CSP V3i

Qualify resultGame Assetto Corsa
Session Qualify
Track mugello, ess
Pole Giulio De Andreis (01:44.3780)
Lasted laps 11
Host Unknown
Pos Driver Vehicle Laps Best lap Gap
1 Giulio De Andreis tatuusfa1 11 01:44.3780 -
2 Luca Degano tatuusfa1 10 01:44.4290 00:00.0510
3 Alessandro Siddi tatuusfa1 11 01:44.4760 00:00.0980
4 Amedeo Castorino tatuusfa1 11 01:44.5310 00:00.1530
5 Giaime Cualbu tatuusfa1 9 01:44.5510 00:00.1730
6 Thomas Tasca tatuusfa1 10 01:44.5790 00:00.2010
7 Giuseppe Cantore tatuusfa1 11 01:44.5930 00:00.2150
8 Mauro Crippa tatuusfa1 11 01:44.6020 00:00.2240
9 Giancarlo Soldati tatuusfa1 10 01:44.6690 00:00.2910
10 Francesco Medei tatuusfa1 10 01:44.7590 00:00.3810
11 Alessandro Calosi tatuusfa1 10 01:44.7830 00:00.4050
12 Umberto Principi tatuusfa1 11 01:44.8120 00:00.4340
13 Andrea Disaro tatuusfa1 11 01:44.9030 00:00.5250
14 Gianluca Favorito tatuusfa1 10 01:45.0110 00:00.6330
15 Michele Galvanin tatuusfa1 11 01:45.0350 00:00.6570
16 Roberto Bressan tatuusfa1 9 01:45.0450 00:00.6670
17 Alessio Coniglio tatuusfa1 8 01:45.1570 00:00.7790
18 Federico Pedrini tatuusfa1 10 01:45.2100 00:00.8320
19 Fabrizio Calafiore tatuusfa1 9 01:45.2530 00:00.8750
20 Luca Gagliardini tatuusfa1 9 01:45.2580 00:00.8800
21 Luca Monetti tatuusfa1 10 01:45.3080 00:00.9300
22 William Zerbini tatuusfa1 6 01:45.4890 00:01.1110
23 Roberto Zedda tatuusfa1 9 01:45.6880 00:01.3100
24 Stefano Pinat tatuusfa1 10 01:45.7060 00:01.3280
25 Giuliano Giacco tatuusfa1 9 01:45.7670 00:01.3890
26 Leonardo Pagano tatuusfa1 0 - -
27 ESS TV1 ess_dg 0 - -
28 ESS TV2 ess_dg 0 - -
29 ESS DG1 ess_dg 0 - -
30 ESS DG2 ess_dg 0 - -
31 ESS DG3 ess_dg 0 - -
32 ESS DG4 ess_dg 0 - -
33 ESS SC ess_sc_488GTB 0 - -

Qualify laps

Bad lap, 107% rule compared to the overall best lap of the session. Excludes first lap for race sessions
Personal best lap/sector
Overall best lap/sector for a lap
Overall best lap/sector for a lap and personal best lap/sector
Overall best lap/sector
Invalid for best lap
(P) Pit lap

Giulio De Andreis

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 01:53.6780 34.5640 30.8390 48.2750 F:M - R:M 0
2 tatuusfa1 01:44.7630 26.7050 30.2720 47.7860 F:M - R:M 0
3 tatuusfa1 01:44.5980 26.5670 30.3350 47.6960 F:M - R:M 0
4 tatuusfa1 01:52.0450 26.5140 30.2750 55.2560 F:M - R:M 0
5 tatuusfa1 02:06.8780 47.1560 31.1680 48.5540 F:M - R:M 0
6 tatuusfa1 01:45.3650 26.7240 30.4290 48.2120 F:M - R:M 0
7 tatuusfa1 01:44.6410 26.6060 30.2720 47.7630 F:M - R:M 0
8 tatuusfa1 01:44.3780 26.4840 30.2170 47.6770 F:M - R:M 0
9 tatuusfa1 01:52.4670 26.7770 30.7090 54.9810 F:M - R:M 0
10 tatuusfa1 02:05.9270 46.8090 30.5820 48.5360 F:M - R:M 0
11 tatuusfa1 01:44.4390 26.5390 30.2040 47.6960 F:M - R:M 0
Average   01:50.8345 31.0405 30.4820 49.3120    
Best possible   01:44.3650 26.4840 30.2040 47.6770  

Luca Degano

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 01:56.5530 38.2340 30.5060 47.8130 F:M - R:M 0
2 (INVALID) tatuusfa1 02:18.3390 26.5850 63.0680 48.6860 F:M - R:M 4
3 tatuusfa1 01:44.4630 26.6130 30.2040 47.6460 F:M - R:M 0
4 tatuusfa1 01:53.1880 26.6530 30.7890 55.7460 F:M - R:M 0
5 tatuusfa1 02:08.5790 48.2010 31.6700 48.7080 F:M - R:M 0
6 tatuusfa1 01:44.4290 26.5260 30.2480 47.6550 F:M - R:M 0
7 tatuusfa1 01:52.0390 26.5880 30.3850 55.0660 F:M - R:M 0
8 (INVALID) tatuusfa1 02:31.5700 60.2690 40.6760 50.6250 F:M - R:M 3
9 tatuusfa1 01:45.0580 26.5510 30.8750 47.6320 F:M - R:M 0
10 tatuusfa1 01:44.7070 26.6450 30.2230 47.8390 F:M - R:M 0
Average   01:57.8925 33.2865 34.8644 49.7416    
Best possible   01:44.3620 26.5260 30.2040 47.6320  

Alessandro Siddi

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:00.1460 39.7400 31.1270 49.2790 F:M - R:M 0
2 tatuusfa1 01:45.2490 26.6290 30.6590 47.9610 F:M - R:M 0
3 tatuusfa1 01:44.6250 26.6980 30.1500 47.7770 F:M - R:M 0
4 tatuusfa1 01:44.6110 26.6030 30.1860 47.8220 F:M - R:M 0
5 (INVALID) tatuusfa1 02:21.8860 30.0750 30.8160 80.9950 F:M - R:M 1
6 tatuusfa1 01:56.5830 35.2320 31.5130 49.8380 F:M - R:M 0
7 tatuusfa1 02:00.8110 26.6120 42.6970 51.5020 F:M - R:M 0
8 tatuusfa1 01:44.6850 26.6320 30.1640 47.8890 F:M - R:M 0
9 (INVALID) tatuusfa1 02:08.1510 26.7430 32.6210 68.7870 F:M - R:M 1
10 tatuusfa1 01:54.8580 33.7040 31.2030 49.9510 F:M - R:M 0
11 tatuusfa1 01:44.4760 26.5670 30.1280 47.7810 F:M - R:M 0
Average   01:55.0983 29.5668 31.9331 53.5984    
Best possible   01:44.4720 26.5670 30.1280 47.7770  

Amedeo Castorino

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:09.5200 42.7470 33.7580 53.0150 F:M - R:M 0
2 tatuusfa1 01:45.7330 26.7670 31.0590 47.9070 F:M - R:M 0
3 tatuusfa1 01:44.5950 26.6270 30.1730 47.7950 F:M - R:M 0
4 (INVALID) tatuusfa1 02:15.4590 26.5760 36.8460 72.0370 F:M - R:M 1
5 tatuusfa1 01:53.1210 33.5780 30.9870 48.5560 F:M - R:M 0
6 tatuusfa1 01:46.0550 26.6530 30.3120 49.0900 F:M - R:M 0
7 tatuusfa1 01:44.5420 26.6330 30.1690 47.7400 F:M - R:M 0
8 (INVALID) tatuusfa1 02:14.1510 26.5550 38.2860 69.3100 F:M - R:M 1
9 tatuusfa1 01:59.2850 37.7410 32.7110 48.8330 F:M - R:M 0
10 tatuusfa1 01:45.9910 26.6160 30.2670 49.1080 F:M - R:M 0
11 tatuusfa1 01:44.5310 26.6280 30.1760 47.7270 F:M - R:M 0
Average   01:54.8167 29.7383 32.2495 52.8289    
Best possible   01:44.4510 26.5550 30.1690 47.7270  

Giaime Cualbu

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:45.3100 76.6820 34.9610 53.6670 F:M - R:M 0
2 tatuusfa1 01:44.6300 26.6860 30.1730 47.7710 F:M - R:M 0
3 tatuusfa1 01:48.2990 26.8230 32.6420 48.8340 F:M - R:M 0
4 (INVALID) tatuusfa1 02:24.9740 26.6330 30.0740 88.2670 F:M - R:M 2
5 (INVALID) tatuusfa1 02:02.8170 36.4250 30.7760 55.6160 F:M - R:M 1
6 (INVALID) tatuusfa1 01:58.6280 26.8650 42.1550 49.6080 F:M - R:M 1
7 tatuusfa1 01:44.5510 26.6600 30.1190 47.7720 F:M - R:M 0
8 tatuusfa1 02:08.5970 27.6450 31.4460 69.5060 F:M - R:M 0
9 tatuusfa1 01:53.7270 33.2670 31.2750 49.1850 F:M - R:M 0
Average   02:03.5037 34.1873 32.6246 56.6918    
Best possible   01:44.4780 26.6330 30.0740 47.7710  

Thomas Tasca

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:33.6300 72.0670 32.9620 48.6010 F:M - R:M 0
2 tatuusfa1 01:45.1550 26.7610 30.3980 47.9960 F:M - R:M 0
3 tatuusfa1 01:44.6190 26.7140 30.2140 47.6910 F:M - R:M 0
4 tatuusfa1 02:21.1110 33.0390 35.7160 72.3560 F:M - R:M 0
5 tatuusfa1 02:04.7660 46.2100 30.5870 47.9690 F:M - R:M 0
6 tatuusfa1 01:44.5920 26.6200 30.2180 47.7540 F:M - R:M 0
7 tatuusfa1 01:44.5790 26.6260 30.2080 47.7450 F:M - R:M 0
8 tatuusfa1 01:54.6850 26.6740 30.5420 57.4690 F:M - R:M 0
9 tatuusfa1 02:05.3040 46.9000 30.4780 47.9260 F:M - R:M 0
10 tatuusfa1 01:45.3360 26.7110 30.7260 47.8990 F:M - R:M 0
Average   01:58.3777 35.8322 31.2049 51.3406    
Best possible   01:44.5190 26.6200 30.2080 47.6910  

Giuseppe Cantore

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:07.0710 42.0650 33.9940 51.0120 F:M - R:M 0
2 tatuusfa1 01:45.0790 26.6840 30.5060 47.8890 F:M - R:M 0
3 tatuusfa1 01:44.8780 26.6590 30.2940 47.9250 F:M - R:M 0
4 tatuusfa1 02:19.7890 31.0510 32.5660 76.1720 F:M - R:M 0
5 tatuusfa1 01:57.6170 37.5360 31.0810 49.0000 F:M - R:M 0
6 tatuusfa1 01:44.6820 26.6510 30.2940 47.7370 F:M - R:M 0
7 tatuusfa1 01:44.5930 26.6710 30.2400 47.6820 F:M - R:M 0
8 tatuusfa1 02:09.5970 27.2800 31.0140 71.3030 F:M - R:M 0
9 (INVALID) tatuusfa1 02:08.7080 46.7230 33.1340 48.8510 F:M - R:M 2
10 tatuusfa1 01:44.7630 26.6510 30.2860 47.8260 F:M - R:M 0
11 tatuusfa1 01:44.8760 26.6490 30.2710 47.9560 F:M - R:M 0
Average   01:55.6048 31.3291 31.2436 53.0321    
Best possible   01:44.5710 26.6490 30.2400 47.6820  

Mauro Crippa

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:35.8950 67.8200 37.0710 51.0040 F:M - R:M 0
2 tatuusfa1 01:45.1200 26.8420 30.3300 47.9480 F:M - R:M 0
3 tatuusfa1 01:44.6920 26.6570 30.2590 47.7760 F:M - R:M 0
4 tatuusfa1 01:55.6460 27.1180 31.1310 57.3970 F:M - R:M 0
5 tatuusfa1 02:11.7220 48.0630 31.5630 52.0960 F:M - R:M 0
6 tatuusfa1 01:47.4570 26.6460 31.2390 49.5720 F:M - R:M 0
7 tatuusfa1 01:44.6020 26.5680 30.2670 47.7670 F:M - R:M 0
8 tatuusfa1 01:56.0250 26.9920 30.9650 58.0680 F:M - R:M 0
9 tatuusfa1 02:14.8960 48.3300 32.6780 53.8880 F:M - R:M 0
10 tatuusfa1 01:45.9760 26.7180 30.8290 48.4290 F:M - R:M 0
11 tatuusfa1 01:44.8650 26.5470 30.3650 47.9530 F:M - R:M 0
Average   01:56.9905 34.3910 31.5179 51.0816    
Best possible   01:44.5730 26.5470 30.2590 47.7670  

Giancarlo Soldati

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:39.0080 74.7280 31.7560 52.5240 F:M - R:M 0
2 tatuusfa1 01:44.9380 26.7060 30.3520 47.8800 F:M - R:M 0
3 tatuusfa1 02:07.3600 26.5550 30.2090 70.5960 F:M - R:M 0
4 tatuusfa1 01:52.8610 33.3770 30.7670 48.7170 F:M - R:M 0
5 tatuusfa1 01:46.1600 26.6990 30.4920 48.9690 F:M - R:M 0
6 tatuusfa1 01:44.8480 26.6690 30.2590 47.9200 F:M - R:M 0
7 tatuusfa1 02:08.5970 26.6550 30.6630 71.2790 F:M - R:M 0
8 tatuusfa1 01:56.6970 34.8600 30.9050 50.9320 F:M - R:M 0
9 (INVALID) tatuusfa1 01:48.5490 27.1030 31.0360 50.4100 F:M - R:M 1
10 tatuusfa1 01:44.6690 26.6030 30.1230 47.9430 F:M - R:M 0
Average   01:57.3687 32.9955 30.6562 53.7170    
Best possible   01:44.5580 26.5550 30.1230 47.8800  

Francesco Medei

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 03:07.2490 105.5200 31.0100 50.7190 F:M - R:M 0
2 (INVALID) tatuusfa1 02:06.4470 26.6990 30.9200 68.8280 F:M - R:M 1
3 tatuusfa1 01:52.5180 33.4530 30.8960 48.1690 F:M - R:M 0
4 tatuusfa1 01:45.0920 26.7120 30.5900 47.7900 F:M - R:M 0
5 tatuusfa1 01:45.0640 26.5710 30.3390 48.1540 F:M - R:M 0
6 tatuusfa1 02:06.3470 26.6540 30.4700 69.2230 F:M - R:M 0
7 tatuusfa1 01:55.3110 33.3380 30.8660 51.1070 F:M - R:M 0
8 tatuusfa1 01:44.9940 26.6570 30.4520 47.8850 F:M - R:M 0
9 tatuusfa1 01:44.7590 26.6260 30.3750 47.7580 F:M - R:M 0
10 tatuusfa1 01:44.7900 26.7150 30.2930 47.7820 F:M - R:M 0
Average   01:59.2571 35.8945 30.6211 52.7415    
Best possible   01:44.6220 26.5710 30.2930 47.7580  

Alessandro Calosi

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:05.3800 41.5770 33.0020 50.8010 F:S - R:S 0
2 tatuusfa1 01:45.1430 26.7130 30.5780 47.8520 F:S - R:S 0
3 tatuusfa1 02:06.3170 26.8180 30.3570 69.1420 F:S - R:S 0
4 tatuusfa1 02:01.8080 38.9540 31.6940 51.1600 F:S - R:S 0
5 tatuusfa1 01:44.9470 26.6470 30.4330 47.8670 F:S - R:S 0
6 tatuusfa1 02:06.9550 27.2170 31.1530 68.5850 F:S - R:S 0
7 tatuusfa1 01:53.4370 33.3320 31.3920 48.7130 F:S - R:S 0
8 tatuusfa1 01:44.7830 26.6630 30.3040 47.8160 F:S - R:S 0
9 tatuusfa1 02:13.5760 26.9030 30.5280 76.1450 F:S - R:S 0
10 tatuusfa1 02:05.9340 45.6130 31.1260 49.1950 F:S - R:S 0
Average   01:58.8280 32.0437 31.0567 55.7276    
Best possible   01:44.7670 26.6470 30.3040 47.8160  

Umberto Principi

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:21.3660 59.9070 31.1980 50.2610 F:M - R:M 0
2 tatuusfa1 01:55.9730 26.7070 32.1480 57.1180 F:M - R:M 0
3 tatuusfa1 02:14.5170 48.7290 30.8600 54.9280 F:M - R:M 0
4 tatuusfa1 01:45.1060 26.6850 30.5000 47.9210 F:M - R:M 0
5 tatuusfa1 01:44.9990 26.7080 30.4210 47.8700 F:M - R:M 0
6 tatuusfa1 01:52.5520 26.6510 30.3710 55.5300 F:M - R:M 0
7 tatuusfa1 02:05.9960 46.9310 30.6410 48.4240 F:M - R:M 0
8 tatuusfa1 01:44.8120 26.5980 30.3740 47.8400 F:M - R:M 0
9 tatuusfa1 01:52.5860 26.7440 30.4160 55.4260 F:M - R:M 0
10 tatuusfa1 02:07.9280 47.9460 30.9640 49.0180 F:M - R:M 0
11 tatuusfa1 01:44.8170 26.6150 30.3750 47.8270 F:M - R:M 0
Average   01:57.3319 35.4746 30.7516 51.1057    
Best possible   01:44.7960 26.5980 30.3710 47.8270  

Andrea Disaro

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:10.0740 43.0660 34.0510 52.9570 F:M - R:M 0
2 (INVALID) tatuusfa1 02:02.0570 26.7470 46.5170 48.7930 F:M - R:M 1
3 (INVALID) tatuusfa1 02:06.7500 26.7820 30.9920 68.9760 F:M - R:M 1
4 tatuusfa1 01:53.9980 33.7050 31.3370 48.9560 F:M - R:M 0
5 tatuusfa1 01:46.3230 26.7090 30.4600 49.1540 F:M - R:M 0
6 tatuusfa1 01:44.9620 26.8010 30.4520 47.7090 F:M - R:M 0
7 tatuusfa1 02:05.6190 26.9160 30.3300 68.3730 F:M - R:M 0
8 tatuusfa1 02:00.3070 36.7150 32.7640 50.8280 F:M - R:M 0
9 (INVALID) tatuusfa1 02:05.0240 26.8070 30.2860 67.9310 F:M - R:M 1
10 tatuusfa1 01:54.5550 26.8050 30.4110 57.3390 F:M - R:M 0
11 tatuusfa1 01:44.9030 26.5990 30.2630 48.0410 F:M - R:M 0
Average   01:57.6883 29.7865 32.5330 55.3688    
Best possible   01:44.5710 26.5990 30.2630 47.7090  

Gianluca Favorito

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:30.9400 69.9130 32.4490 48.5780 F:M - R:M 0
2 tatuusfa1 01:45.2700 26.6900 30.6820 47.8980 F:M - R:M 0
3 tatuusfa1 01:45.0110 26.6130 30.5180 47.8800 F:M - R:M 0
4 tatuusfa1 01:53.9880 26.5980 30.6530 56.7370 F:M - R:M 0
5 tatuusfa1 02:12.9390 53.3110 31.2930 48.3350 F:M - R:M 0
6 tatuusfa1 01:45.4260 26.6850 30.7970 47.9440 F:M - R:M 0
7 tatuusfa1 02:06.2150 26.5940 30.8880 68.7330 F:M - R:M 0
8 tatuusfa1 01:52.9300 33.6000 31.1940 48.1360 F:M - R:M 0
9 tatuusfa1 01:45.1390 26.6370 30.6220 47.8800 F:M - R:M 0
10 tatuusfa1 01:45.1160 26.5780 30.6090 47.9290 F:M - R:M 0
Average   01:56.2974 34.3219 30.9705 51.0050    
Best possible   01:44.9760 26.5780 30.5180 47.8800  

Michele Galvanin

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:01.7810 40.8890 31.7620 49.1300 F:M - R:M 0
2 tatuusfa1 01:45.3610 26.7320 30.3760 48.2530 F:M - R:M 0
3 (INVALID) tatuusfa1 02:07.2200 26.6640 30.9870 69.5690 F:M - R:M 1
4 tatuusfa1 02:00.2830 40.8450 31.1440 48.2940 F:M - R:M 0
5 tatuusfa1 01:45.4180 26.7130 30.4070 48.2980 F:M - R:M 0
6 tatuusfa1 01:45.2070 26.8520 30.3930 47.9620 F:M - R:M 0
7 tatuusfa1 01:45.1010 26.6350 30.5280 47.9380 F:M - R:M 0
8 tatuusfa1 02:09.9720 28.0910 31.9690 69.9120 F:M - R:M 0
9 tatuusfa1 01:57.2160 36.7110 31.3010 49.2040 F:M - R:M 0
10 tatuusfa1 01:45.9340 26.6670 30.2750 48.9920 F:M - R:M 0
11 tatuusfa1 01:45.0350 26.6180 30.5780 47.8390 F:M - R:M 0
Average   01:53.5025 30.3106 30.8836 52.3083    
Best possible   01:44.7320 26.6180 30.2750 47.8390  

Roberto Bressan

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 03:13.3740 113.7050 31.1270 48.5420 F:M - R:M 0
2 tatuusfa1 01:45.2860 26.8060 30.3250 48.1550 F:M - R:M 0
3 tatuusfa1 02:09.6780 26.6900 30.7670 72.2210 F:M - R:M 0
4 tatuusfa1 01:59.0240 36.9450 31.2250 50.8540 F:M - R:M 0
5 tatuusfa1 01:45.2800 26.7730 30.4430 48.0640 F:M - R:M 0
6 tatuusfa1 01:45.0450 26.7850 30.2900 47.9700 F:M - R:M 0
7 tatuusfa1 02:07.0890 26.6710 30.2720 70.1460 F:M - R:M 0
8 tatuusfa1 01:58.6060 34.8930 34.7930 48.9200 F:M - R:M 0
9 tatuusfa1 01:45.2020 26.6640 30.3880 48.1500 F:M - R:M 0
Average   02:03.1760 38.4369 31.0700 53.6691    
Best possible   01:44.9060 26.6640 30.2720 47.9700  

Alessio Coniglio

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:22.8100 60.0060 32.2550 50.5490 F:M - R:M 0
2 tatuusfa1 01:46.4890 27.1180 31.1220 48.2490 F:M - R:M 0
3 tatuusfa1 01:45.6120 26.9920 30.6590 47.9610 F:M - R:M 0
4 (INVALID) tatuusfa1 03:18.6120 28.8810 78.2000 91.5310 F:M - R:M 2
5 tatuusfa1 01:55.4110 36.0980 30.9880 48.3250 F:M - R:M 0
6 (INVALID) tatuusfa1 01:54.4580 26.8340 30.7310 56.8930 F:M - R:M 1
7 tatuusfa1 01:45.3880 26.8590 30.5910 47.9380 F:M - R:M 0
8 tatuusfa1 01:45.1570 26.5830 30.5320 48.0420 F:M - R:M 0
Average   02:04.2422 32.4214 36.8848 54.9360    
Best possible   01:45.0530 26.5830 30.5320 47.9380  

Federico Pedrini

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:18.5130 53.1030 33.1380 52.2720 F:M - R:M 0
2 (INVALID) tatuusfa1 01:47.5760 27.5660 31.8470 48.1630 F:M - R:M 1
3 tatuusfa1 01:45.5270 26.8760 30.6010 48.0500 F:M - R:M 0
4 tatuusfa1 02:11.6140 26.7320 30.3660 74.5160 F:M - R:M 0
5 tatuusfa1 01:53.0000 33.5490 30.8020 48.6490 F:M - R:M 0
6 tatuusfa1 01:45.7340 26.8760 30.6810 48.1770 F:M - R:M 0
7 tatuusfa1 02:06.5380 26.9570 30.5510 69.0300 F:M - R:M 0
8 tatuusfa1 01:52.2270 33.4140 30.6360 48.1770 F:M - R:M 0
9 (INVALID) tatuusfa1 02:02.4270 26.8150 37.7370 57.8750 F:M - R:M 2
10 tatuusfa1 01:45.2100 26.7480 30.5180 47.9440 F:M - R:M 0
Average   01:56.8366 30.8636 31.6877 54.2853    
Best possible   01:45.0420 26.7320 30.3660 47.9440  

Fabrizio Calafiore

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:32.3550 70.6480 32.4490 49.2580 F:M - R:M 0
2 tatuusfa1 01:45.6050 26.9460 30.7570 47.9020 F:M - R:M 0
3 tatuusfa1 01:45.2530 26.8360 30.3840 48.0330 F:M - R:M 0
4 tatuusfa1 02:09.4570 27.1500 31.2070 71.1000 F:M - R:M 0
5 tatuusfa1 01:53.0770 33.6430 30.8880 48.5460 F:M - R:M 0
6 tatuusfa1 01:45.6790 26.8160 30.5470 48.3160 F:M - R:M 0
7 (INVALID) tatuusfa1 02:11.3610 26.6810 51.8630 52.8170 F:M - R:M 1
8 tatuusfa1 01:45.7130 26.9770 30.5770 48.1590 F:M - R:M 0
9 (INVALID) tatuusfa1 02:03.8240 26.7060 30.3790 66.7390 F:M - R:M 2
Average   01:59.1471 32.4892 33.2279 53.4300    
Best possible   01:44.9620 26.6810 30.3790 47.9020  

Luca Gagliardini

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:12.9330 45.9390 32.5700 54.4240 F:M - R:M 0
2 tatuusfa1 01:45.6420 26.8600 30.5600 48.2220 F:M - R:M 0
3 tatuusfa1 02:09.9510 26.9910 30.5950 72.3650 F:M - R:M 0
4 tatuusfa1 01:55.5240 33.4430 31.0330 51.0480 F:M - R:M 0
5 tatuusfa1 01:45.5700 26.8420 30.6000 48.1280 F:M - R:M 0
6 tatuusfa1 01:45.5020 26.7480 30.5810 48.1730 F:M - R:M 0
7 (INVALID) tatuusfa1 02:35.3100 41.4280 42.7550 71.1270 F:M - R:M 3
8 tatuusfa1 01:53.9840 33.3990 31.7470 48.8380 F:M - R:M 0
9 tatuusfa1 01:45.2580 26.6780 30.5290 48.0510 F:M - R:M 0
Average   01:58.8526 32.0364 32.3300 54.4862    
Best possible   01:45.2580 26.6780 30.5290 48.0510  

Luca Monetti

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:25.0400 62.4750 32.5930 49.9720 F:S - R:S 0
2 tatuusfa1 02:02.0790 26.7950 30.6680 64.6160 F:S - R:S 0
3 tatuusfa1 01:45.3080 26.6710 30.3790 48.2580 F:S - R:S 0
4 tatuusfa1 02:19.1150 29.4550 34.9250 74.7350 F:S - R:S 0
5 tatuusfa1 01:57.1010 34.1930 32.9180 49.9900 F:S - R:S 0
6 (INVALID) tatuusfa1 02:01.5970 26.7820 38.8940 55.9210 F:S - R:S 1
7 tatuusfa1 01:45.3190 26.8070 30.3890 48.1230 F:S - R:S 0
8 tatuusfa1 02:06.9050 26.9250 31.0850 68.8950 F:M - R:M 0
9 tatuusfa1 01:59.4590 33.4290 30.7620 55.2680 F:M - R:M 0
10 tatuusfa1 01:45.3470 26.7420 30.4600 48.1450 F:M - R:M 0
Average   02:00.7270 32.0274 32.3073 56.3923    
Best possible   01:45.1730 26.6710 30.3790 48.1230  

William Zerbini

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 04:28.1460 188.1980 31.1580 48.7900 F:M - R:M 0
2 tatuusfa1 01:45.4890 26.8740 30.5540 48.0610 F:M - R:M 0
3 (INVALID) tatuusfa1 02:12.1960 26.9180 30.3890 74.8890 F:M - R:M 2
4 (INVALID) tatuusfa1 02:18.0250 26.8610 39.5920 71.5720 F:M - R:M 2
5 tatuusfa1 01:54.9360 33.6650 30.9690 50.3020 F:M - R:M 0
6 tatuusfa1 01:45.9390 27.0000 30.5370 48.4020 F:M - R:M 0
Average   02:24.1218 54.9193 32.1998 57.0027    
Best possible   01:45.3110 26.8610 30.3890 48.0610  

Roberto Zedda

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:47.6590 84.8500 31.9900 50.8190 F:M - R:M 0
2 tatuusfa1 01:46.4670 27.1760 30.8930 48.3980 F:M - R:M 0
3 tatuusfa1 01:46.1640 27.1980 30.7070 48.2590 F:M - R:M 0
4 tatuusfa1 01:45.6950 26.8420 30.6500 48.2030 F:M - R:M 0
5 tatuusfa1 02:08.9190 27.3040 30.9870 70.6280 F:M - R:M 0
6 tatuusfa1 01:54.3080 33.7310 31.5450 49.0320 F:M - R:M 0
7 tatuusfa1 01:47.4670 26.8140 31.9580 48.6950 F:M - R:M 0
8 tatuusfa1 01:45.6880 26.7940 30.7750 48.1190 F:M - R:M 0
9 (INVALID) tatuusfa1 02:23.3130 31.6900 62.7430 48.8800 F:M - R:M 2
Average   02:00.6311 34.7110 34.6942 51.2259    
Best possible   01:45.5630 26.7940 30.6500 48.1190  

Stefano Pinat

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 tatuusfa1 02:15.1490 51.9130 32.5490 50.6870 F:M - R:M 0
2 tatuusfa1 01:46.4860 27.2410 31.1130 48.1320 F:M - R:M 0
3 tatuusfa1 01:46.0840 26.9830 30.8570 48.2440 F:M - R:M 0
4 tatuusfa1 01:45.7060 26.9330 30.7180 48.0550 F:M - R:M 0
5 tatuusfa1 02:33.4100 27.1720 31.5140 94.7240 F:M - R:M 0
6 tatuusfa1 01:58.4060 35.8130 33.1070 49.4860 F:M - R:M 0
7 (INVALID) tatuusfa1 01:46.7830 27.0020 31.1040 48.6770 F:M - R:M 1
8 tatuusfa1 01:45.8280 26.9060 30.8520 48.0700 F:M - R:M 0
9 tatuusfa1 01:46.0820 26.9270 30.8260 48.3290 F:M - R:M 0
10 (INVALID) tatuusfa1 02:34.6360 52.7430 34.8610 67.0320 F:M - R:M 2
Average   01:59.8570 32.9633 31.7501 55.1436    
Best possible   01:45.6790 26.9060 30.7180 48.0550  

Giuliano Giacco

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 (INVALID) tatuusfa1 04:38.0140 165.3880 62.3880 50.2380 F:M - R:M 1
2 tatuusfa1 01:46.6110 27.0330 31.1890 48.3890 F:M - R:M 0
3 tatuusfa1 01:45.7670 26.8100 30.7890 48.1680 F:M - R:M 0
4 tatuusfa1 02:17.3330 28.4200 33.1020 75.8110 F:M - R:M 0
5 tatuusfa1 01:55.9940 34.4320 32.6650 48.8970 F:M - R:M 0
6 (INVALID) tatuusfa1 01:47.0120 26.9480 31.6710 48.3930 F:M - R:M 1
7 tatuusfa1 01:45.8200 26.9120 30.7450 48.1630 F:M - R:M 0
8 tatuusfa1 02:10.7400 26.9150 33.3410 70.4840 F:M - R:M 0
9 tatuusfa1 01:52.9940 33.3530 31.2130 48.4280 F:M - R:M 0
Average   02:13.3650 44.0234 35.2337 54.1079    
Best possible   01:45.7180 26.8100 30.7450 48.1630  

Leonardo Pagano

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
No laps for this driver

ESS TV1

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
No laps for this driver

ESS TV2

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
No laps for this driver

ESS DG1

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
No laps for this driver

ESS DG2

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
No laps for this driver

ESS DG3

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
No laps for this driver

ESS DG4

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
No laps for this driver

ESS SC

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
No laps for this driver

Qualify best laps

Overall top (20)
Driver Vehicle Time Gap
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:44.3780
Luca Degano tatuusfa1 01:44.4290 0.051
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:44.4390 0.061
Luca Degano tatuusfa1 01:44.4630 0.085
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:44.4760 0.098
Amedeo Castorino tatuusfa1 01:44.5310 0.153
Amedeo Castorino tatuusfa1 01:44.5420 0.164
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:44.5510 0.173
Thomas Tasca tatuusfa1 01:44.5790 0.201
Thomas Tasca tatuusfa1 01:44.5920 0.214
Giuseppe Cantore tatuusfa1 01:44.5930 0.215
Amedeo Castorino tatuusfa1 01:44.5950 0.217
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:44.5980 0.22
Mauro Crippa tatuusfa1 01:44.6020 0.224
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:44.6110 0.233
Thomas Tasca tatuusfa1 01:44.6190 0.241
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:44.6250 0.247
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:44.6300 0.252
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:44.6410 0.263
Giancarlo Soldati tatuusfa1 01:44.6690 0.291
Per driver
Driver Vehicle Time Gap
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:44.3780
Luca Degano tatuusfa1 01:44.4290 0.051
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:44.4760 0.098
Amedeo Castorino tatuusfa1 01:44.5310 0.153
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:44.5510 0.173
Thomas Tasca tatuusfa1 01:44.5790 0.201
Giuseppe Cantore tatuusfa1 01:44.5930 0.215
Mauro Crippa tatuusfa1 01:44.6020 0.224
Giancarlo Soldati tatuusfa1 01:44.6690 0.291
Francesco Medei tatuusfa1 01:44.7590 0.381
Alessandro Calosi tatuusfa1 01:44.7830 0.405
Umberto Principi tatuusfa1 01:44.8120 0.434
Andrea Disaro tatuusfa1 01:44.9030 0.525
Gianluca Favorito tatuusfa1 01:45.0110 0.633
Michele Galvanin tatuusfa1 01:45.0350 0.657
Roberto Bressan tatuusfa1 01:45.0450 0.667
Alessio Coniglio tatuusfa1 01:45.1570 0.779
Federico Pedrini tatuusfa1 01:45.2100 0.832
Fabrizio Calafiore tatuusfa1 01:45.2530 0.875
Luca Gagliardini tatuusfa1 01:45.2580 0.88
Luca Monetti tatuusfa1 01:45.3080 0.93
William Zerbini tatuusfa1 01:45.4890 1.111
Roberto Zedda tatuusfa1 01:45.6880 1.31
Stefano Pinat tatuusfa1 01:45.7060 1.328
Giuliano Giacco tatuusfa1 01:45.7670 1.389

Qualify consistency

Driver Vehicle Consistency
Fabrizio Calafiore tatuusfa1 97.85% <> 2.2655
Roberto Zedda tatuusfa1 97.79% <> 2.3322
Giuseppe Cantore tatuusfa1 97.72% <> 2.3895
Giulio De Andreis tatuusfa1 97.58% <> 2.5246
Stefano Pinat tatuusfa1 97.28% <> 2.8712
Gianluca Favorito tatuusfa1 97.17% <> 2.9672
Alessio Coniglio tatuusfa1 97.08% <> 3.068
Francesco Medei tatuusfa1 96.94% <> 3.2025
Luca Degano tatuusfa1 96.68% <> 3.462
Federico Pedrini tatuusfa1 96.28% <> 3.912
Mauro Crippa tatuusfa1 96.24% <> 3.9381
Amedeo Castorino tatuusfa1 96.23% <> 3.9436
Luca Gagliardini tatuusfa1 96.21% <> 3.9864
Michele Galvanin tatuusfa1 96.02% <> 4.1821
Giaime Cualbu tatuusfa1 95.85% <> 4.3343
Giancarlo Soldati tatuusfa1 95.77% <> 4.4318
Umberto Principi tatuusfa1 95.68% <> 4.5268
Giuliano Giacco tatuusfa1 95.66% <> 4.5878
William Zerbini tatuusfa1 95.31% <> 4.9485
Roberto Bressan tatuusfa1 94.64% <> 5.6346
Alessandro Siddi tatuusfa1 94.52% <> 5.7271
Alessandro Calosi tatuusfa1 93.75% <> 6.5508
Thomas Tasca tatuusfa1 92.84% <> 7.4863
Luca Monetti tatuusfa1 91.88% <> 8.553
Andrea Disaro tatuusfa1 91.05% <> 9.391
Leonardo Pagano tatuusfa1 -
ESS TV1 ess_dg -
ESS TV2 ess_dg -
ESS DG1 ess_dg -
ESS DG2 ess_dg -
ESS DG3 ess_dg -
ESS DG4 ess_dg -
ESS SC ess_sc_488GTB -

Qualify sectors

Sector 1
Driver Time Gap
Giulio De Andreis 26.4840 -
Luca Degano 26.5260 0.0420
Mauro Crippa 26.5470 0.0630
Amedeo Castorino 26.5550 0.0710
Giancarlo Soldati 26.5550 0.0710
Alessandro Siddi 26.5670 0.0830
Francesco Medei 26.5710 0.0870
Gianluca Favorito 26.5780 0.0940
Alessio Coniglio 26.5830 0.0990
Umberto Principi 26.5980 0.1140
Andrea Disaro 26.5990 0.1150
Michele Galvanin 26.6180 0.1340
Thomas Tasca 26.6200 0.1360
Giaime Cualbu 26.6330 0.1490
Alessandro Calosi 26.6470 0.1630
Giuseppe Cantore 26.6490 0.1650
Roberto Bressan 26.6640 0.1800
Luca Monetti 26.6710 0.1870
Luca Gagliardini 26.6780 0.1940
Fabrizio Calafiore 26.6810 0.1970
Federico Pedrini 26.7320 0.2480
Roberto Zedda 26.7940 0.3100
Giuliano Giacco 26.8100 0.3260
William Zerbini 26.8610 0.3770
Stefano Pinat 26.9060 0.4220
Sector 2
Driver Time Gap
Giaime Cualbu 30.0740 -
Giancarlo Soldati 30.1230 0.0490
Alessandro Siddi 30.1280 0.0540
Amedeo Castorino 30.1690 0.0950
Giulio De Andreis 30.2040 0.1300
Luca Degano 30.2040 0.1300
Thomas Tasca 30.2080 0.1340
Giuseppe Cantore 30.2400 0.1660
Mauro Crippa 30.2590 0.1850
Andrea Disaro 30.2630 0.1890
Roberto Bressan 30.2720 0.1980
Michele Galvanin 30.2750 0.2010
Francesco Medei 30.2930 0.2190
Alessandro Calosi 30.3040 0.2300
Federico Pedrini 30.3660 0.2920
Umberto Principi 30.3710 0.2970
Fabrizio Calafiore 30.3790 0.3050
Luca Monetti 30.3790 0.3050
William Zerbini 30.3890 0.3150
Gianluca Favorito 30.5180 0.4440
Luca Gagliardini 30.5290 0.4550
Alessio Coniglio 30.5320 0.4580
Roberto Zedda 30.6500 0.5760
Stefano Pinat 30.7180 0.6440
Giuliano Giacco 30.7450 0.6710
Sector 3
Driver Time Gap
Luca Degano 47.6320 -
Giulio De Andreis 47.6770 0.0450
Giuseppe Cantore 47.6820 0.0500
Thomas Tasca 47.6910 0.0590
Andrea Disaro 47.7090 0.0770
Amedeo Castorino 47.7270 0.0950
Francesco Medei 47.7580 0.1260
Mauro Crippa 47.7670 0.1350
Giaime Cualbu 47.7710 0.1390
Alessandro Siddi 47.7770 0.1450
Alessandro Calosi 47.8160 0.1840
Umberto Principi 47.8270 0.1950
Michele Galvanin 47.8390 0.2070
Giancarlo Soldati 47.8800 0.2480
Gianluca Favorito 47.8800 0.2480
Fabrizio Calafiore 47.9020 0.2700
Alessio Coniglio 47.9380 0.3060
Federico Pedrini 47.9440 0.3120
Roberto Bressan 47.9700 0.3380
Luca Gagliardini 48.0510 0.4190
Stefano Pinat 48.0550 0.4230
William Zerbini 48.0610 0.4290
Roberto Zedda 48.1190 0.4870
Luca Monetti 48.1230 0.4910
Giuliano Giacco 48.1630 0.5310

Qualify incidents

Incident for review
Date Incident
Umberto Principi reported contact with another vehicle Giuliano Giacco. Impact speed: 35.17277
Giuliano Giacco reported contact with another vehicle Umberto Principi. Impact speed: 36.2712
William Zerbini reported contact with environment. Impact speed: 29.52386
William Zerbini reported contact with environment. Impact speed: 82.69733
William Zerbini reported contact with environment. Impact speed: 10.0394945
Fabrizio Calafiore reported contact with another vehicle Federico Pedrini. Impact speed: 36.052795
Luca Gagliardini reported contact with environment. Impact speed: 22.44733
Luca Gagliardini reported contact with environment. Impact speed: 28.990929
Alessandro Calosi reported contact with environment. Impact speed: 42.916916

Qualify cuts

Overall in order
Date Lap e.t. Lap Driver Cut time Time skipped
00:00 2 Luca Degano
00:00 6 Luca Monetti
00:00 2 Federico Pedrini
00:00 9 Federico Pedrini
00:00 9 Federico Pedrini
00:00 7 Fabrizio Calafiore
00:00 9 Fabrizio Calafiore
00:00 9 Fabrizio Calafiore
00:00 7 Luca Gagliardini
00:00 7 Luca Gagliardini
00:00 7 Luca Gagliardini
00:00 3 William Zerbini
00:00 4 Alessio Coniglio
00:00 3 William Zerbini
00:00 4 William Zerbini
00:00 4 William Zerbini
00:00 9 Roberto Zedda
00:00 9 Roberto Zedda
00:00 7 Stefano Pinat
00:00 10 Stefano Pinat
00:00 10 Stefano Pinat
00:00 1 Giuliano Giacco
00:00 6 Alessio Coniglio
00:00 4 Alessio Coniglio
00:00 2 Luca Degano
00:00 4 Giaime Cualbu
00:00 2 Luca Degano
00:00 2 Luca Degano
00:00 8 Luca Degano
00:00 8 Luca Degano
00:00 8 Luca Degano
00:00 5 Alessandro Siddi
00:00 9 Alessandro Siddi
00:00 4 Amedeo Castorino
00:00 8 Amedeo Castorino
00:00 4 Giaime Cualbu
00:00 3 Michele Galvanin
00:00 5 Giaime Cualbu
00:00 6 Giaime Cualbu
00:00 9 Giuseppe Cantore
00:00 9 Giuseppe Cantore
00:00 9 Giancarlo Soldati
00:00 2 Francesco Medei
00:00 2 Andrea Disaro
00:00 3 Andrea Disaro
00:00 9 Andrea Disaro
00:00 6 Giuliano Giacco
Per driver
Date Lap e.t. Lap Driver Cut time Time skipped
Luca Degano
00:00 2 Luca Degano
00:00 2 Luca Degano
00:00 2 Luca Degano
00:00 2 Luca Degano
00:00 8 Luca Degano
00:00 8 Luca Degano
00:00 8 Luca Degano
Alessandro Siddi
00:00 5 Alessandro Siddi
00:00 9 Alessandro Siddi
Amedeo Castorino
00:00 4 Amedeo Castorino
00:00 8 Amedeo Castorino
Giaime Cualbu
00:00 4 Giaime Cualbu
00:00 4 Giaime Cualbu
00:00 5 Giaime Cualbu
00:00 6 Giaime Cualbu
Giuseppe Cantore
00:00 9 Giuseppe Cantore
00:00 9 Giuseppe Cantore
Giancarlo Soldati
00:00 9 Giancarlo Soldati
Francesco Medei
00:00 2 Francesco Medei
Andrea Disaro
00:00 2 Andrea Disaro
00:00 3 Andrea Disaro
00:00 9 Andrea Disaro
Michele Galvanin
00:00 3 Michele Galvanin
Alessio Coniglio
00:00 4 Alessio Coniglio
00:00 4 Alessio Coniglio
00:00 6 Alessio Coniglio
Federico Pedrini
00:00 2 Federico Pedrini
00:00 9 Federico Pedrini
00:00 9 Federico Pedrini
Fabrizio Calafiore
00:00 7 Fabrizio Calafiore
00:00 9 Fabrizio Calafiore
00:00 9 Fabrizio Calafiore
Luca Gagliardini
00:00 7 Luca Gagliardini
00:00 7 Luca Gagliardini
00:00 7 Luca Gagliardini
Luca Monetti
00:00 6 Luca Monetti
William Zerbini
00:00 3 William Zerbini
00:00 3 William Zerbini
00:00 4 William Zerbini
00:00 4 William Zerbini
Roberto Zedda
00:00 9 Roberto Zedda
00:00 9 Roberto Zedda
Stefano Pinat
00:00 7 Stefano Pinat
00:00 10 Stefano Pinat
00:00 10 Stefano Pinat
Giuliano Giacco
00:00 1 Giuliano Giacco
00:00 6 Giuliano Giacco

Race 1 resultGame Assetto Corsa
Session Race
Track mugello, ess
Winner Alessandro Siddi
Led most laps Giulio De Andreis
Best lap Giulio De Andreis (01:44.9990)
Max laps 14
Lasted laps 14
Host Unknown
Pos Driver Vehicle Laps Time/Retired Best lap Consistency Led
1 Alessandro Siddi tatuusfa1 14   24:45.3180 01:45.0740 99.50% 5
2 Giulio De Andreis tatuusfa1 14 +00:00.4090 01:44.9990 99.34% 9
3 Luca Degano tatuusfa1 14 +00:04.4940 01:45.0310 99.18% 0
4 Giaime Cualbu tatuusfa1 14 +00:06.5870 01:45.3310 99.35% 0
5 Giancarlo Soldati tatuusfa1 14 +00:14.4730 01:45.4820 98.97% 0
6 Thomas Tasca tatuusfa1 14 +00:15.0190 01:45.4440 98.84% 0
7 Giuseppe Cantore tatuusfa1 14 +00:17.4990 01:45.7170 98.96% 0
8 Gianluca Favorito tatuusfa1 14 +00:18.4250 01:46.0810 99.49% 0
9 Amedeo Castorino tatuusfa1 14 +00:24.2630 01:45.7420 98.36% 0
10 Federico Pedrini tatuusfa1 14 +00:27.0820 01:45.4580 98.36% 0
11 Francesco Medei tatuusfa1 14 +00:28.6410 01:45.9110 98.35% 0
12 Andrea Disaro tatuusfa1 14 +00:30.0120 01:45.4040 98.09% 0
13 Stefano Pinat tatuusfa1 14 +00:30.8440 01:46.5920 99.29% 0
14 Roberto Zedda tatuusfa1 14 +00:43.9840 01:46.6910 98.31% 0
15 William Zerbini tatuusfa1 14 +00:44.7590 01:46.2850 97.77% 0
16 Andrea Moretti tatuusfa1 14 +00:47.3830 01:46.5440 97.98% 0
17 Fabrizio Calafiore tatuusfa1 14 +00:47.3850 01:46.5310 98.00% 0
18 Luca Monetti tatuusfa1 14 +00:52.7990 01:46.4740 99.19% 0
19 Luca Gagliardini tatuusfa1 14 +00:52.8420 01:46.2730 97.11% 0
20 Roberto Bressan tatuusfa1 14 +01:02.1250 01:47.3720 99.36% 0
21 Giuliano Giacco tatuusfa1 14 +01:07.2170 01:46.4930 96.41% 0
22 Alessio Coniglio tatuusfa1 14 +01:34.7950 01:46.6950 96.39% 0
23 Michele Galvanin tatuusfa1 14 +01:38.0560 01:45.4500 98.94% 0
24 Alessandro Calosi tatuusfa1 13 +1 lap 01:45.7760 99.15% 0
25 Umberto Principi tatuusfa1 12 +2 laps 01:46.1120 99.35% 0
26 Mauro Crippa tatuusfa1 12 +2 laps 01:45.8600 98.80% 0
27 ESS TV1 ess_dg 0 DNF - - 0
28 ESS TV2 ess_dg 0 DNF - - 0
29 ESS DG1 ess_dg 0 DNF - - 0
30 ESS DG2 ess_dg 0 DNF - - 0
31 ESS DG3 ess_dg 0 DNF - - 0
32 ESS DG4 ess_dg 0 DNF - - 0
33 ESS SC ess_sc_488GTB 0 DNF - - 0

Race 1 laps

Bad lap, 107% rule compared to the overall best lap of the session. Excludes first lap for race sessions
Personal best lap/sector
Overall best lap/sector for a lap
Overall best lap/sector for a lap and personal best lap/sector
Overall best lap/sector
Invalid for best lap
(P) Pit lap

Alessandro Siddi

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:53.1060 33.4830 31.1850 48.4380 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:45.9210 26.8200 30.8150 48.2860 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:45.8760 26.8190 30.6860 48.3710 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:45.7990 26.8150 30.6940 48.2900 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:45.6250 26.8250 30.6550 48.1450 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:45.6520 26.8570 30.5910 48.2040 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:45.7010 26.7810 30.6540 48.2660 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:45.4780 26.7330 30.6670 48.0780 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:45.4810 26.7130 30.5330 48.2350 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:45.6300 26.9780 30.5600 48.0920 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:45.3040 26.7210 30.5140 48.0690 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:45.4320 26.9240 30.4660 48.0420 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:45.0740 26.6800 30.3750 48.0190 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:45.2400 26.6740 30.6670 47.8990 F:H - R:H
Average   01:46.0943 27.2731 30.6473 48.1739  
Best possible   01:44.9480 26.6740 30.3750 47.8990  

Giulio De Andreis

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:52.4810 33.0970 30.9290 48.4550 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:45.8790 26.7680 30.8260 48.2850 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:45.7850 26.7470 30.7850 48.2530 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:45.7970 26.8000 30.7220 48.2750 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:45.7250 26.8590 30.6980 48.1680 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:45.6360 26.7420 30.7980 48.0960 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:45.6100 26.7430 30.7220 48.1450 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:45.3960 26.6990 30.6730 48.0240 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.3160 26.7070 30.7080 48.9010 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.1080 27.3040 30.7840 48.0200 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:44.9990 26.7040 30.4960 47.7990 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:45.7970 27.0740 30.6770 48.0460 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:45.1490 26.7550 30.4920 47.9020 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:45.0460 26.5800 30.5140 47.9520 F:H - R:H
Average   01:46.1231 27.2556 30.7017 48.1658  
Best possible   01:44.8710 26.5800 30.4920 47.7990  

Luca Degano

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:54.0900 33.6250 31.5180 48.9470 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:46.6850 27.3960 31.1120 48.1770 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:46.1030 26.8850 30.9880 48.2300 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:45.8600 26.8590 30.8970 48.1040 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:47.0800 27.3180 31.3550 48.4070 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:45.7510 26.7580 30.7710 48.2220 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:45.7420 26.8250 30.7400 48.1770 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:45.5040 26.7350 30.6990 48.0700 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:45.5650 26.7700 30.7390 48.0560 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:45.4220 26.7350 30.6270 48.0600 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:45.2490 26.6880 30.6490 47.9120 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:45.3310 26.6800 30.6130 48.0380 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:45.0310 26.6190 30.5270 47.8850 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:46.4210 26.7260 30.5870 49.1080 F:H - R:H
Average   01:46.4167 27.3299 30.8444 48.2424  
Best possible   01:45.0310 26.6190 30.5270 47.8850  

Giaime Cualbu

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:54.3060 33.9450 31.5270 48.8340 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:46.0920 26.9630 30.8430 48.2860 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:45.5650 26.6350 30.6850 48.2450 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:46.5970 27.2400 30.9910 48.3660 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:47.1960 27.3930 31.3740 48.4290 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:46.8070 27.4770 31.0040 48.3260 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:45.4360 26.7490 30.7210 47.9660 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:45.8050 26.7450 30.8610 48.1990 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:45.9670 27.1140 30.6450 48.2080 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.0980 26.8030 31.0050 48.2900 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:45.3310 26.7340 30.5240 48.0730 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:45.3510 26.7540 30.5230 48.0740 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:45.7140 26.8240 30.6320 48.2580 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:45.6140 26.8110 30.6000 48.2030 F:H - R:H
Average   01:46.5628 27.4419 30.8525 48.2684  
Best possible   01:45.1240 26.6350 30.5230 47.9660  

Giancarlo Soldati

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:55.4320 34.9940 31.8870 48.5510 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:47.1330 27.2490 31.0580 48.8260 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:46.1100 27.2020 30.6900 48.2180 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:46.2000 26.8910 30.6990 48.6100 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:47.0820 27.3190 31.4510 48.3120 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:46.4070 27.1800 30.8870 48.3400 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:49.4300 27.2560 33.4580 48.7160 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.1710 27.1110 30.8510 48.2090 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.6910 27.1130 31.5910 47.9870 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.8320 27.5880 31.1220 48.1220 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:45.4820 26.8860 30.5010 48.0950 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:45.4910 26.7140 30.6100 48.1670 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:45.5100 26.7420 30.5460 48.2220 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:45.7990 26.7930 30.8160 48.1900 F:H - R:H
Average   01:47.1265 27.6456 31.1548 48.3261  
Best possible   01:45.2020 26.7140 30.5010 47.9870  

Thomas Tasca

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:54.8400 34.2440 31.4100 49.1860 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:46.0420 27.0850 30.8480 48.1090 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:46.0250 27.0860 30.8530 48.0860 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:46.9090 27.2720 31.3700 48.2670 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:46.1880 26.9970 30.8150 48.3760 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:46.0550 26.9900 30.8530 48.2120 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:45.7970 26.8680 30.7340 48.1950 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:45.9910 27.1510 30.7400 48.1000 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:45.5800 26.8430 30.6460 48.0910 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:53.9230 27.0050 38.7500 48.1680 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:46.3770 27.3020 30.6730 48.4020 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:45.4440 26.8460 30.6550 47.9430 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:45.4880 26.8780 30.6490 47.9610 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:45.6710 26.8540 30.6950 48.1220 F:H - R:H
Average   01:47.1665 27.5301 31.4065 48.2299  
Best possible   01:45.4320 26.8430 30.6460 47.9430  

Giuseppe Cantore

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:55.3460 34.9940 31.6800 48.6720 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:47.2460 27.6770 30.8210 48.7480 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:46.6390 27.4080 30.8510 48.3800 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:45.9810 26.9110 30.7850 48.2850 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:47.2070 27.3590 31.2980 48.5500 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:51.1260 29.0360 33.7960 48.2940 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:45.9470 26.8640 30.7170 48.3660 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:45.7170 26.9080 30.6680 48.1410 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.5870 27.1790 30.9970 48.4110 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.6590 27.1660 31.1710 48.3220 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:46.3750 27.3410 30.7350 48.2990 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:46.0710 27.0240 30.7530 48.2940 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:46.1230 27.0760 31.0770 47.9700 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:45.8500 27.0150 30.6850 48.1500 F:H - R:H
Average   01:47.3481 27.8541 31.1453 48.3487  
Best possible   01:45.5020 26.8640 30.6680 47.9700  

Gianluca Favorito

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:58.2100 35.9230 33.5030 48.7840 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:47.2720 27.4190 31.3300 48.5230 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:46.7630 27.1540 31.0860 48.5230 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:46.4500 26.9930 31.0330 48.4240 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:46.3040 26.9060 31.0150 48.3830 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:46.3730 26.9080 31.0280 48.4370 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:47.0120 26.9570 31.4200 48.6350 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.7200 27.0030 31.2790 48.4380 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.5070 26.9340 31.1840 48.3890 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.8130 27.0910 31.2710 48.4510 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:46.1870 26.9070 31.0540 48.2260 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:46.0810 26.9390 30.8480 48.2940 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:46.2860 27.0780 30.9420 48.2660 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:46.7690 27.1550 31.2850 48.3290 F:H - R:H
Average   01:47.4106 27.6691 31.3056 48.4359  
Best possible   01:45.9800 26.9060 30.8480 48.2260  

Amedeo Castorino

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:54.1460 33.7360 31.5140 48.8960 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:46.0180 26.9660 30.7720 48.2800 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:46.4350 27.2440 30.8210 48.3700 F:H - R:H
4 tatuusfa1 02:00.2280 27.6850 31.4140 61.1290 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:47.5580 27.8090 31.1000 48.6490 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:46.6480 27.0300 31.0490 48.5690 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:46.4040 26.9070 31.0000 48.4970 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.1550 26.9630 30.8980 48.2940 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.1860 27.0900 30.8870 48.2090 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.1060 26.8890 30.8340 48.3830 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:45.9100 26.9210 30.8170 48.1720 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:45.7420 26.8350 30.6630 48.2440 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:45.9090 26.9690 30.7850 48.1550 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:46.1360 26.8920 30.8790 48.3650 F:H - R:H
Average   01:47.8273 27.5669 30.9595 49.3009  
Best possible   01:45.6530 26.8350 30.6630 48.1550  

Federico Pedrini

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:00.6900 36.6160 33.8440 50.2300 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:50.4650 29.2850 32.4000 48.7800 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:46.7020 27.2680 31.0320 48.4020 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:46.4850 27.1140 30.9010 48.4700 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:46.2180 26.9370 30.9060 48.3750 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:46.5690 27.1300 31.1090 48.3300 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:46.2540 26.9190 30.8690 48.4660 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.2760 26.9640 30.7970 48.5150 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:45.8370 26.8250 30.7260 48.2860 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.0830 26.8380 30.7440 48.5010 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:45.7360 26.8470 30.8070 48.0820 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:45.4580 26.7440 30.6720 48.0420 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:53.3040 33.5410 31.4600 48.3030 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:46.2980 27.0130 31.0140 48.2710 F:H - R:H
Average   01:48.0268 28.2886 31.2344 48.5038  
Best possible   01:45.4580 26.7440 30.6720 48.0420  

Francesco Medei

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:56.1590 35.1910 32.2110 48.7570 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:46.9500 27.0970 31.0360 48.8170 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:46.5370 27.1710 31.0320 48.3340 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:46.2190 27.0370 30.8880 48.2940 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:46.7180 27.0640 31.1810 48.4730 F:H - R:H
6 tatuusfa1 02:01.9890 29.4510 43.7930 48.7450 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:46.2890 27.0220 30.8750 48.3920 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.0220 26.9710 30.7570 48.2940 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:45.9820 27.0250 30.7750 48.1820 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.0800 27.1270 30.7390 48.2140 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:46.4830 26.9820 30.9420 48.5590 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:46.4130 27.3660 30.7080 48.3390 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:45.9110 26.9280 30.7210 48.2620 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:46.2200 27.1380 30.8470 48.2350 F:H - R:H
Average   01:48.1408 27.8264 31.8932 48.4212  
Best possible   01:45.8180 26.9280 30.7080 48.1820  

Andrea Disaro

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:00.9200 35.8700 34.3000 50.7500 F:H - R:H
2 tatuusfa1 02:02.4430 42.5590 31.2800 48.6040 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:46.4120 27.0680 30.8880 48.4560 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:46.5800 27.1290 30.9550 48.4960 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:46.3740 27.1290 30.9230 48.3220 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:46.5060 26.9190 31.0540 48.5330 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:46.0640 27.0220 30.7350 48.3070 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.1350 26.9930 30.7980 48.3440 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:45.4040 26.7450 30.5910 48.0680 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:45.6000 26.8630 30.6000 48.1370 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:45.7220 26.9500 30.6270 48.1450 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:45.5680 26.9480 30.6140 48.0060 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:45.9040 26.8880 30.7440 48.2720 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:45.6930 26.7360 30.7800 48.1770 F:H - R:H
Average   01:48.2375 28.7014 31.0635 48.4726  
Best possible   01:45.3330 26.7360 30.5910 48.0060  

Stefano Pinat

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:01.3560 39.2800 32.0310 50.0450 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:50.1410 28.6020 32.2830 49.2560 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:47.2560 27.4070 31.4240 48.4250 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:47.4410 27.3140 31.3340 48.7930 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:47.3680 27.2100 31.4050 48.7530 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:47.4030 27.2580 31.4450 48.7000 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:47.0450 27.4230 31.1120 48.5100 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.5990 27.2050 31.0360 48.3580 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.7210 27.5480 30.8440 48.3290 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.8100 27.1780 31.1760 48.4560 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:47.4520 27.4470 31.1660 48.8390 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:47.1730 27.5910 31.3150 48.2670 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:46.5920 27.1180 31.0360 48.4380 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:46.8240 27.6240 30.9870 48.2130 F:H - R:H
Average   01:48.2986 28.3004 31.3281 48.6701  
Best possible   01:46.1750 27.1180 30.8440 48.2130  

Roberto Zedda

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:00.7360 38.7680 32.0770 49.8910 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:49.8640 29.0170 31.9100 48.9370 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:59.2020 37.8460 32.3680 48.9880 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:48.2600 27.5930 31.6450 49.0220 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:48.1460 27.5150 31.5680 49.0630 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:47.6380 27.0250 31.2800 49.3330 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:47.2220 27.1410 31.1390 48.9420 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.8190 27.0970 31.0270 48.6950 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.7140 26.9610 31.1210 48.6320 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:47.1010 27.2400 31.2250 48.6360 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:46.6910 26.9060 31.0370 48.7480 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:46.8780 27.0340 31.1260 48.7180 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:46.9730 27.0400 31.0270 48.9060 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:47.0660 27.1060 31.1170 48.8430 F:H - R:H
Average   01:49.2365 28.8778 31.4048 48.9539  
Best possible   01:46.5650 26.9060 31.0270 48.6320  

William Zerbini

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:59.8870 38.5000 32.0760 49.3110 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:49.3010 28.9990 31.6930 48.6090 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:46.7600 27.1690 31.0990 48.4920 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:46.6080 27.1420 31.0180 48.4480 F:H - R:H
5 tatuusfa1 02:05.7120 27.0400 48.7580 49.9140 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:47.3380 27.2830 31.2070 48.8480 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:47.1690 27.2850 31.2840 48.6000 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:47.5320 27.1750 31.1490 49.2080 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:47.3340 27.1250 31.1040 49.1050 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.7850 27.1250 30.9700 48.6900 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:46.4970 27.0490 30.9550 48.4930 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:46.4700 26.9860 31.0500 48.4340 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:46.2850 26.9730 30.8920 48.4200 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:46.3810 27.0280 30.8920 48.4610 F:H - R:H
Average   01:49.2900 28.0628 32.4391 48.7881  
Best possible   01:46.2850 26.9730 30.8920 48.4200  

Andrea Moretti

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:01.7590 39.9670 32.0350 49.7570 F:H - R:H
2 tatuusfa1 02:02.3650 29.4850 31.6350 61.2450 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:46.9620 27.2980 31.1350 48.5290 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:46.9920 27.1350 31.3200 48.5370 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:53.9350 33.3350 31.8920 48.7080 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:46.7360 27.1270 30.9910 48.6180 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:46.6610 27.0570 31.1080 48.4960 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.6300 27.1600 31.0360 48.4340 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.6370 27.1360 31.1760 48.3250 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.5440 26.9850 30.9870 48.5720 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:46.9900 27.5740 31.1850 48.2310 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:46.8080 27.1040 31.2750 48.4290 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:46.8550 27.0480 30.8830 48.9240 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:46.8220 27.4420 31.0360 48.3440 F:H - R:H
Average   01:49.4783 28.7038 31.2639 49.5106  
Best possible   01:46.0990 26.9850 30.8830 48.2310  

Fabrizio Calafiore

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:02.2410 39.5850 32.0400 50.6160 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:54.8400 34.5240 31.3780 48.9380 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:47.3510 27.5310 31.1850 48.6350 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:56.6960 28.1810 39.4120 49.1030 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:48.1280 27.5700 31.1850 49.3730 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:48.2500 27.3980 31.4600 49.3920 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:47.3580 27.3340 31.2170 48.8070 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.6490 27.2060 30.9290 48.5140 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.7330 27.2100 31.0040 48.5190 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.8820 27.1330 30.9910 48.7580 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:47.0330 27.4780 31.0100 48.5450 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:47.3630 27.3180 31.4280 48.6170 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:46.5310 27.0610 31.0050 48.4650 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:46.6370 27.0460 30.9820 48.6090 F:H - R:H
Average   01:49.4781 28.7554 31.8019 48.9208  
Best possible   01:46.4400 27.0460 30.9290 48.4650  

Luca Monetti

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:03.0870 42.6710 31.4830 48.9330 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:49.9890 28.2150 31.9410 49.8330 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:47.7520 28.0570 31.0540 48.6410 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:47.2450 27.3750 31.1400 48.7300 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:46.9800 27.1230 31.1890 48.6680 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:46.9380 27.0580 31.3020 48.5780 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:47.1490 27.0490 31.5760 48.5240 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.7770 26.9600 31.1680 48.6490 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.7550 26.9830 30.9910 48.7810 F:H - R:H
10 tatuusfa1 02:07.8710 27.5220 51.3400 49.0090 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:46.8230 27.2720 31.0730 48.4780 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:46.5270 26.8940 30.9690 48.6640 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:46.4740 27.0040 30.8390 48.6310 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:47.7710 26.9700 32.0040 48.7970 F:H - R:H
Average   01:49.8670 28.3681 32.7192 48.7797  
Best possible   01:46.2110 26.8940 30.8390 48.4780  

Luca Gagliardini

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:59.7430 36.8760 33.4710 49.3960 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:53.3060 30.1330 33.9480 49.2250 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:55.6480 34.3510 32.4860 48.8110 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:47.3260 27.6530 31.0320 48.6410 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:47.8160 27.8070 31.1980 48.8110 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:46.8780 27.0250 31.2880 48.5650 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:46.3620 26.8920 30.9280 48.5420 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.3530 26.8560 30.8960 48.6010 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.6900 26.9640 31.0140 48.7120 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.9880 26.8340 31.7080 48.4460 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:46.9900 26.9670 31.3650 48.6580 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:46.2730 26.9060 30.9340 48.4330 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:46.6920 26.7980 31.0330 48.8610 F:H - R:H
14 tatuusfa1 02:01.0410 26.8640 45.4550 48.7220 F:H - R:H
Average   01:49.8647 28.4947 32.6254 48.7446  
Best possible   01:46.1270 26.7980 30.8960 48.4330  

Roberto Bressan

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:59.2700 36.5060 33.6110 49.1530 F:H - R:H
2 tatuusfa1 02:12.1090 29.4410 51.8630 50.8050 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:49.9950 27.4380 32.0710 50.4860 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:48.2060 27.3240 31.6390 49.2430 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:48.2460 27.3990 31.7600 49.0870 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:47.8010 27.3870 31.4370 48.9770 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:47.6290 27.2500 31.3970 48.9820 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:47.5920 27.3120 31.4410 48.8390 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:47.6040 27.2060 31.4470 48.9510 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:47.4060 27.2880 31.3550 48.7630 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:48.2510 27.1530 32.2960 48.8020 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:47.3720 27.2090 31.2310 48.9320 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:47.8540 27.2370 31.6080 49.0090 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:48.0950 27.3520 31.7390 49.0040 F:H - R:H
Average   01:50.5307 28.1073 33.2068 49.2166  
Best possible   01:47.1470 27.1530 31.2310 48.7630  

Giuliano Giacco

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:02.2760 40.9790 31.5590 49.7380 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:59.7740 28.3620 31.9040 59.5080 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:50.3780 30.1070 31.7300 48.5410 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:47.5340 27.1510 31.5000 48.8830 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:47.9800 27.3720 31.3150 49.2930 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:46.5200 26.9790 31.0180 48.5230 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:54.5590 34.1850 31.6700 48.7040 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:47.3300 27.0410 31.1590 49.1300 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:47.5530 27.2360 31.5460 48.7710 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:47.4190 27.6610 31.1040 48.6540 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:47.2630 26.9290 31.1540 49.1800 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:46.4930 26.9690 30.9470 48.5770 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:48.9570 28.7030 31.6670 48.5870 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:58.5300 38.4520 31.3960 48.6820 F:H - R:H
Average   01:50.8975 29.8661 31.4049 49.6265  
Best possible   01:46.3990 26.9290 30.9470 48.5230  

Alessio Coniglio

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:09.0590 46.4120 33.5160 49.1310 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:49.9060 28.8650 31.9320 49.1090 F:H - R:H
3 tatuusfa1 02:08.2740 38.3090 41.1080 48.8570 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:47.5540 27.2610 31.4720 48.8210 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:48.0230 27.7970 31.0730 49.1530 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:51.0800 29.8820 32.3510 48.8470 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:46.9040 27.3450 30.9910 48.5680 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:57.9750 27.0290 42.1840 48.7620 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:47.0190 27.1350 31.3830 48.5010 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.6950 27.2880 31.0680 48.3390 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:55.6940 31.6660 34.4160 49.6120 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:49.8570 28.1820 31.3330 50.3420 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:50.4430 27.6970 31.7560 50.9900 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:51.5830 27.2760 32.5250 51.7820 F:H - R:H
Average   01:52.8619 30.1531 33.3649 49.3439  
Best possible   01:46.3590 27.0290 30.9910 48.3390  

Michele Galvanin

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:58.2630 36.2540 33.3820 48.6270 F:H - R:H
2 tatuusfa1 03:07.3970 33.1550 36.1350 118.1070 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:53.2990 33.7980 30.9010 48.6000 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:46.2780 26.9330 30.8970 48.4480 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:46.1730 26.8640 30.7760 48.5330 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:46.2000 26.9190 30.7610 48.5200 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:46.0560 27.0760 30.6450 48.3350 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.0550 26.8960 30.8570 48.3020 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:45.8700 27.0560 30.5730 48.2410 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:45.5240 26.8740 30.4740 48.1760 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:45.6440 26.9220 30.6040 48.1180 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:45.4730 26.7950 30.5740 48.1040 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:45.6760 26.8360 30.5420 48.2980 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:45.4500 26.8710 30.5450 48.0340 F:H - R:H
Average   01:53.0971 28.5178 31.2619 53.3174  
Best possible   01:45.3030 26.7950 30.4740 48.0340  

Alessandro Calosi

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:57.3980 35.3270 32.6260 49.4450 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:46.9900 27.0660 31.1930 48.7310 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:34.4440 39.9840 50.1070 124.3530 F:H - R:H
4 tatuusfa1 02:16.7510 52.8760 34.8840 48.9910 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:46.3640 26.9310 30.9500 48.4830 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:47.5080 26.9760 31.5310 49.0010 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:47.3470 26.9730 31.0000 49.3740 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:47.1010 26.9870 31.4960 48.6180 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.8130 27.2800 30.8470 48.6860 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:45.9040 26.6910 30.7750 48.4380 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:45.9900 26.8070 30.8390 48.3440 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:45.7760 26.7250 30.8030 48.2480 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:46.0720 26.7910 30.7120 48.5690 F:H - R:H
Average   01:58.0352 30.5703 32.9048 54.5601  
Best possible   01:45.6510 26.6910 30.7120 48.2480  

Umberto Principi

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:57.3950 35.7430 32.3460 49.3060 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:47.0660 27.4030 31.4690 48.1940 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:46.2200 26.8360 31.1630 48.2210 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:46.1310 26.8810 30.8250 48.4250 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:46.6450 27.0620 31.0240 48.5590 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:46.1150 26.9510 30.9610 48.2030 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:48.1960 26.9040 32.9130 48.3790 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.1330 26.9700 30.8880 48.2750 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.5090 27.1200 31.3280 48.0610 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:48.4180 28.3140 31.7870 48.3170 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:46.5650 27.3300 31.0180 48.2170 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:46.1120 26.9400 30.9770 48.1950 F:H - R:H
Average   01:47.6255 27.8712 31.3916 48.3627  
Best possible   01:45.7220 26.8360 30.8250 48.0610  

Mauro Crippa

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 01:54.8260 34.6410 31.3190 48.8660 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:46.4760 27.4560 30.7620 48.2580 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:46.2810 27.1080 30.7890 48.3840 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:47.4730 27.0540 31.2390 49.1800 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:46.8720 27.0140 31.3570 48.5010 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:46.4240 27.4770 30.9150 48.0320 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:53.9430 27.1560 38.3390 48.4480 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.1590 26.8740 30.9590 48.3260 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:45.8860 26.9060 30.7620 48.2180 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:45.8990 26.7980 30.8300 48.2710 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:45.8600 26.8940 30.7270 48.2390 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:45.8600 26.8680 30.8960 48.0960 F:H - R:H
Average   01:47.6633 27.6872 31.5745 48.4016  
Best possible   01:45.5570 26.7980 30.7270 48.0320  

ESS TV1

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS TV2

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS DG1

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS DG2

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS DG3

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS DG4

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS SC

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

Race 1 best laps

Overall top (20)
Driver Vehicle Time Gap
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:44.9990
Luca Degano tatuusfa1 01:45.0310 0.032
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:45.0460 0.047
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:45.0740 0.075
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:45.1490 0.15
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:45.2400 0.241
Luca Degano tatuusfa1 01:45.2490 0.25
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:45.3040 0.305
Luca Degano tatuusfa1 01:45.3310 0.332
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:45.3310 0.332
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:45.3510 0.352
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:45.3960 0.397
Andrea Disaro tatuusfa1 01:45.4040 0.405
Luca Degano tatuusfa1 01:45.4220 0.423
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:45.4320 0.433
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:45.4360 0.437
Thomas Tasca tatuusfa1 01:45.4440 0.445
Michele Galvanin tatuusfa1 01:45.4500 0.451
Federico Pedrini tatuusfa1 01:45.4580 0.459
Michele Galvanin tatuusfa1 01:45.4730 0.474
Per driver
Driver Vehicle Time Gap
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:44.9990
Luca Degano tatuusfa1 01:45.0310 0.032
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:45.0740 0.075
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:45.3310 0.332
Andrea Disaro tatuusfa1 01:45.4040 0.405
Thomas Tasca tatuusfa1 01:45.4440 0.445
Michele Galvanin tatuusfa1 01:45.4500 0.451
Federico Pedrini tatuusfa1 01:45.4580 0.459
Giancarlo Soldati tatuusfa1 01:45.4820 0.483
Giuseppe Cantore tatuusfa1 01:45.7170 0.718
Amedeo Castorino tatuusfa1 01:45.7420 0.743
Alessandro Calosi tatuusfa1 01:45.7760 0.777
Mauro Crippa tatuusfa1 01:45.8600 0.861
Francesco Medei tatuusfa1 01:45.9110 0.912
Gianluca Favorito tatuusfa1 01:46.0810 1.082
Umberto Principi tatuusfa1 01:46.1120 1.113
Luca Gagliardini tatuusfa1 01:46.2730 1.274
William Zerbini tatuusfa1 01:46.2850 1.286
Luca Monetti tatuusfa1 01:46.4740 1.475
Giuliano Giacco tatuusfa1 01:46.4930 1.494
Fabrizio Calafiore tatuusfa1 01:46.5310 1.532
Andrea Moretti tatuusfa1 01:46.5440 1.545
Stefano Pinat tatuusfa1 01:46.5920 1.593
Roberto Zedda tatuusfa1 01:46.6910 1.692
Alessio Coniglio tatuusfa1 01:46.6950 1.696
Roberto Bressan tatuusfa1 01:47.3720 2.373

Race 1 consistency

Driver Vehicle Consistency
Alessandro Siddi tatuusfa1 99.50% <> 0.5209
Gianluca Favorito tatuusfa1 99.49% <> 0.5403
Umberto Principi tatuusfa1 99.35% <> 0.6878
Giulio De Andreis tatuusfa1 99.34% <> 0.688
Giaime Cualbu tatuusfa1 99.35% <> 0.6892
Roberto Bressan tatuusfa1 99.36% <> 0.6897
Stefano Pinat tatuusfa1 99.29% <> 0.7608
Luca Degano tatuusfa1 99.18% <> 0.8617
Luca Monetti tatuusfa1 99.19% <> 0.8629
Alessandro Calosi tatuusfa1 99.15% <> 0.9006
Giancarlo Soldati tatuusfa1 98.97% <> 1.0893
Giuseppe Cantore tatuusfa1 98.96% <> 1.1006
Michele Galvanin tatuusfa1 98.94% <> 1.118
Thomas Tasca tatuusfa1 98.84% <> 1.2265
Mauro Crippa tatuusfa1 98.80% <> 1.2673
Federico Pedrini tatuusfa1 98.36% <> 1.7276
Amedeo Castorino tatuusfa1 98.36% <> 1.7324
Francesco Medei tatuusfa1 98.35% <> 1.7475
Roberto Zedda tatuusfa1 98.31% <> 1.7993
Andrea Disaro tatuusfa1 98.09% <> 2.0128
Fabrizio Calafiore tatuusfa1 98.00% <> 2.129
Andrea Moretti tatuusfa1 97.98% <> 2.1554
William Zerbini tatuusfa1 97.77% <> 2.3722
Luca Gagliardini tatuusfa1 97.11% <> 3.0678
Giuliano Giacco tatuusfa1 96.41% <> 3.8234
Alessio Coniglio tatuusfa1 96.39% <> 3.8539
ESS TV1 ess_dg -
ESS TV2 ess_dg -
ESS DG1 ess_dg -
ESS DG2 ess_dg -
ESS DG3 ess_dg -
ESS DG4 ess_dg -
ESS SC ess_sc_488GTB -

Race 1 sectors

Sector 1
Driver Time Gap
Giulio De Andreis 26.5800 -
Luca Degano 26.6190 0.0390
Giaime Cualbu 26.6350 0.0550
Alessandro Siddi 26.6740 0.0940
Alessandro Calosi 26.6910 0.1110
Giancarlo Soldati 26.7140 0.1340
Andrea Disaro 26.7360 0.1560
Federico Pedrini 26.7440 0.1640
Michele Galvanin 26.7950 0.2150
Luca Gagliardini 26.7980 0.2180
Mauro Crippa 26.7980 0.2180
Amedeo Castorino 26.8350 0.2550
Umberto Principi 26.8360 0.2560
Thomas Tasca 26.8430 0.2630
Giuseppe Cantore 26.8640 0.2840
Luca Monetti 26.8940 0.3140
Gianluca Favorito 26.9060 0.3260
Roberto Zedda 26.9060 0.3260
Francesco Medei 26.9280 0.3480
Giuliano Giacco 26.9290 0.3490
William Zerbini 26.9730 0.3930
Andrea Moretti 26.9850 0.4050
Alessio Coniglio 27.0290 0.4490
Fabrizio Calafiore 27.0460 0.4660
Stefano Pinat 27.1180 0.5380
Roberto Bressan 27.1530 0.5730
Sector 2
Driver Time Gap
Alessandro Siddi 30.3750 -
Michele Galvanin 30.4740 0.0990
Giulio De Andreis 30.4920 0.1170
Giancarlo Soldati 30.5010 0.1260
Giaime Cualbu 30.5230 0.1480
Luca Degano 30.5270 0.1520
Andrea Disaro 30.5910 0.2160
Thomas Tasca 30.6460 0.2710
Amedeo Castorino 30.6630 0.2880
Giuseppe Cantore 30.6680 0.2930
Federico Pedrini 30.6720 0.2970
Francesco Medei 30.7080 0.3330
Alessandro Calosi 30.7120 0.3370
Mauro Crippa 30.7270 0.3520
Umberto Principi 30.8250 0.4500
Luca Monetti 30.8390 0.4640
Stefano Pinat 30.8440 0.4690
Gianluca Favorito 30.8480 0.4730
Andrea Moretti 30.8830 0.5080
William Zerbini 30.8920 0.5170
Luca Gagliardini 30.8960 0.5210
Fabrizio Calafiore 30.9290 0.5540
Giuliano Giacco 30.9470 0.5720
Alessio Coniglio 30.9910 0.6160
Roberto Zedda 31.0270 0.6520
Roberto Bressan 31.2310 0.8560
Sector 3
Driver Time Gap
Giulio De Andreis 47.7990 -
Luca Degano 47.8850 0.0860
Alessandro Siddi 47.8990 0.1000
Thomas Tasca 47.9430 0.1440
Giaime Cualbu 47.9660 0.1670
Giuseppe Cantore 47.9700 0.1710
Giancarlo Soldati 47.9870 0.1880
Andrea Disaro 48.0060 0.2070
Mauro Crippa 48.0320 0.2330
Michele Galvanin 48.0340 0.2350
Federico Pedrini 48.0420 0.2430
Umberto Principi 48.0610 0.2620
Amedeo Castorino 48.1550 0.3560
Francesco Medei 48.1820 0.3830
Stefano Pinat 48.2130 0.4140
Gianluca Favorito 48.2260 0.4270
Andrea Moretti 48.2310 0.4320
Alessandro Calosi 48.2480 0.4490
Alessio Coniglio 48.3390 0.5400
William Zerbini 48.4200 0.6210
Luca Gagliardini 48.4330 0.6340
Fabrizio Calafiore 48.4650 0.6660
Luca Monetti 48.4780 0.6790
Giuliano Giacco 48.5230 0.7240
Roberto Zedda 48.6320 0.8330
Roberto Bressan 48.7630 0.9640

Race 1 incidents

Incident for review
Date Incident
Luca Monetti reported contact with another vehicle Fabrizio Calafiore. Impact speed: 27.500187
Alessio Coniglio reported contact with another vehicle Fabrizio Calafiore. Impact speed: 28.528019
Alessio Coniglio reported contact with another vehicle Luca Monetti. Impact speed: 24.038898
Fabrizio Calafiore reported contact with another vehicle Alessio Coniglio. Impact speed: 31.863527
Fabrizio Calafiore reported contact with another vehicle Luca Monetti. Impact speed: 30.389196
Andrea Disaro reported contact with another vehicle Gianluca Favorito. Impact speed: 7.0239825
Gianluca Favorito reported contact with another vehicle Andrea Disaro. Impact speed: 8.318644
Andrea Disaro reported contact with another vehicle Gianluca Favorito. Impact speed: 7.6717424
Gianluca Favorito reported contact with another vehicle Andrea Disaro. Impact speed: 6.1706495
Andrea Disaro reported contact with another vehicle Roberto Zedda. Impact speed: 8.265029
Roberto Zedda reported contact with another vehicle Andrea Disaro. Impact speed: 7.3857484
Gianluca Favorito reported contact with another vehicle Michele Galvanin. Impact speed: 18.419218
Michele Galvanin reported contact with another vehicle Gianluca Favorito. Impact speed: 13.846625
Michele Galvanin reported contact with another vehicle Roberto Bressan. Impact speed: 67.5556
Roberto Bressan reported contact with another vehicle Michele Galvanin. Impact speed: 70.66949
Federico Pedrini reported contact with another vehicle Michele Galvanin. Impact speed: 7.884532
Luca Gagliardini reported contact with another vehicle Giuliano Giacco. Impact speed: 8.701582
Giuliano Giacco reported contact with another vehicle Luca Gagliardini. Impact speed: 4.2312193
Giuliano Giacco reported contact with another vehicle Andrea Moretti. Impact speed: 12.972407
Andrea Moretti reported contact with another vehicle Giuliano Giacco. Impact speed: 22.722937
Giuliano Giacco reported contact with another vehicle Andrea Moretti. Impact speed: 24.401
Alessandro Calosi reported contact with environment. Impact speed: 57.282936
Alessandro Calosi reported contact with environment. Impact speed: 0.6109866
Fabrizio Calafiore reported contact with environment. Impact speed: 52.055237
Mauro Crippa reported contact with another vehicle Amedeo Castorino. Impact speed: 11.564023
Amedeo Castorino reported contact with another vehicle Mauro Crippa. Impact speed: 18.694788
Amedeo Castorino reported contact with environment. Impact speed: 34.277485
Mauro Crippa reported contact with another vehicle Giancarlo Soldati. Impact speed: 21.036264
Giancarlo Soldati reported contact with another vehicle Mauro Crippa. Impact speed: 9.825208
Andrea Moretti reported contact with environment. Impact speed: 36.876984
William Zerbini reported contact with environment. Impact speed: 57.881027
Giuseppe Cantore reported contact with another vehicle Francesco Medei. Impact speed: 11.064466
Francesco Medei reported contact with another vehicle Giuseppe Cantore. Impact speed: 14.343384
Giuseppe Cantore reported contact with another vehicle Francesco Medei. Impact speed: 7.2240357
Francesco Medei reported contact with environment. Impact speed: 41.567844
Mauro Crippa reported contact with another vehicle Giancarlo Soldati. Impact speed: 20.27036
Giancarlo Soldati reported contact with another vehicle Mauro Crippa. Impact speed: 11.408691
Giuliano Giacco reported contact with environment. Impact speed: 36.309925
Giancarlo Soldati reported contact with another vehicle Umberto Principi. Impact speed: 7.5751324
Giancarlo Soldati reported contact with another vehicle Umberto Principi. Impact speed: 12.202646
Umberto Principi reported contact with another vehicle Giancarlo Soldati. Impact speed: 14.519845
Giancarlo Soldati reported contact with another vehicle Umberto Principi. Impact speed: 14.097187
Umberto Principi reported contact with another vehicle Giancarlo Soldati. Impact speed: 27.033829
Francesco Medei reported contact with another vehicle Luca Monetti. Impact speed: 7.3492637
Luca Monetti reported contact with environment. Impact speed: 32.00952
Federico Pedrini reported contact with environment. Impact speed: 25.784798
Mauro Crippa reported contact with another vehicle Umberto Principi. Impact speed: 11.253184
Umberto Principi reported contact with another vehicle Mauro Crippa. Impact speed: 6.836004
Mauro Crippa reported contact with another vehicle Umberto Principi. Impact speed: 94.74906
Mauro Crippa reported contact with environment. Impact speed: 54.198227
Umberto Principi reported contact with another vehicle Mauro Crippa. Impact speed: 37.38942
Umberto Principi reported contact with environment. Impact speed: 16.948717
Mauro Crippa reported contact with environment. Impact speed: 15.089259
Mauro Crippa reported contact with environment. Impact speed: 8.0080595
Andrea Moretti reported contact with another vehicle Fabrizio Calafiore. Impact speed: 5.203714
Fabrizio Calafiore reported contact with another vehicle Andrea Moretti. Impact speed: 1.0126039
Alessandro Siddi reported contact with another vehicle Giaime Cualbu. Impact speed: 3.5485885
Giaime Cualbu reported contact with another vehicle Alessandro Siddi. Impact speed: 1.6575884
Luca Monetti reported contact with another vehicle Luca Gagliardini. Impact speed: 6.577473

Race 1 positions

Fullscreen

Use your mouse scroll wheel to zoom and click to drag.

Race 1 gaps

Fullscreen

Use your mouse scroll wheel to zoom and click to drag.

Race 2 resultGame Assetto Corsa
Session Race
Track mugello, ess
Winner Giaime Cualbu
Led most laps Giaime Cualbu
Best lap Luca Degano (01:45.3630)
Max laps 14
Lasted laps 14
Host Unknown
Pos Driver Vehicle Laps Time/Retired Best lap Consistency Led
1 Giaime Cualbu tatuusfa1 14   29:25.3670 01:45.4800 99.18% 9
2 Thomas Tasca tatuusfa1 14 +00:02.4460 01:45.6080 99.08% 0
3 Amedeo Castorino tatuusfa1 14 +00:05.8110 01:45.6280 98.83% 0
4 Giulio De Andreis tatuusfa1 14 +00:07.4120 01:45.4330 98.44% 0
5 Luca Degano tatuusfa1 14 +00:09.8200 01:45.3630 98.07% 0
6 Gianluca Favorito tatuusfa1 14 +00:10.7070 01:46.3460 98.94% 5
7 Luca Monetti tatuusfa1 14 +00:17.8430 01:45.8740 98.19% 0
8 Michele Galvanin tatuusfa1 14 +00:18.7920 01:46.0810 98.20% 0
9 Mauro Crippa tatuusfa1 14 +00:18.8060 01:45.6800 97.87% 0
10 Giuseppe Cantore tatuusfa1 14 +00:19.4410 01:45.7450 97.70% 0
11 Andrea Moretti tatuusfa1 14 +00:21.7180 01:45.5640 97.28% 0
12 Giancarlo Soldati tatuusfa1 14 +00:22.5860 01:46.3430 98.18% 0
13 William Zerbini tatuusfa1 14 +00:23.1260 01:45.9950 97.73% 0
14 Alessandro Siddi tatuusfa1 14 +00:29.1010 01:46.2350 97.06% 0
15 Andrea Disaro tatuusfa1 14 +00:29.3190 01:46.4050 97.33% 0
16 Stefano Pinat tatuusfa1 14 +00:33.3440 01:46.6500 97.42% 0
17 Roberto Zedda tatuusfa1 14 +00:34.6560 01:47.0340 97.27% 0
18 Alessio Coniglio tatuusfa1 14 +00:37.7830 01:46.4130 96.71% 0
19 Roberto Bressan tatuusfa1 14 +00:53.8970 01:46.5270 94.65% 0
20 Alessandro Calosi tatuusfa1 14 +00:57.2220 01:46.2740 94.42% 0
21 Francesco Medei tatuusfa1 14 +01:22.7120 01:45.5110 94.75% 0
22 Luca Gagliardini tatuusfa1 14 +01:40.4650 01:45.8150 96.69% 0
23 Giuliano Giacco tatuusfa1 12 +2 laps 01:46.7170 97.25% 0
24 Fabrizio Calafiore tatuusfa1 7 +7 laps 01:51.0750 97.31% 0
25 Federico Pedrini tatuusfa1 5 +9 laps 01:53.1950 - 0
26 ESS SC ess_sc_488GTB 2 +12 laps 03:01.8630 - 0
27 Umberto Principi tatuusfa1 0 DNF - - 0
28 ESS TV1 ess_dg 0 DNF - - 0
29 ESS TV2 ess_dg 0 DNF - - 0
30 ESS DG1 ess_dg 0 DNF - - 0
31 ESS DG2 ess_dg 0 DNF - - 0
32 ESS DG3 ess_dg 0 DNF - - 0
33 ESS DG4 ess_dg 0 DNF - - 0
34 ESS DG5 ess_dg 0 DNF - - 0

Race 2 laps

Bad lap, 107% rule compared to the overall best lap of the session. Excludes first lap for race sessions
Personal best lap/sector
Overall best lap/sector for a lap
Overall best lap/sector for a lap and personal best lap/sector
Overall best lap/sector
Invalid for best lap
(P) Pit lap

Giaime Cualbu

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:25.9450 33.6830 31.9230 80.3390 F:H - R:H
2 tatuusfa1 03:08.8260 50.0460 55.9430 82.8370 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:02.5960 46.2550 55.3640 80.9770 F:H - R:H
4 tatuusfa1 03:05.3870 45.6980 55.0490 84.6400 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:50.9680 30.6390 31.5530 48.7760 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:45.8990 26.8390 30.7030 48.3570 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:45.8150 26.8900 30.6590 48.2660 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:45.8420 26.9300 30.6540 48.2580 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:45.5860 26.8140 30.5910 48.1810 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:45.6930 26.8710 30.6170 48.2050 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:45.4800 26.7840 30.5680 48.1280 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:45.5240 26.8380 30.5630 48.1230 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:46.0230 26.8850 30.8790 48.2590 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:45.7580 26.8740 30.7120 48.1720 F:H - R:H
Average   02:06.0959 32.0033 36.1270 57.9656  
Best possible   01:45.4700 26.7840 30.5630 48.1230  

Thomas Tasca

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:26.3460 34.2510 32.8670 79.2280 F:H - R:H
2 tatuusfa1 03:09.2600 50.0840 55.8900 83.2860 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:02.3110 45.9110 55.2970 81.1030 F:H - R:H
4 tatuusfa1 03:05.0640 45.9550 55.1380 83.9710 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:50.9880 30.9060 31.7430 48.3390 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:46.7570 27.1930 31.2340 48.3300 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:46.1760 27.1010 30.9110 48.1640 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.4690 27.1660 30.9820 48.3210 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:45.8110 26.9130 30.7080 48.1900 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:45.8720 26.8610 30.8210 48.1900 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:45.6080 26.7820 30.6540 48.1720 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:45.7250 26.8410 30.7790 48.1050 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:45.6180 26.8540 30.7030 48.0610 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:45.7940 26.8190 30.8440 48.1310 F:H - R:H
Average   02:06.2713 32.1169 36.3265 57.8279  
Best possible   01:45.4970 26.7820 30.6540 48.0610  

Amedeo Castorino

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:29.2320 35.5890 33.9030 79.7400 F:H - R:H
2 tatuusfa1 03:09.6110 49.7600 56.3050 83.5460 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:01.5600 45.1470 54.7020 81.7110 F:H - R:H
4 tatuusfa1 03:03.3390 45.1800 55.6460 82.5130 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:51.4690 30.6530 32.1750 48.6410 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:46.7640 27.1270 31.1760 48.4610 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:46.2310 27.0310 30.8750 48.3250 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.1960 26.9790 30.9590 48.2580 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.1390 27.0430 30.7660 48.3300 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.0050 26.9030 30.8610 48.2410 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:45.6280 26.8460 30.7040 48.0780 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:45.6700 26.8480 30.6590 48.1630 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:45.9890 26.8530 30.7080 48.4280 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:47.3360 27.7320 31.1580 48.4460 F:H - R:H
Average   02:06.5121 32.1208 36.4712 57.9201  
Best possible   01:45.5830 26.8460 30.6590 48.0780  

Giulio De Andreis

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:28.8020 35.0020 33.4620 80.3380 F:H - R:H
2 tatuusfa1 03:09.7090 49.8450 56.2580 83.6060 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:01.3600 44.8620 54.9180 81.5800 F:H - R:H
4 tatuusfa1 03:03.7400 45.1850 55.6110 82.9440 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:54.9950 31.4930 32.7240 50.7780 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:48.4080 28.6050 31.1760 48.6270 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:46.2760 27.0000 31.0180 48.2580 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:45.7730 26.7450 30.8600 48.1680 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:45.6260 26.7150 30.7350 48.1760 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:45.5320 26.7190 30.7300 48.0830 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:45.7560 26.8120 30.9060 48.0380 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:45.7220 26.9500 30.7710 48.0010 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:45.4330 26.7500 30.7090 47.9740 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:45.6380 26.7350 30.7620 48.1410 F:H - R:H
Average   02:06.6265 32.1013 36.4743 58.0509  
Best possible   01:45.3980 26.7150 30.7090 47.9740  

Luca Degano

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:28.2890 34.4130 33.3760 80.5000 F:H - R:H
2 tatuusfa1 03:09.6950 49.7090 56.4220 83.5640 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:01.3210 44.2020 55.4800 81.6390 F:H - R:H
4 tatuusfa1 03:03.9380 45.3880 55.3500 83.2000 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:52.3140 30.7330 32.9360 48.6450 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:47.1800 27.4050 31.2110 48.5640 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:46.5310 26.9890 31.0500 48.4920 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.3680 26.9830 31.0010 48.3840 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:45.8710 26.7790 30.8020 48.2900 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:45.7110 26.8120 30.8070 48.0920 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:45.6780 26.8460 30.7580 48.0740 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:45.5520 26.7430 30.7490 48.0600 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:45.3630 26.7560 30.6630 47.9440 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:51.3930 31.7560 31.4140 48.2230 F:H - R:H
Average   02:06.8003 32.2510 36.5728 57.9765  
Best possible   01:45.3500 26.7430 30.6630 47.9440  

Gianluca Favorito

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:25.4560 33.0230 31.4910 80.9420 F:H - R:H
2 tatuusfa1 03:08.8610 50.2350 55.7450 82.8810 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:02.5590 46.0470 55.5020 81.0100 F:H - R:H
4 tatuusfa1 03:05.6240 45.2240 55.4580 84.9420 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:51.1390 30.5350 31.7930 48.8110 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:47.1330 27.2390 31.2220 48.6720 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:47.0000 27.2470 31.2210 48.5320 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.6530 26.9850 31.2380 48.4300 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:47.4870 27.3320 31.1680 48.9870 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:47.5410 27.0000 31.9810 48.5600 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:46.5190 26.8960 31.2210 48.4020 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:47.0690 27.3390 31.2920 48.4380 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:46.3460 26.9400 31.0130 48.3930 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:46.6800 27.0120 31.2470 48.4210 F:H - R:H
Average   02:06.8620 32.0753 36.5423 58.2444  
Best possible   01:46.3020 26.8960 31.0130 48.3930  

Luca Monetti

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:58.1950 36.9810 37.6060 103.6080 F:H - R:H
2 tatuusfa1 02:49.2060 34.2950 51.7370 83.1740 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:01.2510 43.9960 56.9920 80.2630 F:H - R:H
4 tatuusfa1 02:58.5600 44.5410 56.9060 77.1130 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:53.5790 31.0950 33.1370 49.3470 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:51.1120 30.5930 31.6540 48.8650 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:46.4750 26.9510 30.9240 48.6000 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.4590 26.8770 31.0720 48.5100 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.2060 26.8570 30.8340 48.5150 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.2350 26.9910 30.8200 48.4240 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:45.8740 26.8310 30.8120 48.2310 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:46.8720 27.5180 30.9430 48.4110 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:46.1730 26.8550 30.8570 48.4610 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:47.0320 26.9410 31.4960 48.5950 F:H - R:H
Average   02:07.3735 31.2373 36.8421 59.2941  
Best possible   01:45.8740 26.8310 30.8120 48.2310  

Michele Galvanin

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:34.8760 38.1510 39.1500 77.5750 F:H - R:H
2 tatuusfa1 03:09.8420 50.1310 55.5660 84.1450 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:01.6720 45.1020 55.1830 81.3870 F:H - R:H
4 tatuusfa1 02:59.7710 44.2990 56.6410 78.8310 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:54.0820 31.5740 33.1120 49.3960 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:51.0650 31.0190 31.5280 48.5180 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:46.2880 27.0200 30.8970 48.3710 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.4030 27.1950 30.7300 48.4780 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.0810 26.9660 30.7530 48.3620 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.3990 27.0820 30.8300 48.4870 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:46.2680 26.9610 30.9010 48.4060 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:47.7600 28.1460 31.2520 48.3620 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:46.4870 27.0090 30.8960 48.5820 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:47.1480 27.1740 31.0940 48.8800 F:H - R:H
Average   02:07.4388 32.7021 37.0381 57.6986  
Best possible   01:46.0530 26.9610 30.7300 48.3620  

Mauro Crippa

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 03:03.0900 38.5090 39.4650 105.1160 F:M - R:M
2 tatuusfa1 02:44.9510 34.4150 47.6200 82.9160 F:M - R:M
3 tatuusfa1 03:01.4430 44.3460 56.8570 80.2400 F:M - R:M
4 tatuusfa1 02:57.6420 44.2390 57.1630 76.2400 F:M - R:M
5 tatuusfa1 01:52.9630 30.8200 32.2150 49.9280 F:M - R:M
6 tatuusfa1 01:49.0400 29.9080 30.8160 48.3160 F:M - R:M
7 tatuusfa1 01:45.6800 26.8270 30.5140 48.3390 F:M - R:M
8 tatuusfa1 01:46.6840 26.8270 30.7080 49.1490 F:M - R:M
9 tatuusfa1 01:46.4890 27.0460 30.8300 48.6130 F:M - R:M
10 tatuusfa1 01:46.1690 26.9510 30.7450 48.4730 F:M - R:M
11 tatuusfa1 01:47.0490 27.1690 31.3790 48.5010 F:M - R:M
12 tatuusfa1 01:47.4330 27.1480 31.1630 49.1220 F:M - R:M
13 tatuusfa1 01:47.0050 27.1980 31.0320 48.7750 F:M - R:M
14 tatuusfa1 01:48.5010 27.1270 32.2330 49.1410 F:M - R:M
Average   02:07.4385 31.3236 36.6243 59.4906  
Best possible   01:45.6570 26.8270 30.5140 48.3160  

Giuseppe Cantore

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:33.4790 37.0920 35.6750 80.7120 F:H - R:H
2 tatuusfa1 03:09.3360 49.8220 55.6830 83.8310 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:01.3860 44.9090 55.0260 81.4510 F:H - R:H
4 tatuusfa1 03:01.1690 45.1480 56.1190 79.9020 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:53.9960 31.0700 32.2070 50.7190 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:53.5690 32.6270 32.0270 48.9150 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:47.1230 27.4380 30.9500 48.7350 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.7060 27.4750 30.8380 48.3930 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.2380 26.9800 30.8750 48.3830 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.1760 26.9210 30.8790 48.3760 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:45.7450 27.0170 30.6910 48.0370 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:46.5840 27.0590 31.2480 48.2770 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:46.1450 27.0620 30.7630 48.3200 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:47.0220 27.0290 30.9470 49.0460 F:H - R:H
Average   02:07.4767 32.6892 36.7091 58.0784  
Best possible   01:45.6490 26.9210 30.6910 48.0370  

Andrea Moretti

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:33.9070 37.9150 37.2510 78.7410 F:H - R:H
2 tatuusfa1 03:09.4690 50.0540 55.5620 83.8530 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:01.6980 44.9200 55.1200 81.6580 F:H - R:H
4 tatuusfa1 03:00.5480 44.5990 56.3900 79.5590 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:53.9330 31.1250 32.3370 50.4710 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:53.8980 32.6190 32.5080 48.7710 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:46.8110 27.2150 31.1500 48.4460 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:47.2330 27.7040 31.1670 48.3620 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.5290 27.0870 30.9230 48.5190 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.1980 27.1150 30.7260 48.3570 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:45.6160 26.8880 30.6270 48.1010 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:49.9220 26.9200 34.3350 48.6670 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:45.5640 26.8050 30.5090 48.2500 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:45.7500 26.9450 30.7580 48.0470 F:H - R:H
Average   02:07.6483 32.7079 37.0974 57.8430  
Best possible   01:45.3610 26.8050 30.5090 48.0470  

Giancarlo Soldati

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:39.0730 38.6930 43.3270 77.0530 F:H - R:H
2 tatuusfa1 03:07.6100 52.2420 52.0150 83.3530 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:01.5330 44.2560 56.4880 80.7890 F:H - R:H
4 tatuusfa1 02:58.8380 44.2620 57.1000 77.4760 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:54.0730 31.9030 32.7740 49.3960 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:52.1720 30.9750 32.1250 49.0720 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:47.6240 27.7580 31.1000 48.7660 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:47.2780 27.1690 31.3430 48.7660 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.5250 27.0770 30.9060 48.5420 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.6780 27.1090 31.0180 48.5510 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:46.6780 27.1000 30.8740 48.7040 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:46.6370 27.0050 31.0730 48.5590 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:46.8690 27.2180 30.9380 48.7130 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:46.3430 26.9410 30.8300 48.5720 F:H - R:H
Average   02:07.7094 32.8363 37.2794 57.5937  
Best possible   01:46.3130 26.9410 30.8300 48.5420  

William Zerbini

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:55.1540 36.7880 49.2260 89.1400 F:H - R:H
2 tatuusfa1 02:50.9670 34.1940 52.6990 84.0740 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:01.6060 44.6130 56.0290 80.9640 F:H - R:H
4 tatuusfa1 02:59.1550 44.2860 56.9160 77.9530 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:54.3780 32.3920 32.6660 49.3200 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:51.5820 30.6360 31.7970 49.1490 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:47.1000 27.2340 30.9910 48.8750 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.7390 27.2070 30.9640 48.5680 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:47.8050 27.5160 31.0410 49.2480 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:47.3790 27.8050 31.0950 48.4790 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:47.4370 27.4940 31.3300 48.6130 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:46.8530 27.0140 30.7440 49.0950 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:45.9950 26.8720 30.7660 48.3570 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:46.3200 26.9620 30.8430 48.5150 F:H - R:H
Average   02:07.7478 31.5009 37.6505 58.5964  
Best possible   01:45.9730 26.8720 30.7440 48.3570  

Alessandro Siddi

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:30.1960 35.5860 34.1820 80.4280 F:H - R:H
2 tatuusfa1 03:09.1950 49.3250 56.2460 83.6240 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:01.6470 45.1170 54.7290 81.8010 F:H - R:H
4 tatuusfa1 03:02.9250 44.9320 55.6060 82.3870 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:51.8070 30.6890 32.4540 48.6640 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:56.4730 35.9010 31.9050 48.6670 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:46.7460 27.0320 31.0460 48.6680 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.6680 27.1070 30.9830 48.5780 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.4830 27.0890 30.9330 48.4610 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.4310 26.9610 30.8510 48.6190 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:46.2350 26.9320 30.8380 48.4650 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:55.7510 27.4750 39.6500 48.6260 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:46.5400 26.9400 31.0090 48.5910 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:47.3530 27.3700 31.2930 48.6900 F:H - R:H
Average   02:08.1751 32.7469 37.2661 58.1621  
Best possible   01:46.2310 26.9320 30.8380 48.4610  

Andrea Disaro

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:32.4530 36.0110 35.2260 81.2160 F:H - R:H
2 tatuusfa1 03:09.0610 50.4070 55.3280 83.3260 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:01.5990 45.3610 54.7600 81.4780 F:H - R:H
4 tatuusfa1 03:01.9440 45.3780 55.9880 80.5780 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:54.1820 31.0810 32.1070 50.9940 F:H - R:H
6 tatuusfa1 02:00.5760 37.7660 33.7050 49.1050 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:47.5950 27.4400 31.4460 48.7090 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:47.1810 27.3600 31.2200 48.6010 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.7570 27.0260 31.1670 48.5640 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.7060 26.9570 31.2040 48.5450 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:46.6520 26.9840 31.1500 48.5180 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:46.7150 26.9350 31.2520 48.5280 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:46.4050 26.9310 31.1030 48.3710 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:46.8530 27.5270 30.8480 48.4780 F:H - R:H
Average   02:08.1913 33.0831 36.8931 58.2151  
Best possible   01:46.1500 26.9310 30.8480 48.3710  

Stefano Pinat

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 03:00.6690 35.8900 44.1360 100.6430 F:H - R:H
2 tatuusfa1 02:46.9900 34.8920 49.2580 82.8400 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:01.4050 44.1680 56.9890 80.2480 F:H - R:H
4 tatuusfa1 02:58.3720 44.3940 56.9970 76.9810 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:54.8270 32.1260 33.3910 49.3100 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:57.6100 35.8860 32.8450 48.8790 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:47.6910 27.5640 31.6440 48.4830 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:47.9910 27.8950 31.2800 48.8160 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.8020 27.1250 31.1490 48.5280 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.7970 27.0650 31.3380 48.3940 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:46.6500 27.1840 31.1040 48.3620 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:46.7670 27.1160 31.2170 48.4340 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:48.7190 27.6480 32.2730 48.7980 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:47.4260 27.4610 31.5590 48.4060 F:H - R:H
Average   02:08.4797 31.8867 37.5129 59.0801  
Best possible   01:46.5310 27.0650 31.1040 48.3620  

Roberto Zedda

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 05:12.4580 36.5180 71.8790 204.0610 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:55.9720 34.1480 32.2390 49.5850 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:49.4540 27.4010 31.9330 50.1200 F:H - R:H
4 tatuusfa1 02:51.0380 39.3230 57.4480 74.2670 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:55.6030 31.8440 34.0430 49.7160 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:52.1990 30.4430 32.7420 49.0140 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:48.3400 27.4700 31.3480 49.5220 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:47.4930 27.2350 31.2530 49.0050 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:47.1980 27.2070 31.1480 48.8430 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:47.0530 27.0290 31.3110 48.7130 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:47.0340 27.0780 31.3690 48.5870 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:47.4780 26.9860 31.6260 48.8660 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:49.6600 27.9620 32.6890 49.0090 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:49.0500 27.7800 32.1790 49.0910 F:H - R:H
Average   02:08.5735 29.8874 36.6576 62.0285  
Best possible   01:46.7210 26.9860 31.1480 48.5870  

Alessio Coniglio

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 03:07.4490 38.7730 41.7730 106.9030 F:H - R:H
2 tatuusfa1 02:40.9190 34.2890 44.2220 82.4080 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:01.7760 44.1790 57.1630 80.4340 F:H - R:H
4 tatuusfa1 02:57.3540 43.9290 57.2490 76.1760 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:54.4750 31.8820 33.3230 49.2700 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:52.5330 31.1820 32.7060 48.6450 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:48.7560 27.7920 32.3460 48.6180 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:47.5450 27.2380 31.5990 48.7080 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.4130 27.0010 30.9560 48.4560 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:54.7670 27.1440 39.1580 48.4650 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:48.0740 27.0290 31.9410 49.1040 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:48.9920 28.5640 31.5000 48.9280 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:47.5350 27.2180 31.9190 48.3980 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:46.5010 26.9720 30.8080 48.7210 F:H - R:H
Average   02:08.7921 31.6566 37.6188 59.5167  
Best possible   01:46.1780 26.9720 30.8080 48.3980  

Roberto Bressan

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 04:05.3170 37.7140 74.2680 133.3350 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:57.6400 35.6860 32.6430 49.3110 F:H - R:H
3 tatuusfa1 02:48.6300 31.8340 56.5150 80.2810 F:H - R:H
4 tatuusfa1 02:56.4710 44.0500 57.4600 74.9610 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:54.6180 31.9120 33.4620 49.2440 F:H - R:H
6 tatuusfa1 02:01.3460 40.1840 32.3870 48.7750 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:47.3000 27.1280 31.2440 48.9280 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:50.4770 27.2720 31.3740 51.8310 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:47.3810 27.5150 31.2660 48.6000 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.5270 26.9670 30.9960 48.5640 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:59.1410 37.2010 33.3630 48.5770 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:49.7670 27.0160 32.7830 49.9680 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:47.1220 27.2470 31.1000 48.7750 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:47.5150 27.1050 31.5080 48.9020 F:H - R:H
Average   02:09.9466 32.0594 38.5978 59.2894  
Best possible   01:46.5270 26.9670 30.9960 48.5640  

Alessandro Calosi

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:35.5550 38.7260 42.0940 74.7350 F:H - R:H
2 tatuusfa1 03:09.5650 50.3620 55.4040 83.7990 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:01.5630 45.3660 55.1970 81.0000 F:H - R:H
4 tatuusfa1 02:59.8380 44.8100 56.7640 78.2640 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:54.2270 31.6700 32.9900 49.5670 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:54.4370 33.3210 32.0220 49.0940 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:48.6770 27.2770 32.4310 48.9690 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:47.5160 27.0380 31.3700 49.1080 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.6250 26.9260 31.1170 48.5820 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:47.0030 26.8810 31.4500 48.6720 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:46.2740 26.8990 30.8740 48.5010 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:51.2600 27.2050 35.0640 48.9910 F:H - R:H
13 tatuusfa1 02:07.2530 43.5630 34.0600 49.6300 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:52.7950 27.6590 35.3700 49.7660 F:H - R:H
Average   02:10.1848 34.1216 38.3005 57.7627  
Best possible   01:46.2560 26.8810 30.8740 48.5010  

Francesco Medei

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:31.8440 35.6500 34.8840 81.3100 F:H - R:H
2 tatuusfa1 03:09.1910 50.3620 55.3990 83.4300 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:01.3790 45.3000 54.8100 81.2690 F:H - R:H
4 tatuusfa1 03:02.3380 45.4390 55.9400 80.9590 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:53.9000 30.8260 32.4580 50.6160 F:H - R:H
6 tatuusfa1 02:04.3200 42.1630 32.3320 49.8250 F:H - R:H
7 tatuusfa1 02:29.4220 27.4720 31.3870 90.5630 F:M - R:M
8 tatuusfa1 01:52.9150 33.5930 31.0190 48.3030 F:M - R:M
9 tatuusfa1 01:46.0340 27.0370 30.4920 48.5050 F:M - R:M
10 tatuusfa1 01:45.5190 27.0430 30.4560 48.0200 F:M - R:M
11 tatuusfa1 01:45.5110 26.8600 30.4420 48.2090 F:M - R:M
12 tatuusfa1 01:45.5530 26.8970 30.4290 48.2270 F:M - R:M
13 tatuusfa1 01:52.2990 26.8260 30.5090 54.9640 F:M - R:M
14 tatuusfa1 01:47.8650 27.3320 31.4380 49.0950 F:M - R:M
Average   02:12.0064 33.7714 36.5711 61.6639  
Best possible   01:45.2750 26.8260 30.4290 48.0200  

Luca Gagliardini

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:56.1670 40.4250 41.0400 94.7020 F:M - R:M
2 tatuusfa1 03:07.8040 34.8400 51.6640 101.3000 F:H - R:H
3 tatuusfa1 02:49.5290 34.2550 53.7340 81.5400 F:H - R:H
4 tatuusfa1 02:54.8180 42.5180 57.7890 74.5110 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:55.9940 31.7550 33.6060 50.6330 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:52.3630 29.7300 33.3800 49.2530 F:H - R:H
7 tatuusfa1 02:57.0720 27.1810 31.4190 118.4720 F:M - R:M
8 tatuusfa1 01:53.6110 33.6190 31.2430 48.7490 F:M - R:M
9 tatuusfa1 01:46.7190 27.0140 31.1540 48.5510 F:M - R:M
10 tatuusfa1 01:45.9660 26.7480 30.7570 48.4610 F:M - R:M
11 tatuusfa1 01:45.8750 26.7020 30.7400 48.4330 F:M - R:M
12 tatuusfa1 01:45.8150 26.8850 30.6450 48.2850 F:M - R:M
13 tatuusfa1 01:47.5160 27.9430 30.9280 48.6450 F:M - R:M
14 tatuusfa1 01:46.5220 26.7780 30.9960 48.7480 F:M - R:M
Average   02:13.2693 31.1709 37.0782 65.0202  
Best possible   01:45.6320 26.7020 30.6450 48.2850  

Giuliano Giacco

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:34.3850 38.3080 37.9750 78.1020 F:H - R:H
2 tatuusfa1 03:09.5960 50.1370 55.5790 83.8800 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:01.7260 44.8990 55.1930 81.6340 F:H - R:H
4 tatuusfa1 03:00.3920 44.0970 56.7360 79.5590 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:54.2750 31.1960 32.2520 50.8270 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:53.8160 32.8840 31.9500 48.9820 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:48.6950 27.4430 31.1810 50.0710 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:46.9000 27.2100 31.1660 48.5240 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:46.9080 27.1490 31.1760 48.5830 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:46.7170 27.3240 30.9230 48.4700 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:47.3310 26.9880 31.8320 48.5110 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:49.6740 27.6740 33.1380 48.8620 F:H - R:H
Average   02:11.7013 33.7758 38.2584 59.6671  
Best possible   01:46.3810 26.9880 30.9230 48.4700  

Fabrizio Calafiore

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 03:16.9130 36.1870 42.7810 117.9450 F:H - R:H
2 tatuusfa1 02:32.5790 34.7610 35.0460 82.7720 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:01.1180 43.8820 56.6010 80.6350 F:H - R:H
4 tatuusfa1 02:57.3070 43.9580 57.4740 75.8750 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:55.8620 32.4060 33.7850 49.6710 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:52.2730 30.4900 32.9450 48.8380 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:51.0750 27.1580 32.0130 51.9040 F:H - R:H
Average   02:29.5896 35.5489 41.5207 72.5200  
Best possible   01:48.0090 27.1580 32.0130 48.8380  

Federico Pedrini

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 tatuusfa1 02:30.7820 35.7080 34.3450 80.7290 F:H - R:H
2 tatuusfa1 03:09.4440 49.4480 56.1700 83.8260 F:H - R:H
3 tatuusfa1 03:01.2190 44.8920 54.5530 81.7740 F:H - R:H
4 tatuusfa1 03:02.8490 45.2930 55.5660 81.9900 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:53.1950 31.0070 32.5850 49.6030 F:H - R:H
Average   02:43.4978 41.2696 46.6438 75.5844  
Best possible   01:53.1950 31.0070 32.5850 49.6030  

ESS SC

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
1 ess_sc_488GTB 05:32.5920 193.4700 56.2990 82.8230 F:HR - R:HR
2 ess_sc_488GTB 03:01.8630 46.6240 54.6790 80.5600 F:HR - R:HR
Average   04:17.2275 120.0470 55.4890 81.6915  
Best possible   03:01.8630 46.6240 54.6790 80.5600  

Umberto Principi

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS TV1

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS TV2

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS DG1

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS DG2

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS DG3

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS DG4

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

ESS DG5

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
No laps for this driver

Race 2 best laps

Overall top (20)
Driver Vehicle Time Gap
Luca Degano tatuusfa1 01:45.3630
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:45.4330 0.07
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:45.4800 0.117
Francesco Medei tatuusfa1 01:45.5110 0.148
Francesco Medei tatuusfa1 01:45.5190 0.156
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:45.5240 0.161
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:45.5320 0.169
Luca Degano tatuusfa1 01:45.5520 0.189
Francesco Medei tatuusfa1 01:45.5530 0.19
Andrea Moretti tatuusfa1 01:45.5640 0.201
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:45.5860 0.223
Thomas Tasca tatuusfa1 01:45.6080 0.245
Andrea Moretti tatuusfa1 01:45.6160 0.253
Thomas Tasca tatuusfa1 01:45.6180 0.255
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:45.6260 0.263
Amedeo Castorino tatuusfa1 01:45.6280 0.265
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:45.6380 0.275
Amedeo Castorino tatuusfa1 01:45.6700 0.307
Luca Degano tatuusfa1 01:45.6780 0.315
Mauro Crippa tatuusfa1 01:45.6800 0.317
Per driver
Driver Vehicle Time Gap
Luca Degano tatuusfa1 01:45.3630
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:45.4330 0.07
Giaime Cualbu tatuusfa1 01:45.4800 0.117
Francesco Medei tatuusfa1 01:45.5110 0.148
Andrea Moretti tatuusfa1 01:45.5640 0.201
Thomas Tasca tatuusfa1 01:45.6080 0.245
Amedeo Castorino tatuusfa1 01:45.6280 0.265
Mauro Crippa tatuusfa1 01:45.6800 0.317
Giuseppe Cantore tatuusfa1 01:45.7450 0.382
Luca Gagliardini tatuusfa1 01:45.8150 0.452
Luca Monetti tatuusfa1 01:45.8740 0.511
William Zerbini tatuusfa1 01:45.9950 0.632
Michele Galvanin tatuusfa1 01:46.0810 0.718
Alessandro Siddi tatuusfa1 01:46.2350 0.872
Alessandro Calosi tatuusfa1 01:46.2740 0.911
Giancarlo Soldati tatuusfa1 01:46.3430 0.98
Gianluca Favorito tatuusfa1 01:46.3460 0.983
Andrea Disaro tatuusfa1 01:46.4050 1.042
Alessio Coniglio tatuusfa1 01:46.4130 1.05
Roberto Bressan tatuusfa1 01:46.5270 1.164
Stefano Pinat tatuusfa1 01:46.6500 1.287
Giuliano Giacco tatuusfa1 01:46.7170 1.354
Roberto Zedda tatuusfa1 01:47.0340 1.671
Fabrizio Calafiore tatuusfa1 01:51.0750 5.712
Federico Pedrini tatuusfa1 01:53.1950 7.832
ESS SC ess_sc_488GTB 03:01.8630 76.5

Race 2 consistency

Driver Vehicle Consistency
Giaime Cualbu tatuusfa1 99.18% <> 0.8653
Thomas Tasca tatuusfa1 99.08% <> 0.9709
Gianluca Favorito tatuusfa1 98.94% <> 1.123
Amedeo Castorino tatuusfa1 98.83% <> 1.2386
Giulio De Andreis tatuusfa1 98.44% <> 1.6477
Michele Galvanin tatuusfa1 98.20% <> 1.9079
Luca Monetti tatuusfa1 98.19% <> 1.9197
Giancarlo Soldati tatuusfa1 98.18% <> 1.9386
Luca Degano tatuusfa1 98.07% <> 2.0368
Mauro Crippa tatuusfa1 97.87% <> 2.2459
William Zerbini tatuusfa1 97.73% <> 2.4042
Giuseppe Cantore tatuusfa1 97.70% <> 2.4282
Stefano Pinat tatuusfa1 97.42% <> 2.7533
Andrea Disaro tatuusfa1 97.33% <> 2.8413
Andrea Moretti tatuusfa1 97.28% <> 2.8682
Roberto Zedda tatuusfa1 97.27% <> 2.9205
Giuliano Giacco tatuusfa1 97.25% <> 2.94
Fabrizio Calafiore tatuusfa1 97.31% <> 2.9925
Alessandro Siddi tatuusfa1 97.06% <> 3.1263
Alessio Coniglio tatuusfa1 96.71% <> 3.4957
Luca Gagliardini tatuusfa1 96.69% <> 3.5058
Francesco Medei tatuusfa1 94.75% <> 5.5396
Roberto Bressan tatuusfa1 94.65% <> 5.7037
Alessandro Calosi tatuusfa1 94.42% <> 5.9252
Federico Pedrini tatuusfa1 -
ESS SC ess_sc_488GTB -
Umberto Principi tatuusfa1 -
ESS TV1 ess_dg -
ESS TV2 ess_dg -
ESS DG1 ess_dg -
ESS DG2 ess_dg -
ESS DG3 ess_dg -
ESS DG4 ess_dg -
ESS DG5 ess_dg -

Race 2 sectors

Sector 1
Driver Time Gap
Luca Gagliardini 26.7020 -
Giulio De Andreis 26.7150 0.0130
Luca Degano 26.7430 0.0410
Thomas Tasca 26.7820 0.0800
Giaime Cualbu 26.7840 0.0820
Andrea Moretti 26.8050 0.1030
Francesco Medei 26.8260 0.1240
Mauro Crippa 26.8270 0.1250
Luca Monetti 26.8310 0.1290
Amedeo Castorino 26.8460 0.1440
William Zerbini 26.8720 0.1700
Alessandro Calosi 26.8810 0.1790
Gianluca Favorito 26.8960 0.1940
Giuseppe Cantore 26.9210 0.2190
Andrea Disaro 26.9310 0.2290
Alessandro Siddi 26.9320 0.2300
Giancarlo Soldati 26.9410 0.2390
Michele Galvanin 26.9610 0.2590
Roberto Bressan 26.9670 0.2650
Alessio Coniglio 26.9720 0.2700
Roberto Zedda 26.9860 0.2840
Giuliano Giacco 26.9880 0.2860
Stefano Pinat 27.0650 0.3630
Fabrizio Calafiore 27.1580 0.4560
Federico Pedrini 31.0070 4.3050
ESS SC 46.6240 19.9220
Sector 2
Driver Time Gap
Francesco Medei 30.4290 -
Andrea Moretti 30.5090 0.0800
Mauro Crippa 30.5140 0.0850
Giaime Cualbu 30.5630 0.1340
Luca Gagliardini 30.6450 0.2160
Thomas Tasca 30.6540 0.2250
Amedeo Castorino 30.6590 0.2300
Luca Degano 30.6630 0.2340
Giuseppe Cantore 30.6910 0.2620
Giulio De Andreis 30.7090 0.2800
Michele Galvanin 30.7300 0.3010
William Zerbini 30.7440 0.3150
Alessio Coniglio 30.8080 0.3790
Luca Monetti 30.8120 0.3830
Giancarlo Soldati 30.8300 0.4010
Alessandro Siddi 30.8380 0.4090
Andrea Disaro 30.8480 0.4190
Alessandro Calosi 30.8740 0.4450
Giuliano Giacco 30.9230 0.4940
Roberto Bressan 30.9960 0.5670
Gianluca Favorito 31.0130 0.5840
Stefano Pinat 31.1040 0.6750
Roberto Zedda 31.1480 0.7190
Fabrizio Calafiore 32.0130 1.5840
Federico Pedrini 32.5850 2.1560
ESS SC 54.6790 24.2500
Sector 3
Driver Time Gap
Luca Degano 47.9440 -
Giulio De Andreis 47.9740 0.0300
Francesco Medei 48.0200 0.0760
Giuseppe Cantore 48.0370 0.0930
Andrea Moretti 48.0470 0.1030
Thomas Tasca 48.0610 0.1170
Amedeo Castorino 48.0780 0.1340
Giaime Cualbu 48.1230 0.1790
Luca Monetti 48.2310 0.2870
Luca Gagliardini 48.2850 0.3410
Mauro Crippa 48.3160 0.3720
William Zerbini 48.3570 0.4130
Michele Galvanin 48.3620 0.4180
Stefano Pinat 48.3620 0.4180
Andrea Disaro 48.3710 0.4270
Gianluca Favorito 48.3930 0.4490
Alessio Coniglio 48.3980 0.4540
Alessandro Siddi 48.4610 0.5170
Giuliano Giacco 48.4700 0.5260
Alessandro Calosi 48.5010 0.5570
Giancarlo Soldati 48.5420 0.5980
Roberto Bressan 48.5640 0.6200
Roberto Zedda 48.5870 0.6430
Fabrizio Calafiore 48.8380 0.8940
Federico Pedrini 49.6030 1.6590
ESS SC 80.5600 32.6160

Race 2 incidents

Incident for review
Date Incident
Giulio De Andreis reported contact with another vehicle Mauro Crippa. Impact speed: 24.617321
Mauro Crippa reported contact with another vehicle Giulio De Andreis. Impact speed: 22.159513
Thomas Tasca reported contact with another vehicle Giuseppe Cantore. Impact speed: 7.633965
Giuseppe Cantore reported contact with another vehicle Thomas Tasca. Impact speed: 22.322779
Luca Gagliardini reported contact with another vehicle Luca Monetti. Impact speed: 7.7475963
Stefano Pinat reported contact with another vehicle Andrea Disaro. Impact speed: 12.752037
Giancarlo Soldati reported contact with another vehicle Giulio De Andreis. Impact speed: 15.346956
Luca Monetti reported contact with another vehicle Luca Gagliardini. Impact speed: 10.093272
Giulio De Andreis reported contact with another vehicle Alessandro Siddi. Impact speed: 9.237356
Giulio De Andreis reported contact with another vehicle Giancarlo Soldati. Impact speed: 6.110997
Alessandro Siddi reported contact with another vehicle Giulio De Andreis. Impact speed: 5.1798487
Andrea Disaro reported contact with another vehicle Stefano Pinat. Impact speed: 2.9682775
Stefano Pinat reported contact with another vehicle Andrea Disaro. Impact speed: 4.7837677
Stefano Pinat reported contact with another vehicle Francesco Medei. Impact speed: 10.294142
Roberto Zedda reported contact with another vehicle Fabrizio Calafiore. Impact speed: 46.750317
William Zerbini reported contact with another vehicle Roberto Zedda. Impact speed: 39.799587
Francesco Medei reported contact with another vehicle Stefano Pinat. Impact speed: 14.991781
Stefano Pinat reported contact with another vehicle Fabrizio Calafiore. Impact speed: 26.694698
Luca Monetti reported contact with another vehicle Roberto Zedda. Impact speed: 40.684834
Fabrizio Calafiore reported contact with another vehicle Roberto Zedda. Impact speed: 51.773624
Fabrizio Calafiore reported contact with another vehicle Stefano Pinat. Impact speed: 17.722403
Roberto Zedda reported contact with another vehicle Fabrizio Calafiore. Impact speed: 29.579304
Roberto Zedda reported contact with another vehicle William Zerbini. Impact speed: 45.201706
Roberto Zedda reported contact with another vehicle Luca Monetti. Impact speed: 55.75236
Roberto Zedda reported contact with another vehicle Roberto Bressan. Impact speed: 58.33519
Roberto Zedda reported contact with another vehicle Mauro Crippa. Impact speed: 69.763275
Mauro Crippa reported contact with another vehicle Roberto Zedda. Impact speed: 59.602283
Roberto Bressan reported contact with another vehicle Roberto Zedda. Impact speed: 58.691998
Roberto Bressan reported contact with another vehicle Alessio Coniglio. Impact speed: 41.878967
Roberto Bressan reported contact with another vehicle Luca Gagliardini. Impact speed: 88.26753
Michele Galvanin reported contact with another vehicle Roberto Bressan. Impact speed: 32.701973
Giancarlo Soldati reported contact with another vehicle Mauro Crippa. Impact speed: 34.42852
Mauro Crippa reported contact with another vehicle Giancarlo Soldati. Impact speed: 38.751896
Luca Gagliardini reported contact with another vehicle Roberto Bressan. Impact speed: 60.23905
Luca Gagliardini reported contact with another vehicle Alessio Coniglio. Impact speed: 36.31182
Alessio Coniglio reported contact with another vehicle Roberto Bressan. Impact speed: 38.5865
Alessio Coniglio reported contact with another vehicle Luca Gagliardini. Impact speed: 53.861137
Giancarlo Soldati reported contact with environment. Impact speed: 10.700967
Luca Gagliardini reported contact with another vehicle Alessio Coniglio. Impact speed: 31.602049
Alessio Coniglio reported contact with another vehicle Luca Gagliardini. Impact speed: 35.928013
Stefano Pinat reported contact with another vehicle Alessandro Calosi. Impact speed: 19.106026
Alessandro Calosi reported contact with another vehicle Stefano Pinat. Impact speed: 14.432184
Roberto Zedda reported contact with environment. Impact speed: 3.3524728
Mauro Crippa reported contact with another vehicle Stefano Pinat. Impact speed: 15.7297535
Stefano Pinat reported contact with another vehicle Mauro Crippa. Impact speed: 16.889
Andrea Disaro reported contact with another vehicle Francesco Medei. Impact speed: 6.444154
Francesco Medei reported contact with another vehicle Andrea Disaro. Impact speed: 9.4545555
Amedeo Castorino reported contact with another vehicle Luca Degano. Impact speed: 3.7701292
Luca Degano reported contact with another vehicle Amedeo Castorino. Impact speed: 5.617378
Amedeo Castorino reported contact with another vehicle Luca Degano. Impact speed: 7.3368793
Alessandro Siddi reported contact with another vehicle Luca Degano. Impact speed: 6.83477
Alessandro Siddi reported contact with another vehicle Federico Pedrini. Impact speed: 51.454536
Federico Pedrini reported contact with another vehicle Alessandro Siddi. Impact speed: 45.106827
Federico Pedrini reported contact with another vehicle Francesco Medei. Impact speed: 82.424904
Francesco Medei reported contact with another vehicle Federico Pedrini. Impact speed: 78.81103
Francesco Medei reported contact with another vehicle Andrea Disaro. Impact speed: 58.79209
Andrea Disaro reported contact with another vehicle Francesco Medei. Impact speed: 63.577976
Alessandro Calosi reported contact with another vehicle Giuliano Giacco. Impact speed: 5.497294
Giuliano Giacco reported contact with another vehicle Alessandro Calosi. Impact speed: 23.685665
William Zerbini reported contact with another vehicle Alessandro Calosi. Impact speed: 23.02739
Alessandro Siddi reported contact with another vehicle Francesco Medei. Impact speed: 22.90979
Francesco Medei reported contact with another vehicle Alessandro Siddi. Impact speed: 24.851896
Francesco Medei reported contact with another vehicle Giancarlo Soldati. Impact speed: 38.737152
Giancarlo Soldati reported contact with another vehicle Francesco Medei. Impact speed: 47.157818
Alessandro Calosi reported contact with another vehicle William Zerbini. Impact speed: 26.43245
Alessandro Calosi reported contact with another vehicle Giuliano Giacco. Impact speed: 16.421217
Francesco Medei reported contact with environment. Impact speed: 9.494941
Alessio Coniglio reported contact with another vehicle Giuliano Giacco. Impact speed: 4.338119
Giuliano Giacco reported contact with another vehicle Alessio Coniglio. Impact speed: 4.2839093
Francesco Medei reported contact with environment. Impact speed: 1.6037703
Fabrizio Calafiore reported contact with another vehicle Luca Gagliardini. Impact speed: 35.339645
Luca Gagliardini reported contact with another vehicle Fabrizio Calafiore. Impact speed: 46.562466
Luca Gagliardini reported contact with environment. Impact speed: 90.1025
Luca Gagliardini reported contact with environment. Impact speed: 20.176702
Stefano Pinat reported contact with another vehicle Andrea Disaro. Impact speed: 7.315251
Andrea Disaro reported contact with another vehicle Stefano Pinat. Impact speed: 20.38338
Roberto Zedda reported contact with another vehicle Alessandro Calosi. Impact speed: 3.9985547
Alessandro Calosi reported contact with another vehicle Giuliano Giacco. Impact speed: 103.27861
Giuliano Giacco reported contact with another vehicle Alessandro Calosi. Impact speed: 136.56679
Alessandro Calosi reported contact with another vehicle Giuliano Giacco. Impact speed: 29.817822
Giuliano Giacco reported contact with environment. Impact speed: 44.81483
Mauro Crippa reported contact with another vehicle Michele Galvanin. Impact speed: 2.7799735
Michele Galvanin reported contact with another vehicle Mauro Crippa. Impact speed: 6.4046593
Amedeo Castorino reported contact with another vehicle Giaime Cualbu. Impact speed: 1.3700876
Giaime Cualbu reported contact with another vehicle Amedeo Castorino. Impact speed: 2.6601202
Amedeo Castorino reported contact with another vehicle Giaime Cualbu. Impact speed: 4.4753613
Giaime Cualbu reported contact with another vehicle Amedeo Castorino. Impact speed: 5.777178
Alessandro Siddi reported contact with another vehicle Giaime Cualbu. Impact speed: 1.5242504
Alessandro Siddi reported contact with another vehicle Giaime Cualbu. Impact speed: 2.9631975
Giaime Cualbu reported contact with another vehicle Alessandro Siddi. Impact speed: 27.6945
Alessandro Siddi reported contact with another vehicle Giaime Cualbu. Impact speed: 29.05462
Amedeo Castorino reported contact with another vehicle Giaime Cualbu. Impact speed: 35.192135
Giaime Cualbu reported contact with another vehicle Alessandro Siddi. Impact speed: 9.127127
Giaime Cualbu reported contact with another vehicle Amedeo Castorino. Impact speed: 34.175484

Race 2 positions

Fullscreen

Use your mouse scroll wheel to zoom and click to drag.

Race 2 gaps

Fullscreen

Use your mouse scroll wheel to zoom and click to drag.

Discuss

Embed

This allows you to embed the result in your own website.


HTML Code

If you would like to embed without ads, consider sponsoring the project.

RennSport Cockpit V2