5257072
Luca Gagliardini reported contact with another vehicle Dave Hide. Impact speed: 9.718549
Dave Hide reported contact with another vehicle Luca Gagliardini. Impact speed: 7.9261127
Luca Degano reported contact with another vehicle Giaime Cualbu. Impact speed: 15.526409
Giaime Cualbu reported contact with another vehicle Luca Degano. Impact speed: 6.852893
Giancarlo Soldati reported contact with another vehicle Umberto Principi. Impact speed: 4.2648335
Umberto Principi reported contact with another vehicle Giancarlo Soldati. Impact speed: 5.231833
Giancarlo Soldati reported contact with another vehicle Umberto Principi. Impact speed: 10.10043
Umberto Principi reported contact with another vehicle Giancarlo Soldati. Impact speed: 4.33257
Gianluca Favorito reported contact with another vehicle Thomas Tasca. Impact speed: 11.194108
Luca Gagliardini reported contact with another vehicle Igor Muraro. Impact speed: 66.74973
Igor Muraro reported contact with another vehicle Luca Gagliardini. Impact speed: 62.798565
Luca Gagliardini reported contact with another vehicle Igor Muraro. Impact speed: 21.800865
Andrea Disarò reported contact with another vehicle Roberto Bressan. Impact speed: 7.526578
William Zerbini reported contact with another vehicle Francesco Medei. Impact speed: 6.4357247
Roberto Bressan reported contact with another vehicle Andrea Disarò. Impact speed: 8.082455
Francesco Medei reported contact with another vehicle William Zerbini. Impact speed: 5.665684
Francesco Medei reported contact with another vehicle William Zerbini. Impact speed: 6.6184173
William Zerbini reported contact with another vehicle Francesco Medei. Impact speed: 6.6706433
Amedeo Castorino reported contact with another vehicle Roberto Zedda. Impact speed: 78.76411
Roberto Zedda reported contact with another vehicle Amedeo Castorino. Impact speed: 73.00789
Steve Dangers reported contact with environment. Impact speed: 6.1414776
Dave Hide reported contact with environment. Impact speed: 35.465923

Race 1 positions

Fullscreen

Use your mouse scroll wheel to zoom and click to drag.

Race 1 gaps

Fullscreen

Use your mouse scroll wheel to zoom and click to drag.

Race 2 resultGame Assetto Corsa
Session Race
Track rt_misano, ess
Winner Alessandro Siddi
Led most laps Alessandro Siddi
Best lap Thomas Tasca (01:33.8310)
Max laps 19
Lasted laps 19
Host Unknown
Pos Driver Vehicle Laps Time/Retired Best lap Consistency Led
1 Alessandro Siddi tatuusfa1 19   30:01.1280 01:33.9540 99.42% 12
2 Giulio De Andreis tatuusfa1 19 +00:04.7430 01:34.0200 99.39% 0
3 Thomas Tasca tatuusfa1 19 +00:06.3230 01:33.8310 99.04% 0
4 Gianluca Favorito tatuusfa1 19 +00:11.2630 01:34.2430 99.14% 0
5 Giaime Cualbu tatuusfa1 19 +00:12.3000 01:34.2840 99.44% 0
6 Umberto Principi tatuusfa1 19 +00:12.9930 01:34.2780 98.93% 7
7 Federico Pedrini tatuusfa1 19 +00:17.7480 01:34.2910 98.96% 0
8 William Zerbini tatuusfa1 19 +00:18.1020 01:34.6630 99.41% 0
9 Michele Galvanin tatuusfa1 19 +00:22.2490 01:34.8010 99.36% 0
10 Giuseppe Cantore tatuusfa1 19 +00:22.9600 01:34.5160 99.11% 0
11 Roberto Bressan tatuusfa1 19 +00:33.4050 01:35.2950 99.40% 0
12 Mauro Crippa tatuusfa1 19 +00:34.6830 01:34.7210 98.33% 0
13 Alessandro Calosi tatuusfa1 19 +00:35.4980 01:34.4950 99.09% 0
14 Amedeo Castorino tatuusfa1 19 +00:35.8210 01:34.5340 98.02% 0
15 Andrea Disarò tatuusfa1 19 +00:40.5040 01:34.6320 97.88% 0
16 Luca Gagliardini tatuusfa1 19 +00:46.2340 01:34.8860 98.20% 0
17 Roberto Zedda tatuusfa1 19 +00:46.5080 01:34.9830 98.20% 0
18 Igor Muraro tatuusfa1 19 +01:07.3170 01:35.0370 97.02% 0
19 Steve Dangers tatuusfa1 19 +01:11.9660 01:34.7300 98.36% 0
20 Dave Hide tatuusfa1 19 +01:26.6660 01:36.0260 96.98% 0
21 Francesco Medei tatuusfa1 7 +12 laps 01:35.6400 96.96% 0
22 Luca Degano tatuusfa1 4 +15 laps 01:37.7530 95.59% 0
23 Giancarlo Soldati tatuusfa1 2 +17 laps 01:35.4030 - 0
24 Rosario Carone tatuusfa1 0 DNF - - 0
25 Stefano Pinat tatuusfa1 0 DNF - - 0
26 Fabrizio Calafiore tatuusfa1 0 DNF - - 0
27 ESS TV1 ess_dg 0 DNF - - 0
28 ESS TV2 ess_dg 0 DNF - - 0
29 ESS DG1 ess_dg 0 DNF - - 0
30 ESS DG2 ess_dg 0 DNF - - 0
31 ESS DG3 ess_dg 0 DNF - - 0
32 ESS DG4 ess_dg 0 DNF - - 0
33 ESS SC ess_sc_488GTB 0 DNF - - 0

Race 2 laps

Bad lap, 107% rule compared to the overall best lap of the session. Excludes first lap for race sessions
Personal best lap/sector
Overall best lap/sector for a lap
Overall best lap/sector for a lap and personal best lap/sector
Overall best lap/sector
Invalid for best lap
(P) Pit lap

Alessandro Siddi

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:40.6380 22.9540 28.5300 49.1540 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:34.8910 17.7200 28.1170 49.0540 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:35.0230 17.7130 28.1570 49.1530 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:35.0720 17.7220 28.2460 49.1040 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:34.6730 17.7230 28.0040 48.9460 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:34.5920 17.7010 28.0400 48.8510 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:34.6060 17.6920 27.9940 48.9200 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:34.5410 17.7260 27.9460 48.8690 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:34.5790 17.7510 28.0210 48.8070 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:34.5240 17.6410 28.0710 48.8120 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.2830 17.6480 27.9680 48.6670 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.2590 17.6290 27.9000 48.7300 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.1870 17.6240 27.8640 48.6990 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:33.9540 17.5530 27.7060 48.6950 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.2020 17.5220 27.9720 48.7080 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:33.9630 17.5480 27.8010 48.6140 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.0180 17.6350 27.7740 48.6090 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.6540 17.9780 27.9720 48.7040 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.4380 17.6090 27.8020 49.0270 F:H - R:H
Average   01:34.7946 17.9521 27.9939 48.8486  
Best possible   01:33.8370 17.5220 27.7060 48.6090  

Giulio De Andreis

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:43.6880 24.5470 29.4610 49.6800 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:36.5360 18.0470 28.4310 50.0580 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:35.0600 17.8500 28.1790 49.0310 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:34.6740 17.7680 27.9990 48.9070 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:34.8640 17.7030 27.9850 49.1760 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:34.7480 17.6820 28.0790 48.9870 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:34.5750 17.6880 27.9980 48.8890 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:34.5090 17.7390 27.9220 48.8480 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:34.6750 17.8010 27.9500 48.9240 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:34.3970 17.6410 27.8410 48.9150 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.6600 17.7910 28.0300 48.8390 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.3080 17.6540 27.8740 48.7800 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.6430 17.6480 28.1480 48.8470 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.2330 17.6430 27.8770 48.7130 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.0860 17.5860 27.8450 48.6550 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:34.0760 17.5770 27.8550 48.6440 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.0660 17.5790 27.8190 48.6680 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.0200 17.5460 27.8550 48.6190 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.0450 17.5940 27.8290 48.6220 F:H - R:H
Average   01:35.0454 18.0571 28.0514 48.9369  
Best possible   01:33.9840 17.5460 27.8190 48.6190  

Thomas Tasca

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:43.1840 23.6560 29.6910 49.8370 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:38.8400 18.0300 28.2860 52.5240 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:35.3670 18.2180 28.0710 49.0780 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:34.4810 17.6300 27.9190 48.9320 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:34.4400 17.6780 27.9910 48.7710 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:34.2380 17.6300 27.8690 48.7390 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:34.3760 17.6830 27.9670 48.7260 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:35.3930 17.6470 28.8850 48.8610 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.1370 17.8400 28.4900 48.8070 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:34.3620 17.6860 27.8500 48.8260 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.3910 17.6130 27.9620 48.8160 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.3360 17.6650 27.8870 48.7840 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.1270 17.6140 27.7780 48.7350 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.8310 17.5530 27.8360 49.4420 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:33.8310 17.5560 27.7330 48.5420 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:33.9230 17.5180 27.7970 48.6080 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:33.8640 17.5880 27.7930 48.4830 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:33.8790 17.5310 27.8870 48.4610 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.4410 17.5540 27.9400 48.9470 F:H - R:H
Average   01:35.1285 17.9942 28.0859 49.0484  
Best possible   01:33.7120 17.5180 27.7330 48.4610  

Gianluca Favorito

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:42.1870 23.4050 29.3860 49.3960 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:35.0190 17.7360 28.0120 49.2710 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:34.7560 17.8910 27.9950 48.8700 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:34.6580 17.6500 28.0840 48.9240 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:34.6960 17.6920 27.9040 49.1000 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:34.6680 17.7310 27.9310 49.0060 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:34.6790 17.6670 28.0250 48.9870 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:34.6280 17.6740 27.9540 49.0000 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:34.4580 17.6520 27.9900 48.8160 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:42.5000 17.6840 27.9140 56.9020 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.5300 17.7050 27.8240 49.0010 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.4950 17.6210 27.8910 48.9830 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.4880 17.7130 27.9580 48.8170 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.3380 17.6620 27.7780 48.8980 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.4550 17.7340 27.8690 48.8520 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:34.3650 17.6620 27.8280 48.8750 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.2430 17.6390 27.8150 48.7890 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.5410 17.6770 27.9310 48.9330 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.6870 17.6790 27.9980 49.0100 F:H - R:H
Average   01:35.3891 17.9934 28.0046 49.3911  
Best possible   01:34.1880 17.6210 27.7780 48.7890  

Giaime Cualbu

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:47.3870 23.2370 34.0210 50.1290 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:35.6460 17.8310 28.3600 49.4550 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:35.6560 18.3550 28.2910 49.0100 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:34.8480 17.8170 28.0340 48.9970 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.3230 17.8550 28.0580 49.4100 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:34.7570 17.8210 28.0300 48.9060 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:34.8220 17.7770 27.9860 49.0590 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:34.5500 17.7270 27.8990 48.9240 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:34.6550 17.6960 28.0310 48.9280 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:35.3170 17.7500 27.9180 49.6490 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.5240 17.7980 27.8820 48.8440 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.6800 17.7300 27.8950 49.0550 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.5810 17.6570 27.9410 48.9830 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.3460 17.7120 27.8180 48.8160 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.6200 17.7230 27.9140 48.9830 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:34.3110 17.6400 27.7960 48.8750 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.2840 17.6220 27.8450 48.8170 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.5980 17.6670 27.8720 49.0590 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.5020 17.7680 27.8820 48.8520 F:H - R:H
Average   01:35.4426 18.0623 28.2881 49.0922  
Best possible   01:34.2340 17.6220 27.7960 48.8160  

Umberto Principi

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:40.0660 22.3470 28.3450 49.3740 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:35.1810 17.8120 28.1970 49.1720 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:34.7880 17.7660 27.9850 49.0370 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:34.9720 17.8190 28.1440 49.0090 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:34.7750 17.6950 27.9720 49.1080 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:34.7540 17.7140 28.0310 49.0090 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:34.7550 17.6970 28.0530 49.0050 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:35.3280 17.7300 27.9990 49.5990 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:34.9270 17.7470 28.0170 49.1630 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:43.2760 17.6590 27.9050 57.7120 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:35.5630 17.8070 28.4360 49.3200 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.6770 17.7130 27.9900 48.9740 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.6120 17.7250 27.9810 48.9060 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.6040 17.6460 28.0250 48.9330 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.4030 17.5660 27.8910 48.9460 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:34.4750 17.6250 27.8820 48.9680 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.3850 17.6920 27.8690 48.8240 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.2780 17.6240 27.8420 48.8120 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.3370 17.5940 27.9100 48.8330 F:H - R:H
Average   01:35.4818 17.9462 28.0249 49.5107  
Best possible   01:34.2200 17.5660 27.8420 48.8120  

Federico Pedrini

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:44.9620 24.7500 30.2620 49.9500 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:36.3100 17.9880 28.3320 49.9900 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:36.8370 18.4470 28.3490 50.0410 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:35.1930 17.8380 28.1960 49.1590 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.9890 17.8780 28.3280 49.7830 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:35.1000 17.8080 28.1970 49.0950 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.0030 17.8330 28.1560 49.0140 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:34.9340 17.7730 28.0210 49.1400 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.0430 17.8360 28.0350 49.1720 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:34.8730 17.7650 27.9410 49.1670 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.8380 17.7980 28.0440 48.9960 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.8260 17.6870 28.0040 49.1350 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.5480 17.6960 27.9320 48.9200 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.5800 17.7790 27.9680 48.8330 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.2910 17.7230 27.9000 48.6680 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:34.5230 17.6500 27.9670 48.9060 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:37.6530 20.0810 28.4400 49.1320 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.6430 17.7560 27.8830 49.0040 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.7090 17.6960 28.1430 48.8700 F:H - R:H
Average   01:35.7292 18.3043 28.2157 49.2092  
Best possible   01:34.2010 17.6500 27.8830 48.6680  

William Zerbini

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:45.8690 26.0710 29.4030 50.3950 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:36.6220 18.0480 28.2550 50.3190 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:36.0540 18.3430 28.4490 49.2620 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:35.7680 17.9100 28.5340 49.3240 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.3300 17.7950 28.0850 49.4500 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:35.3480 17.8900 28.3190 49.1390 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.2230 17.8320 28.1880 49.2030 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:35.0130 17.8690 28.0170 49.1270 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:34.9590 17.8150 28.1120 49.0320 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:35.0220 17.8600 28.0530 49.1090 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.8730 17.8150 28.0480 49.0100 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.7980 17.7980 28.0440 48.9560 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.6630 17.7400 27.9990 48.9240 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.8750 17.7440 28.0350 49.0960 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.9670 17.8330 28.1250 49.0090 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:34.6960 17.6960 27.9540 49.0460 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:35.0050 17.8570 28.1880 48.9600 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:35.3870 17.7670 27.9680 49.6520 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.7500 17.7410 28.0540 48.9550 F:H - R:H
Average   01:35.7486 18.2855 28.2016 49.2615  
Best possible   01:34.5740 17.6960 27.9540 48.9240  

Michele Galvanin

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:46.5890 26.9130 29.5640 50.1120 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:36.0820 17.8770 28.2460 49.9590 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:38.0690 18.4820 29.3270 50.2600 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:35.5740 18.0020 28.1520 49.4200 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.5080 17.8330 28.1390 49.5360 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:35.3680 17.8370 28.1260 49.4050 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.1760 17.7580 28.1840 49.2340 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:35.0280 17.7450 27.9890 49.2940 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.2380 17.8870 27.9770 49.3740 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:34.8780 17.7340 28.0130 49.1310 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.8010 17.7160 28.0080 49.0770 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:35.0910 17.8840 28.0660 49.1410 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.8010 17.6940 28.0030 49.1040 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:35.1720 17.7360 28.2370 49.1990 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:35.1560 17.8560 28.2820 49.0180 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:35.2360 17.7680 28.2880 49.1800 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:35.3200 17.8750 28.1380 49.3070 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:35.1090 17.8210 28.0130 49.2750 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:35.1570 17.7200 28.2200 49.2170 F:H - R:H
Average   01:35.9660 18.3231 28.2617 49.3812  
Best possible   01:34.6890 17.6940 27.9770 49.0180  

Giuseppe Cantore

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:48.5820 27.2800 30.3170 50.9850 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:35.9800 17.9540 28.3140 49.7120 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:36.5480 18.1860 28.2240 50.1380 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:35.5960 17.8760 28.3060 49.4140 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.6940 17.9560 28.1120 49.6260 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:37.3790 18.1430 28.1120 51.1240 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.2770 17.8860 28.1610 49.2300 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:35.1930 17.8650 28.1510 49.1770 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.0710 17.7560 28.0540 49.2610 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:35.1620 17.7670 28.1020 49.2930 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.8850 17.7780 28.0080 49.0990 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:35.0190 17.7440 28.0980 49.1770 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:35.0260 18.0400 27.9850 49.0010 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.6310 17.7310 27.8910 49.0090 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.8170 17.8320 27.9310 49.0540 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:34.5160 17.7140 27.9180 48.8840 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.8480 17.7440 28.0980 49.0060 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.8010 17.7830 28.0000 49.0180 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:35.1440 18.2210 28.0350 48.8880 F:H - R:H
Average   01:36.0089 18.3819 28.2009 49.4261  
Best possible   01:34.4890 17.7140 27.8910 48.8840  

Roberto Bressan

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:49.5210 26.7570 30.3560 52.4080 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:37.1630 18.2970 28.4570 50.4090 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:36.4600 18.2770 28.5890 49.5940 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:35.9770 17.9610 28.3770 49.6390 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.6840 18.0730 28.1560 49.4550 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:37.0810 17.8720 28.2740 50.9350 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.7480 18.2210 28.1790 49.3480 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:35.5710 17.9230 28.1570 49.4910 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.6380 17.9450 28.2870 49.4060 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:35.5000 17.9200 28.1110 49.4690 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:35.4820 17.8520 28.1520 49.4780 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:35.5680 17.8880 28.2340 49.4460 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:35.3900 17.8730 28.1480 49.3690 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:35.2950 17.7950 28.0630 49.4370 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:35.4440 17.8470 28.3000 49.2970 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:35.4660 17.7820 28.2100 49.4740 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:35.4850 17.8690 28.1020 49.5140 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:35.9900 18.0500 28.4270 49.5130 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:36.0590 17.8950 28.4850 49.6790 F:H - R:H
Average   01:36.5538 18.4262 28.3718 49.7558  
Best possible   01:35.1420 17.7820 28.0630 49.2970  

Mauro Crippa

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:43.9380 24.3420 29.5100 50.0860 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:36.8400 17.9990 28.5350 50.3060 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:40.7180 22.2340 28.3720 50.1120 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:35.9610 17.8090 28.4710 49.6810 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.1740 17.7160 28.1110 49.3470 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:42.1300 18.1550 28.0540 55.9210 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.4320 17.9250 28.3000 49.2070 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:35.1320 17.9570 27.9910 49.1840 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.3710 17.7320 28.2600 49.3790 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:35.2840 17.7720 28.2420 49.2700 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:36.0090 17.8930 28.2870 49.8290 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:35.4040 17.8200 28.1470 49.4370 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:35.8190 18.4470 28.3270 49.0450 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.9480 17.7820 28.1110 49.0550 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.7210 17.6370 28.0970 48.9870 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:35.6550 17.7420 28.2010 49.7120 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:36.7400 18.0990 28.7860 49.8550 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:35.6370 17.8680 28.4840 49.2850 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.8730 17.7200 27.9050 49.2480 F:H - R:H
Average   01:36.6203 18.4552 28.3258 49.8393  
Best possible   01:34.5290 17.6370 27.9050 48.9870  

Alessandro Calosi

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:01.0570 24.5360 30.6910 65.8300 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:35.6930 17.9380 28.5620 49.1930 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:34.9660 17.7100 27.8460 49.4100 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:36.5170 17.9600 29.1020 49.4550 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.5860 17.8080 28.2230 49.5550 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:36.1830 17.8870 29.0160 49.2800 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.3640 17.7470 28.2160 49.4010 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:35.9670 17.9460 28.8540 49.1670 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:36.9340 19.5110 28.2070 49.2160 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:35.1440 17.7980 27.9640 49.3820 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:35.0870 17.8410 28.1600 49.0860 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.7010 17.7420 27.9180 49.0410 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.5710 17.6760 27.9630 48.9320 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.8080 17.7060 28.0170 49.0850 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.6200 17.6830 27.9760 48.9610 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:34.4950 17.6310 28.0790 48.7850 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.7840 17.6630 28.0850 49.0360 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.9530 17.6560 27.8820 49.4150 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:35.1880 17.6750 28.2420 49.2710 F:H - R:H
Average   01:36.6641 18.2165 28.3686 50.0790  
Best possible   01:34.2620 17.6310 27.8460 48.7850  

Amedeo Castorino

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:43.4430 23.6480 30.0150 49.7800 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:45.6230 17.9900 28.4270 59.2060 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:37.4230 18.0570 29.4570 49.9090 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:39.3790 19.0770 30.3930 49.9090 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.4590 17.8660 28.4530 49.1400 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:36.0100 18.1100 28.7100 49.1900 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:36.1620 18.3740 28.3550 49.4330 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:35.6380 17.8820 28.0670 49.6890 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.8470 18.6350 28.0990 49.1130 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:34.7880 17.7030 28.0970 48.9880 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:34.7790 17.6660 27.9820 49.1310 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:34.6160 17.6480 27.9900 48.9780 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:34.8580 17.7330 28.1830 48.9420 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.6400 17.6450 27.9280 49.0670 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.5340 17.6740 27.9770 48.8830 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:35.2520 17.6900 28.0000 49.5620 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:37.0090 18.1380 28.9250 49.9460 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:36.1610 17.8350 28.4850 49.8410 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:35.3310 17.7510 28.3680 49.2120 F:H - R:H
Average   01:36.6817 18.2696 28.5216 49.8905  
Best possible   01:34.4560 17.6450 27.9280 48.8830  

Andrea Disarò

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:44.1490 25.2860 29.4490 49.4140 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:36.5260 18.0680 28.5120 49.9460 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:44.8600 25.9260 29.2450 49.6890 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:35.7610 17.8880 28.0710 49.8020 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:36.0940 18.2710 28.1610 49.6620 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:39.6270 17.8070 28.0940 53.7260 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:36.1690 18.2290 28.1610 49.7790 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:35.9140 17.9160 27.9180 50.0800 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:40.6340 22.5510 28.4620 49.6210 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:36.4010 18.3990 28.4170 49.5850 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:35.5380 17.7410 28.4090 49.3880 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:35.0710 17.7700 27.9270 49.3740 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:35.3250 17.8430 28.0350 49.4470 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:35.0760 17.7650 27.9450 49.3660 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:34.7200 17.7070 27.8690 49.1440 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:35.1940 17.6810 28.3410 49.1720 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.6320 17.6730 27.9350 49.0240 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.9850 17.7290 28.0000 49.2560 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:34.9530 17.7500 27.9100 49.2930 F:H - R:H
Average   01:36.9278 18.9474 28.2558 49.7246  
Best possible   01:34.5660 17.6730 27.8690 49.0240  

Luca Gagliardini

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:50.3330 27.8170 30.7530 51.7630 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:37.5810 18.2860 28.6780 50.6170 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:39.5120 18.9090 30.0780 50.5250 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:37.8060 18.5740 29.0340 50.1980 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:42.4650 17.8870 28.5890 55.9890 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:35.8590 18.0450 28.2600 49.5540 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.8220 17.9640 28.1650 49.6930 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:35.6720 17.8410 28.4210 49.4100 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.6900 17.8810 28.3180 49.4910 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:36.2890 18.0250 28.5080 49.7560 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:36.4940 18.0590 28.3870 50.0480 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:35.3210 17.9660 28.0440 49.3110 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:37.3640 17.8590 30.1950 49.3100 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:35.3580 17.8230 28.3310 49.2040 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:35.2560 17.8200 28.0300 49.4060 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:35.1750 17.7340 28.1930 49.2480 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:34.8860 17.6670 28.0350 49.1840 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:35.4030 17.7240 28.2820 49.3970 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:35.0210 17.7480 27.9620 49.3110 F:H - R:H
Average   01:37.2267 18.5068 28.6454 50.0745  
Best possible   01:34.8130 17.6670 27.9620 49.1840  

Roberto Zedda

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:48.9610 27.1370 29.7910 52.0330 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:36.9980 18.2840 28.6390 50.0750 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:37.7110 19.4250 28.6380 49.6480 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:41.9890 18.2840 28.4450 55.2600 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:37.2600 17.9700 29.8340 49.4560 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:36.1550 18.0630 28.2820 49.8100 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:36.0730 18.0660 28.4390 49.5680 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:36.7600 18.0860 29.1870 49.4870 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:37.6560 19.4450 28.4590 49.7520 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:37.2710 18.4540 28.6200 50.1970 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:36.9690 18.0030 28.5650 50.4010 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:35.5160 17.9460 28.3320 49.2380 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:36.3250 17.9480 29.0250 49.3520 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:35.1450 17.9060 28.0800 49.1590 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:36.3900 18.0350 28.0720 50.2830 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:35.2240 17.7610 28.2470 49.2160 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:35.2210 17.9020 28.1300 49.1890 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:34.9830 17.8210 28.0980 49.0640 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:35.0440 17.8560 27.9810 49.2070 F:H - R:H
Average   01:37.2448 18.6522 28.5718 50.0208  
Best possible   01:34.8060 17.7610 27.9810 49.0640  

Igor Muraro

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:49.6610 27.1270 30.6360 51.8980 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:38.3280 18.3890 29.7860 50.1530 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:38.3600 18.2700 29.6410 50.4490 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:56.0260 37.2220 28.8900 49.9140 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.8020 17.8970 28.3100 49.5950 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:36.5160 18.0890 28.8100 49.6170 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:37.0290 18.2160 28.7680 50.0450 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:35.7320 17.8470 28.4980 49.3870 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.7220 17.9210 28.5080 49.2930 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:36.2250 17.7360 28.1920 50.2970 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:36.7360 17.9090 29.4400 49.3870 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:35.3340 17.7530 28.3150 49.2660 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:35.5890 17.7880 28.3550 49.4460 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:35.2960 17.7660 28.3270 49.2030 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:35.3250 17.7080 28.3910 49.2260 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:35.3590 17.6750 28.0000 49.6840 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:35.6170 17.8350 28.3950 49.3870 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:35.0370 17.8030 28.2420 48.9920 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:44.7280 17.6130 36.6250 50.4900 F:H - R:H
Average   01:38.3380 19.3981 29.1647 49.7752  
Best possible   01:34.6050 17.6130 28.0000 48.9920  

Steve Dangers

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:47.0930 26.6340 29.6320 50.8270 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:36.8920 18.0430 29.3360 49.5130 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:37.9210 17.9290 28.5210 51.4710 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:36.3960 18.1760 28.5670 49.6530 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:35.3180 17.9100 28.1060 49.3020 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:41.9630 17.8860 28.1970 55.8800 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.3980 17.8900 28.0760 49.4320 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:34.9470 17.8300 28.0220 49.0950 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.1970 17.8380 28.2330 49.1260 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:35.4730 17.7850 28.3410 49.3470 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:35.7790 17.7080 28.1250 49.9460 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:35.2030 17.7710 28.0800 49.3520 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:37.1020 19.3560 28.7190 49.0270 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:34.7300 17.7260 27.9090 49.0950 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:35.0160 17.7150 28.1650 49.1360 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:35.3860 17.7210 28.0610 49.6040 F:H - R:H
17 tatuusfa1 02:10.7350 18.0460 63.1130 49.5760 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:35.3470 17.8300 27.9220 49.5950 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:37.1700 17.7710 27.9910 51.4080 F:H - R:H
Average   01:38.5825 18.3982 30.1640 50.0203  
Best possible   01:34.6440 17.7080 27.9090 49.0270  

Dave Hide

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:49.9240 27.4390 30.7750 51.7100 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:37.2960 18.2940 28.8580 50.1440 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:38.6130 18.8360 29.3410 50.4360 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:36.8850 18.0310 28.4090 50.4450 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:36.7950 18.2340 28.8670 49.6940 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:37.5640 17.9590 28.7100 50.8950 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:37.6600 18.5410 29.3180 49.8010 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:36.0260 17.9510 28.3960 49.6790 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:50.2430 30.7910 29.2680 50.1840 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:37.7470 18.6730 28.8130 50.2610 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:39.1500 18.3920 30.5240 50.2340 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:37.4430 18.0710 28.5130 50.8590 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:43.0410 18.1660 28.4530 56.4220 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:37.4600 18.5040 28.5880 50.3680 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:37.1840 17.9980 28.5930 50.5930 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:38.0890 18.3720 28.6370 51.0800 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:39.1410 18.6260 29.2640 51.2510 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:38.4320 18.4270 29.2010 50.8040 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:39.0650 18.7680 29.5460 50.7510 F:H - R:H
Average   01:39.3556 19.4775 29.0565 50.8216  
Best possible   01:36.0260 17.9510 28.3960 49.6790  

Francesco Medei

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:45.2360 25.9380 29.1370 50.1610 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:36.6310 18.1240 28.2010 50.3060 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:45.1160 25.5250 29.6730 49.9180 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:37.6880 18.8660 28.9040 49.9180 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:36.5990 17.9930 28.7780 49.8280 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:36.7210 18.1010 28.8410 49.7790 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:35.6400 18.0600 28.3770 49.2030 F:H - R:H
Average   01:39.0901 20.3724 28.8444 49.8733  
Best possible   01:35.3970 17.9930 28.2010 49.2030  

Luca Degano

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:43.1040 23.1570 30.2310 49.7160 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:42.7160 18.0400 28.2820 56.3940 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:41.4150 21.1430 30.2540 50.0180 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:37.7530 18.4590 29.2670 50.0270 F:H - R:H
Average   01:41.2471 20.1998 29.5085 51.5388  
Best possible   01:36.0380 18.0400 28.2820 49.7160  

Giancarlo Soldati

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:48.1910 26.2920 29.3530 52.5460 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:35.4030 17.8680 28.0530 49.4820 F:H - R:H
Average   01:41.7970 22.0800 28.7030 51.0140  
Best possible   01:35.4030 17.8680 28.0530 49.4820  

Rosario Carone

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

Stefano Pinat

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

Fabrizio Calafiore

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS TV1

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS TV2

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS DG1

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS DG2

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS DG3

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS DG4

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS SC

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

Race 2 best laps

Overall top (20)
Driver Vehicle Time Gap
Thomas Tasca tatuusfa1 01:33.8310
Thomas Tasca tatuusfa1 01:33.8640 0.033
Thomas Tasca tatuusfa1 01:33.8790 0.048
Thomas Tasca tatuusfa1 01:33.9230 0.092
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:33.9540 0.123
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:33.9630 0.132
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:34.0180 0.187
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:34.0200 0.189
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:34.0450 0.214
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:34.0660 0.235
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:34.0760 0.245
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:34.0860 0.255
Thomas Tasca tatuusfa1 01:34.1270 0.296
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:34.1870 0.356
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:34.2020 0.371
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:34.2330 0.402
Thomas Tasca tatuusfa1 01:34.2380 0.407
Gianluca Favorito tatuusfa1 01:34.2430 0.412
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:34.2590 0.428
Umberto Principi tatuusfa1 01:34.2780 0.447
Per driver
Driver Vehicle Time Gap
Thomas Tasca tatuusfa1 01:33.8310
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:33.9540 0.123
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:34.0200 0.189
Gianluca Favorito tatuusfa1 01:34.2430 0.412
Umberto Principi tatuusfa1 01:34.2780 0.447
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:34.2840 0.453
Federico Pedrini tatuusfa1 01:34.2910 0.46
Alessandro Calosi tatuusfa1 01:34.4950 0.664
Giuseppe Cantore tatuusfa1 01:34.5160 0.685
Amedeo Castorino tatuusfa1 01:34.5340 0.703
Andrea Disarò tatuusfa1 01:34.6320 0.801
William Zerbini tatuusfa1 01:34.6630 0.832
Mauro Crippa tatuusfa1 01:34.7210 0.89
Steve Dangers tatuusfa1 01:34.7300 0.899
Michele Galvanin tatuusfa1 01:34.8010 0.97
Luca Gagliardini tatuusfa1 01:34.8860 1.055
Roberto Zedda tatuusfa1 01:34.9830 1.152
Igor Muraro tatuusfa1 01:35.0370 1.206
Roberto Bressan tatuusfa1 01:35.2950 1.464
Giancarlo Soldati tatuusfa1 01:35.4030 1.572
Francesco Medei tatuusfa1 01:35.6400 1.809
Dave Hide tatuusfa1 01:36.0260 2.195
Luca Degano tatuusfa1 01:37.7530 3.922

Race 2 consistency

Driver Vehicle Consistency
Giaime Cualbu tatuusfa1 99.44% <> 0.524
Alessandro Siddi tatuusfa1 99.42% <> 0.5463
William Zerbini tatuusfa1 99.41% <> 0.5541
Roberto Bressan tatuusfa1 99.40% <> 0.5701
Giulio De Andreis tatuusfa1 99.39% <> 0.5774
Michele Galvanin tatuusfa1 99.36% <> 0.6086
Gianluca Favorito tatuusfa1 99.14% <> 0.8135
Giuseppe Cantore tatuusfa1 99.11% <> 0.8411
Alessandro Calosi tatuusfa1 99.09% <> 0.8618
Thomas Tasca tatuusfa1 99.04% <> 0.8999
Federico Pedrini tatuusfa1 98.96% <> 0.9797
Umberto Principi tatuusfa1 98.93% <> 1.0051
Steve Dangers tatuusfa1 98.36% <> 1.5518
Mauro Crippa tatuusfa1 98.33% <> 1.5806
Roberto Zedda tatuusfa1 98.20% <> 1.7056
Luca Gagliardini tatuusfa1 98.20% <> 1.7074
Amedeo Castorino tatuusfa1 98.02% <> 1.8763
Andrea Disarò tatuusfa1 97.88% <> 2.0061
Igor Muraro tatuusfa1 97.02% <> 2.8291
Dave Hide tatuusfa1 96.98% <> 2.9039
Francesco Medei tatuusfa1 96.96% <> 2.911
Luca Degano tatuusfa1 95.59% <> 4.3125
ESS DG1 ess_dg -
ESS DG4 ess_dg -
ESS DG3 ess_dg -
ESS DG2 ess_dg -
Stefano Pinat tatuusfa1 -
ESS TV2 ess_dg -
ESS TV1 ess_dg -
Fabrizio Calafiore tatuusfa1 -
Rosario Carone tatuusfa1 -
Giancarlo Soldati tatuusfa1 -
ESS SC ess_sc_488GTB -

Race 2 sectors

Sector 1
Driver Time Gap
Thomas Tasca 17.5180 -
Alessandro Siddi 17.5220 0.0040
Giulio De Andreis 17.5460 0.0280
Umberto Principi 17.5660 0.0480
Igor Muraro 17.6130 0.0950
Gianluca Favorito 17.6210 0.1030
Giaime Cualbu 17.6220 0.1040
Alessandro Calosi 17.6310 0.1130
Mauro Crippa 17.6370 0.1190
Amedeo Castorino 17.6450 0.1270
Federico Pedrini 17.6500 0.1320
Luca Gagliardini 17.6670 0.1490
Andrea Disarò 17.6730 0.1550
Michele Galvanin 17.6940 0.1760
William Zerbini 17.6960 0.1780
Steve Dangers 17.7080 0.1900
Giuseppe Cantore 17.7140 0.1960
Roberto Zedda 17.7610 0.2430
Roberto Bressan 17.7820 0.2640
Giancarlo Soldati 17.8680 0.3500
Dave Hide 17.9510 0.4330
Francesco Medei 17.9930 0.4750
Luca Degano 18.0400 0.5220
Sector 2
Driver Time Gap
Alessandro Siddi 27.7060 -
Thomas Tasca 27.7330 0.0270
Gianluca Favorito 27.7780 0.0720
Giaime Cualbu 27.7960 0.0900
Giulio De Andreis 27.8190 0.1130
Umberto Principi 27.8420 0.1360
Alessandro Calosi 27.8460 0.1400
Andrea Disarò 27.8690 0.1630
Federico Pedrini 27.8830 0.1770
Giuseppe Cantore 27.8910 0.1850
Mauro Crippa 27.9050 0.1990
Steve Dangers 27.9090 0.2030
Amedeo Castorino 27.9280 0.2220
William Zerbini 27.9540 0.2480
Luca Gagliardini 27.9620 0.2560
Michele Galvanin 27.9770 0.2710
Roberto Zedda 27.9810 0.2750
Igor Muraro 28.0000 0.2940
Giancarlo Soldati 28.0530 0.3470
Roberto Bressan 28.0630 0.3570
Francesco Medei 28.2010 0.4950
Luca Degano 28.2820 0.5760
Dave Hide 28.3960 0.6900
Sector 3
Driver Time Gap
Thomas Tasca 48.4610 -
Alessandro Siddi 48.6090 0.1480
Giulio De Andreis 48.6190 0.1580
Federico Pedrini 48.6680 0.2070
Alessandro Calosi 48.7850 0.3240
Gianluca Favorito 48.7890 0.3280
Umberto Principi 48.8120 0.3510
Giaime Cualbu 48.8160 0.3550
Amedeo Castorino 48.8830 0.4220
Giuseppe Cantore 48.8840 0.4230
William Zerbini 48.9240 0.4630
Mauro Crippa 48.9870 0.5260
Igor Muraro 48.9920 0.5310
Michele Galvanin 49.0180 0.5570
Andrea Disarò 49.0240 0.5630
Steve Dangers 49.0270 0.5660
Roberto Zedda 49.0640 0.6030
Luca Gagliardini 49.1840 0.7230
Francesco Medei 49.2030 0.7420
Roberto Bressan 49.2970 0.8360
Giancarlo Soldati 49.4820 1.0210
Dave Hide 49.6790 1.2180
Luca Degano 49.7160 1.2550

Race 2 incidents

Incident for review
Date Incident
Andrea Disarò reported contact with another vehicle Roberto Bressan. Impact speed: 8.960915
Thomas Tasca reported contact with another vehicle Gianluca Favorito. Impact speed: 0.804508
Roberto Bressan reported contact with another vehicle Andrea Disarò. Impact speed: 15.026948
Michele Galvanin reported contact with another vehicle Roberto Bressan. Impact speed: 38.366043
Gianluca Favorito reported contact with another vehicle Thomas Tasca. Impact speed: 5.706267
Roberto Bressan reported contact with another vehicle Michele Galvanin. Impact speed: 45.697205
Federico Pedrini reported contact with another vehicle Alessandro Calosi. Impact speed: 5.321023
Alessandro Calosi reported contact with another vehicle Federico Pedrini. Impact speed: 4.2575126
Gianluca Favorito reported contact with another vehicle Giaime Cualbu. Impact speed: 16.955763
Gianluca Favorito reported contact with another vehicle Luca Degano. Impact speed: 17.335999
Luca Degano reported contact with another vehicle Gianluca Favorito. Impact speed: 29.084631
Giaime Cualbu reported contact with another vehicle Gianluca Favorito. Impact speed: 50.42695
Rosario Carone reported contact with another vehicle Stefano Pinat. Impact speed: 19.44756
Stefano Pinat reported contact with another vehicle Rosario Carone. Impact speed: 5.850739
Stefano Pinat reported contact with environment. Impact speed: 38.379887
Rosario Carone reported contact with another vehicle Stefano Pinat. Impact speed: 11.517719
Alessandro Calosi reported contact with another vehicle Giancarlo Soldati. Impact speed: 14.759943
Giancarlo Soldati reported contact with another vehicle Alessandro Calosi. Impact speed: 7.831002
Stefano Pinat reported contact with environment. Impact speed: 25.862131
Giuseppe Cantore reported contact with another vehicle Roberto Zedda. Impact speed: 5.454231
Amedeo Castorino reported contact with another vehicle Giulio De Andreis. Impact speed: 7.6272917
Luca Degano reported contact with another vehicle Thomas Tasca. Impact speed: 6.1580224
Thomas Tasca reported contact with another vehicle Luca Degano. Impact speed: 5.595165
Luca Degano reported contact with another vehicle Thomas Tasca. Impact speed: 6.9277687
Andrea Disarò reported contact with another vehicle Mauro Crippa. Impact speed: 42.41394
Federico Pedrini reported contact with another vehicle Mauro Crippa. Impact speed: 4.729465
Francesco Medei reported contact with another vehicle Luca Degano. Impact speed: 48.188457
Mauro Crippa reported contact with another vehicle Andrea Disarò. Impact speed: 8.951267
Mauro Crippa reported contact with another vehicle Federico Pedrini. Impact speed: 5.2679596
Luca Degano reported contact with another vehicle Francesco Medei. Impact speed: 26.330223
Francesco Medei reported contact with another vehicle Luca Degano. Impact speed: 33.557194
Luca Degano reported contact with another vehicle Francesco Medei. Impact speed: 3.7876065
Luca Degano reported contact with another vehicle Francesco Medei. Impact speed: 7.064077
Francesco Medei reported contact with another vehicle Luca Degano. Impact speed: 2.0415125
Luca Degano reported contact with another vehicle Luca Gagliardini. Impact speed: 0.4312337
Luca Gagliardini reported contact with another vehicle Luca Degano. Impact speed: 2.0851336
Luca Degano reported contact with another vehicle Luca Gagliardini. Impact speed: 2.057189
Steve Dangers reported contact with another vehicle Michele Galvanin. Impact speed: 13.316434
Michele Galvanin reported contact with another vehicle Steve Dangers. Impact speed: 23.34073
Mauro Crippa reported contact with another vehicle Steve Dangers. Impact speed: 10.550623
Steve Dangers reported contact with another vehicle Mauro Crippa. Impact speed: 18.426844
Amedeo Castorino reported contact with another vehicle Igor Muraro. Impact speed: 27.599155
Igor Muraro reported contact with another vehicle Amedeo Castorino. Impact speed: 30.443575
Luca Gagliardini reported contact with another vehicle Luca Degano. Impact speed: 5.550107
Luca Degano reported contact with another vehicle Luca Gagliardini. Impact speed: 12.137624
Luca Degano reported contact with environment. Impact speed: 61.763947
Luca Degano reported contact with environment. Impact speed: 30.016195
Francesco Medei reported contact with another vehicle Amedeo Castorino. Impact speed: 1.3320339
Mauro Crippa reported contact with another vehicle Giuseppe Cantore. Impact speed: 7.223936
Giuseppe Cantore reported contact with another vehicle Mauro Crippa. Impact speed: 14.949775
Mauro Crippa reported contact with another vehicle Steve Dangers. Impact speed: 25.35535
Steve Dangers reported contact with another vehicle Mauro Crippa. Impact speed: 22.78635
Andrea Disarò reported contact with another vehicle Mauro Crippa. Impact speed: 8.30646
Mauro Crippa reported contact with another vehicle Andrea Disarò. Impact speed: 8.473475
Andrea Disarò reported contact with another vehicle Mauro Crippa. Impact speed: 41.095707
Mauro Crippa reported contact with another vehicle Andrea Disarò. Impact speed: 30.353436
Andrea Disarò reported contact with another vehicle Dave Hide. Impact speed: 3.4281735
Francesco Medei reported contact with environment. Impact speed: 41.86595
Andrea Disarò reported contact with another vehicle Amedeo Castorino. Impact speed: 15.445385
Amedeo Castorino reported contact with another vehicle Andrea Disarò. Impact speed: 16.555492
Dave Hide reported contact with another vehicle Andrea Disarò. Impact speed: 77.840065
Gianluca Favorito reported contact with another vehicle Umberto Principi. Impact speed: 16.990164
Umberto Principi reported contact with another vehicle Gianluca Favorito. Impact speed: 7.39639
Gianluca Favorito reported contact with another vehicle Umberto Principi. Impact speed: 14.778906
Umberto Principi reported contact with another vehicle Gianluca Favorito. Impact speed: 13.883678
Mauro Crippa reported contact with another vehicle Steve Dangers. Impact speed: 8.614167
Steve Dangers reported contact with another vehicle Mauro Crippa. Impact speed: 6.8217983
Steve Dangers reported contact with environment. Impact speed: 31.17995
Steve Dangers reported contact with environment. Impact speed: 8.9804735
Amedeo Castorino reported contact with environment. Impact speed: 3.887028
Alessandro Siddi reported contact with another vehicle Giaime Cualbu. Impact speed: 44.27412
Luca Gagliardini reported contact with environment. Impact speed: 21.26954

Race 2 positions

Fullscreen

Use your mouse scroll wheel to zoom and click to drag.

Race 2 gaps

Fullscreen

Use your mouse scroll wheel to zoom and click to drag.

Discuss

Embed

This allows you to embed the result in your own website.


HTML Code

If you would like to embed without ads, consider sponsoring the project.

RennSport Cockpit V2