CSP V3i

Qualify resultGame Assetto Corsa
Session QUALIFY
Track ks_brands_hatch, gp_ess
Pole Lorenzo Tramuto (01:19.8890)
Lasted laps 14
Host Unknown
Pos Driver Vehicle Laps Best lap Gap
1 Lorenzo Tramuto tatuusfa1 13 01:19.8890 -
2 Marco Panero tatuusfa1 13 01:20.0740 00:00.1850
3 Andrea Benedetti tatuusfa1 12 01:20.2400 00:00.3510
4 Emilio Longo tatuusfa1 14 01:20.2790 00:00.3900
5 Alessandro Ottaviani tatuusfa1 14 01:20.4660 00:00.5770
6 Giulio De Andreis tatuusfa1 12 01:20.5010 00:00.6120
7 Giovanni De Pilla tatuusfa1 13 01:20.6890 00:00.8000
8 Roberto Pignataro tatuusfa1 12 01:20.7150 00:00.8260
9 Claudio Costarelli tatuusfa1 13 01:20.7900 00:00.9010
10 Alessio Melani tatuusfa1 12 01:20.8830 00:00.9940
11 Roberto Selle tatuusfa1 13 01:20.9130 00:01.0240
12 Cristian Macrelli tatuusfa1 14 01:20.9630 00:01.0740
13 Alessandro Sciurti tatuusfa1 12 01:21.0150 00:01.1260
14 Davide Schiattarella tatuusfa1 10 01:21.1100 00:01.2210
15 Maurizio Turri tatuusfa1 12 01:21.1720 00:01.2830
16 Francesco Santalucia tatuusfa1 12 01:21.2350 00:01.3460
17 Luca Clementi tatuusfa1 12 01:21.3260 00:01.4370
18 Roberto Bressan tatuusfa1 11 01:21.3890 00:01.5000
19 Luca Gagliardini tatuusfa1 7 01:21.4280 00:01.5390
20 Fabrizio Calafiore tatuusfa1 13 01:21.7360 00:01.8470
21 Lorenzo Galasso tatuusfa1 12 01:21.8000 00:01.9110
22 Alessio Coniglio tatuusfa1 10 01:21.9220 00:02.0330
23 Nicola Mangani tatuusfa1 13 01:22.1520 00:02.2630
24 Stefano Pinat tatuusfa1 11 01:22.4000 00:02.5110
25 Federico Pedrini tatuusfa1 5 01:22.4650 00:02.5760
26 Angelico Scorrano tatuusfa1 13 01:22.6730 00:02.7840
27 ESS TV1 ess_dg 0 - -
28 ESS TV2 ess_dg 0 - -
29 ESS TV3 ess_dg 0 - -
30 ESS DG1 ess_dg 0 - -
31 ESS DG2 ess_dg 0 - -
32 ESS DG3 safetycar_2018 0 - -
33 ESS SC safetycar_2018 0 - -

Qualify laps

Bad lap, 107% rule compared to the overall best lap of the session. Excludes first lap for race sessions
Personal best lap/sector
Overall best lap/sector for a lap
Overall best lap/sector for a lap and personal best lap/sector
Overall best lap/sector
(P) Pit lap
Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
Lorenzo Tramuto
1 tatuusfa1 01:39.6950 38.0630 24.8670 36.7650 F:S - R:S
2 tatuusfa1 01:21.8030 25.2380 22.5280 34.0370 F:S - R:S
3 tatuusfa1 01:20.4440 24.5810 22.3300 33.5330 F:S - R:S
4 tatuusfa1 01:50.4770 25.0140 22.6660 62.7970 F:S - R:S
5 tatuusfa1 01:38.0580 35.1160 25.9790 36.9630 F:S - R:S
6 tatuusfa1 01:28.6630 24.5880 22.5900 41.4850 F:S - R:S
7 tatuusfa1 01:20.2450 24.5490 22.2840 33.4120 F:S - R:S
8 tatuusfa1 01:58.7380 25.5880 23.2970 69.8530 F:S - R:S
9 tatuusfa1 01:41.6420 40.7750 24.7420 36.1250 F:S - R:S
10 tatuusfa1 02:08.1450 24.4820 44.0330 59.6300 F:S - R:S
11 tatuusfa1 01:36.0830 35.7340 24.6510 35.6980 F:S - R:S
12 tatuusfa1 01:26.0830 24.5090 25.7860 35.7880 F:S - R:S
13 tatuusfa1 01:19.8890 24.5620 22.2390 33.0880 F:S - R:S
Average   01:36.1512 28.6768 25.2302 42.2442  
Best possible   01:19.8090 24.4820 22.2390 33.0880  
Marco Panero
1 tatuusfa1 01:33.5260 35.0800 23.4400 35.0060 F:S - R:S
2 tatuusfa1 01:21.1630 24.7330 22.4770 33.9530 F:S - R:S
3 tatuusfa1 01:20.4020 24.6070 22.2790 33.5160 F:S - R:S
4 tatuusfa1 01:20.3190 24.5810 22.3070 33.4310 F:S - R:S
5 tatuusfa1 02:04.6680 28.1150 28.0270 68.5260 F:S - R:S
6 tatuusfa1 01:29.5990 31.4910 23.7680 34.3400 F:S - R:S
7 tatuusfa1 01:26.7880 24.5390 27.1000 35.1490 F:S - R:S
8 tatuusfa1 01:20.0740 24.4850 22.2940 33.2950 F:S - R:S
9 tatuusfa1 01:20.4700 24.5120 22.2850 33.6730 F:S - R:S
10 tatuusfa1 01:46.4350 25.6650 23.2910 57.4790 F:S - R:S
11 tatuusfa1 01:30.5590 32.1220 23.4590 34.9780 F:S - R:S
12 tatuusfa1 01:41.1570 24.6340 24.5120 52.0110 F:S - R:S
13 tatuusfa1 01:25.5720 24.4300 22.3690 38.7730 F:S - R:S
Average   01:30.8256 26.8457 23.6622 40.3177  
Best possible   01:20.0040 24.4300 22.2790 33.2950  
Andrea Benedetti
1 tatuusfa1 01:59.0420 47.3750 25.7670 45.9000 F:S - R:S
2 tatuusfa1 01:20.6780 24.7750 22.4460 33.4570 F:S - R:S
3 tatuusfa1 01:29.8630 31.1690 23.9580 34.7360 F:S - R:S
4 tatuusfa1 01:54.0180 24.5310 22.3010 67.1860 F:S - R:S
5 tatuusfa1 01:36.0070 34.7710 23.4400 37.7960 F:S - R:S
6 tatuusfa1 01:20.6140 24.6070 22.3240 33.6830 F:S - R:S
7 tatuusfa1 01:20.2400 24.5300 22.3070 33.4030 F:S - R:S
8 tatuusfa1 02:21.5720 28.3170 23.2190 90.0360 F:S - R:S
9 tatuusfa1 01:28.7830 30.2610 23.7330 34.7890 F:S - R:S
10 tatuusfa1 01:38.5380 28.5530 27.0990 42.8860 F:S - R:S
11 tatuusfa1 01:23.4020 24.7140 23.4350 35.2530 F:S - R:S
12 tatuusfa1 01:29.1660 24.4910 22.3380 42.3370 F:S - R:S
Average   01:36.8269 29.0078 23.5306 44.2885  
Best possible   01:20.1950 24.4910 22.3010 33.4030  
Emilio Longo
1 tatuusfa1 01:43.6950 39.1460 24.1030 40.4460 F:M - R:M
2 tatuusfa1 01:21.8320 24.8390 22.7480 34.2450 F:M - R:M
3 tatuusfa1 01:20.8350 24.6070 22.5410 33.6870 F:M - R:M
4 tatuusfa1 01:20.8200 24.6590 22.4290 33.7320 F:M - R:M
5 tatuusfa1 01:44.8630 25.4610 23.2060 56.1960 F:S - R:S
6 tatuusfa1 01:27.0940 30.0930 23.0030 33.9980 F:S - R:S
7 tatuusfa1 01:20.5330 24.5350 22.4550 33.5430 F:S - R:S
8 tatuusfa1 01:27.3330 26.2180 22.9370 38.1780 F:S - R:S
9 tatuusfa1 01:20.2790 24.5150 22.3750 33.3890 F:S - R:S
10 tatuusfa1 01:48.0250 27.0020 24.3680 56.6550 F:S - R:S
11 tatuusfa1 01:33.4080 31.5100 23.2510 38.6470 F:S - R:S
12 tatuusfa1 01:29.6840 24.6010 22.5670 42.5160 F:S - R:S
13 tatuusfa1 01:26.2310 24.7970 22.5140 38.9200 F:S - R:S
14 tatuusfa1 01:20.4170 24.5500 22.3780 33.4890 F:S - R:S
Average   01:28.9320 26.8952 22.9196 39.1172  
Best possible   01:20.2790 24.5150 22.3750 33.3890  
Alessandro Ottaviani
1 tatuusfa1 01:57.3810 45.8130 24.6860 46.8820 F:M - R:M
2 tatuusfa1 01:21.1800 24.8890 22.5580 33.7330 F:M - R:M
3 tatuusfa1 01:20.9910 24.9200 22.4370 33.6340 F:M - R:M
4 tatuusfa1 01:22.8490 25.6090 23.1700 34.0700 F:M - R:M
5 tatuusfa1 01:45.6470 25.0260 22.5620 58.0590 F:S - R:S
6 tatuusfa1 01:33.4130 31.0890 23.3370 38.9870 F:S - R:S
7 tatuusfa1 01:23.8510 25.6750 23.4180 34.7580 F:S - R:S
8 tatuusfa1 01:20.7980 24.7020 22.4500 33.6460 F:S - R:S
9 tatuusfa1 01:32.3020 29.9950 27.4280 34.8790 F:S - R:S
10 tatuusfa1 01:47.5380 26.0240 22.7980 58.7160 F:S - R:S
11 tatuusfa1 01:30.3510 31.5450 23.2690 35.5370 F:S - R:S
12 tatuusfa1 01:20.6210 24.4970 22.5860 33.5380 F:S - R:S
13 tatuusfa1 01:29.6470 26.2690 28.4760 34.9020 F:S - R:S
14 tatuusfa1 01:20.4660 24.5260 22.4510 33.4890 F:S - R:S
Average   01:30.5025 27.8985 23.6876 38.9164  
Best possible   01:20.4230 24.4970 22.4370 33.4890  
Giulio De Andreis
1 tatuusfa1 02:03.2580 50.2230 27.7920 45.2430 F:S - R:S
2 tatuusfa1 01:21.1750 25.1770 22.4730 33.5250 F:S - R:S
3 tatuusfa1 01:20.9470 24.8990 22.3470 33.7010 F:S - R:S
4 tatuusfa1 01:20.5380 24.5170 22.3420 33.6790 F:S - R:S
5 tatuusfa1 01:49.7630 24.6950 22.3480 62.7200 F:S - R:S
6 tatuusfa1 01:36.5640 36.0430 24.6560 35.8650 F:S - R:S
7 tatuusfa1 01:23.2360 24.9930 22.4900 35.7530 F:S - R:S
8 tatuusfa1 01:20.5010 24.6340 22.3600 33.5070 F:S - R:S
9 tatuusfa1 01:58.7130 24.6530 35.3620 58.6980 F:S - R:S
10 tatuusfa1 01:34.3420 36.0450 23.7140 34.5830 F:S - R:S
11 tatuusfa1 01:29.8520 25.0530 25.8930 38.9060 F:S - R:S
12 tatuusfa1 01:20.9930 24.7980 22.4140 33.7810 F:S - R:S
Average   01:33.3235 28.8108 24.5159 39.9968  
Best possible   01:20.3660 24.5170 22.3420 33.5070  
Giovanni De Pilla
1 tatuusfa1 01:49.1250 42.2280 23.6780 43.2190 F:M - R:M
2 tatuusfa1 01:21.8000 25.0780 22.7700 33.9520 F:M - R:M
3 tatuusfa1 01:47.3050 24.6620 22.5540 60.0890 F:M - R:M
4 tatuusfa1 01:57.1900 30.3990 23.2460 63.5450 F:S - R:S
5 tatuusfa1 01:35.5760 30.3310 23.0350 42.2100 F:S - R:S
6 tatuusfa1 01:27.3120 24.6890 22.4730 40.1500 F:S - R:S
7 tatuusfa1 01:20.6890 24.7040 22.4600 33.5250 F:S - R:S
8 tatuusfa1 01:25.2090 25.8220 23.0450 36.3420 F:S - R:S
9 tatuusfa1 01:47.6400 24.6600 26.5490 56.4310 F:S - R:S
10 tatuusfa1 01:35.1570 34.7710 23.0810 37.3050 F:S - R:S
11 tatuusfa1 01:36.7810 31.9000 29.3040 35.5770 F:S - R:S
12 tatuusfa1 01:22.4100 24.5710 22.6030 35.2360 F:S - R:S
13 tatuusfa1 01:20.7300 24.5560 22.4240 33.7500 F:S - R:S
Average   01:34.3788 28.3362 23.6325 42.4101  
Best possible   01:20.5050 24.5560 22.4240 33.5250  
Roberto Pignataro
1 tatuusfa1 02:11.5950 55.5180 29.4830 46.5940 F:M - R:M
2 tatuusfa1 01:26.0350 25.1910 22.6250 38.2190 F:M - R:M
3 tatuusfa1 01:21.3790 24.9260 22.5770 33.8760 F:M - R:M
4 tatuusfa1 01:21.2930 24.6840 22.7520 33.8570 F:M - R:M
5 tatuusfa1 01:49.5240 24.8740 26.2760 58.3740 F:S - R:S
6 tatuusfa1 02:05.0100 37.6740 29.2940 58.0420 F:S - R:S
7 tatuusfa1 01:23.5150 25.3170 23.2820 34.9160 F:S - R:S
8 tatuusfa1 01:20.9150 24.6570 22.4860 33.7720 F:S - R:S
9 tatuusfa1 02:07.9150 37.8070 31.5940 58.5140 F:S - R:S
10 tatuusfa1 01:38.2680 32.3470 26.5370 39.3840 F:S - R:S
11 tatuusfa1 01:37.0370 27.9540 34.0870 34.9960 F:S - R:S
12 tatuusfa1 01:20.7150 24.5280 22.4640 33.7230 F:S - R:S
Average   01:38.6001 30.4564 26.1214 42.0223  
Best possible   01:20.7150 24.5280 22.4640 33.7230  
Claudio Costarelli
1 tatuusfa1 01:46.7770 40.6230 24.3580 41.7960 F:S - R:S
2 tatuusfa1 01:23.0840 25.0300 22.7660 35.2880 F:S - R:S
3 tatuusfa1 01:20.8050 24.7390 22.5720 33.4940 F:S - R:S
4 tatuusfa1 01:54.3990 34.0780 25.0020 55.3190 F:S - R:S
5 tatuusfa1 01:34.5800 33.0070 23.1390 38.4340 F:S - R:S
6 tatuusfa1 01:21.3900 24.9510 22.8550 33.5840 F:S - R:S
7 tatuusfa1 03:10.7360 49.7250 31.6210 109.3900 F:S - R:S
8 tatuusfa1 01:29.7280 32.4110 23.1890 34.1280 F:S - R:S
9 tatuusfa1 01:23.9480 24.9220 22.7300 36.2960 F:S - R:S
10 tatuusfa1 01:23.2660 24.8020 23.6300 34.8340 F:S - R:S
11 tatuusfa1 01:21.0460 24.8180 22.5230 33.7050 F:S - R:S
12 tatuusfa1 01:28.8310 24.6200 26.7030 37.5080 F:S - R:S
13 tatuusfa1 01:20.7900 24.6250 22.5050 33.6600 F:S - R:S
Average   01:36.8754 29.8732 24.1225 42.8797  
Best possible   01:20.6190 24.6200 22.5050 33.4940  
Alessio Melani
1 tatuusfa1 01:44.4310 40.0670 24.1210 40.2430 F:M - R:M
2 tatuusfa1 01:23.0620 25.6470 23.0530 34.3620 F:M - R:M
3 tatuusfa1 01:22.1040 25.3490 22.6810 34.0740 F:M - R:M
4 tatuusfa1 01:21.4950 24.9430 22.5850 33.9670 F:M - R:M
5 tatuusfa1 01:21.3320 25.0020 22.6340 33.6960 F:M - R:M
6 tatuusfa1 01:53.5780 31.1520 24.7400 57.6860 F:M - R:M
7 tatuusfa1 01:37.8080 33.1890 23.5610 41.0580 F:M - R:M
8 tatuusfa1 01:23.5770 25.0410 22.9860 35.5500 F:M - R:M
9 tatuusfa1 01:24.0060 27.5890 22.7300 33.6870 F:M - R:M
10 tatuusfa1 01:21.2560 24.7320 22.6750 33.8490 F:M - R:M
11 tatuusfa1 01:20.9430 24.8270 22.4600 33.6560 F:M - R:M
12 tatuusfa1 01:20.8830 24.6320 22.4240 33.8270 F:M - R:M
Average   01:27.8729 27.6808 23.0542 37.1379  
Best possible   01:20.7120 24.6320 22.4240 33.6560  
Roberto Selle
1 tatuusfa1 02:00.1490 48.9780 25.4880 45.6830 F:M - R:M
2 tatuusfa1 01:21.7950 25.1760 22.6700 33.9490 F:M - R:M
3 tatuusfa1 01:46.4150 24.8080 22.5050 59.1020 F:M - R:M
4 tatuusfa1 02:10.3860 24.9780 22.5270 82.8810 F:S - R:S
5 tatuusfa1 01:28.3480 30.1670 23.0860 35.0950 F:S - R:S
6 tatuusfa1 01:25.5410 25.1690 22.9500 37.4220 F:S - R:S
7 tatuusfa1 01:21.1640 24.9510 22.4860 33.7270 F:S - R:S
8 tatuusfa1 01:20.9130 24.6310 22.3960 33.8860 F:S - R:S
9 tatuusfa1 02:19.3330 41.2830 24.0700 73.9800 F:M - R:M
10 tatuusfa1 01:28.4400 30.2900 23.3290 34.8210 F:M - R:M
11 tatuusfa1 01:22.8990 25.0690 22.5400 35.2900 F:M - R:M
12 tatuusfa1 01:21.4540 24.8570 22.4240 34.1730 F:M - R:M
13 tatuusfa1 01:20.9510 24.8410 22.4240 33.6860 F:M - R:M
Average   01:35.9837 28.8614 22.9919 44.1304  
Best possible   01:20.7130 24.6310 22.3960 33.6860  
Cristian Macrelli
1 tatuusfa1 01:51.9400 42.6580 24.0340 45.2480 F:M - R:M
2 tatuusfa1 01:21.7440 25.2140 22.6940 33.8360 F:M - R:M
3 tatuusfa1 01:21.3190 24.8930 22.5500 33.8760 F:M - R:M
4 tatuusfa1 01:21.0500 24.9220 22.5630 33.5650 F:M - R:M
5 tatuusfa1 01:44.2990 24.8610 23.0080 56.4300 F:M - R:M
6 tatuusfa1 01:30.2480 30.8120 24.5340 34.9020 F:M - R:M
7 tatuusfa1 01:22.0330 25.1480 22.7170 34.1680 F:M - R:M
8 tatuusfa1 01:25.0650 24.8770 22.8380 37.3500 F:M - R:M
9 tatuusfa1 01:54.7490 31.5670 24.7550 58.4270 F:S - R:S
10 tatuusfa1 01:29.0400 30.4680 23.5570 35.0150 F:S - R:S
11 tatuusfa1 01:36.8210 25.0370 31.9860 39.7980 F:S - R:S
12 tatuusfa1 01:28.3560 27.4700 23.9760 36.9100 F:S - R:S
13 tatuusfa1 01:24.4650 24.9830 22.6040 36.8780 F:S - R:S
14 tatuusfa1 01:20.9630 24.8800 22.5310 33.5520 F:S - R:S
Average   01:30.8637 27.6993 23.8819 39.2825  
Best possible   01:20.9440 24.8610 22.5310 33.5520  
Alessandro Sciurti
1 tatuusfa1 02:07.1320 51.5820 27.8460 47.7040 F:S - R:S
2 tatuusfa1 01:28.5300 25.2050 23.3150 40.0100 F:S - R:S
3 tatuusfa1 01:21.5570 24.8840 22.4780 34.1950 F:S - R:S
4 tatuusfa1 02:00.0890 31.8000 24.8750 63.4140 F:S - R:S
5 tatuusfa1 01:27.5640 29.9230 23.1080 34.5330 F:S - R:S
6 tatuusfa1 01:21.0310 24.9610 22.5850 33.4850 F:S - R:S
7 tatuusfa1 01:21.0150 24.9220 22.5090 33.5840 F:S - R:S
8 tatuusfa1 02:54.9230 25.1500 22.7930 126.9800 F:S - R:S
9 tatuusfa1 01:28.0860 30.1520 23.4540 34.4800 F:S - R:S
10 tatuusfa1 01:22.5210 24.9290 22.5640 35.0280 F:S - R:S
11 tatuusfa1 01:24.0950 25.5280 23.6660 34.9010 F:S - R:S
12 tatuusfa1 01:37.7970 32.3490 27.3460 38.1020 F:S - R:S
Average   01:39.5284 29.2821 23.8783 46.3680  
Best possible   01:20.8470 24.8840 22.4780 33.4850  
Davide Schiattarella
1 tatuusfa1 02:09.8030 53.8340 28.3590 47.6100 F:S - R:S
2 tatuusfa1 01:30.5560 25.2430 22.7250 42.5880 F:S - R:S
3 tatuusfa1 01:45.3780 25.0570 22.5630 57.7580 F:M - R:M
4 tatuusfa1 01:29.6310 31.8820 23.2690 34.4800 F:M - R:M
5 tatuusfa1 01:21.7060 24.8850 22.6260 34.1950 F:M - R:M
6 tatuusfa1 01:24.0920 25.4210 22.9240 35.7470 F:M - R:M
7 tatuusfa1 01:21.1100 24.6990 22.5360 33.8750 F:M - R:M
8 tatuusfa1 02:08.5770 25.1220 26.0950 77.3600 F:S - R:S
9 tatuusfa1 01:33.1770 34.2850 23.8320 35.0600 F:S - R:S
10 tatuusfa1 01:25.1620 25.1410 23.9360 36.0850 F:S - R:S
Average   01:36.9192 29.5569 23.8865 43.4758  
Best possible   01:21.1100 24.6990 22.5360 33.8750  
Maurizio Turri
1 tatuusfa1 02:14.9250 61.6830 25.9910 47.2510 F:M - R:M
2 tatuusfa1 01:28.5150 24.9300 23.1210 40.4640 F:M - R:M
3 tatuusfa1 01:22.0660 25.2080 22.5280 34.3300 F:M - R:M
4 tatuusfa1 01:58.0130 24.8770 22.5050 70.6310 F:S - R:S
5 tatuusfa1 01:30.1510 30.4310 23.6980 36.0220 F:S - R:S
6 tatuusfa1 01:21.9100 25.2010 22.5050 34.2040 F:S - R:S
7 tatuusfa1 01:35.2440 24.9720 22.4630 47.8090 F:S - R:S
8 tatuusfa1 01:22.8440 24.9570 22.4590 35.4280 F:S - R:S
9 tatuusfa1 02:20.7360 38.2790 34.7590 67.6980 F:S - R:S
10 tatuusfa1 01:35.4130 34.1640 26.1980 35.0510 F:S - R:S
11 tatuusfa1 01:21.6310 24.8050 22.7430 34.0830 F:S - R:S
12 tatuusfa1 01:21.1720 24.7060 22.5990 33.8670 F:S - R:S
Average   01:37.7183 30.3511 24.2974 43.0698  
Best possible   01:21.0320 24.7060 22.4590 33.8670  
Francesco Santalucia
1 tatuusfa1 02:16.3150 62.3890 26.2350 47.6910 F:S - R:S
2 tatuusfa1 01:28.3860 25.3500 22.9090 40.1270 F:S - R:S
3 tatuusfa1 01:23.0290 25.2580 22.7570 35.0140 F:S - R:S
4 tatuusfa1 01:22.4230 24.9360 22.5350 34.9520 F:S - R:S
5 tatuusfa1 01:21.8690 25.0350 22.7070 34.1270 F:S - R:S
6 tatuusfa1 02:42.2820 24.8970 22.4320 114.9530 F:S - R:S
7 tatuusfa1 01:38.2250 39.1540 23.7240 35.3470 F:S - R:S
8 tatuusfa1 01:22.4290 25.1570 23.0130 34.2590 F:S - R:S
9 tatuusfa1 01:21.2350 24.9990 22.5400 33.6960 F:S - R:S
10 tatuusfa1 01:21.4920 25.0120 22.6310 33.8490 F:S - R:S
11 tatuusfa1 02:23.0730 24.9840 22.6030 95.4860 F:S - R:S
12 tatuusfa1 01:36.5690 38.5600 23.1250 34.8840 F:S - R:S
Average   01:41.4439 30.4776 23.1009 47.8654  
Best possible   01:21.0250 24.8970 22.4320 33.6960  
Luca Clementi
1 tatuusfa1 02:24.6910 66.9760 27.4140 50.3010 F:S - R:S
2 tatuusfa1 01:23.5070 26.1860 22.9010 34.4200 F:S - R:S
3 tatuusfa1 01:32.1630 26.9260 28.2820 36.9550 F:S - R:S
4 tatuusfa1 01:22.0070 24.9560 22.7710 34.2800 F:S - R:S
5 tatuusfa1 02:04.0860 27.9610 31.1440 64.9810 F:S - R:S
6 tatuusfa1 01:36.4250 31.4860 23.9040 41.0350 F:S - R:S
7 tatuusfa1 01:21.3260 24.8060 22.7480 33.7720 F:S - R:S
8 tatuusfa1 02:30.0010 48.0940 32.5220 69.3850 F:S - R:S
9 tatuusfa1 01:37.2600 35.1950 26.7670 35.2980 F:S - R:S
10 tatuusfa1 01:32.3480 27.7330 25.1010 39.5140 F:S - R:S
11 tatuusfa1 01:47.5890 25.1220 22.5980 59.8690 F:S - R:S
12 tatuusfa1 01:32.2680 33.3810 23.4530 35.4340 F:S - R:S
Average   01:43.6393 33.2352 25.8004 44.6037  
Best possible   01:21.1760 24.8060 22.5980 33.7720  
Roberto Bressan
1 tatuusfa1 02:20.4490 65.9870 24.9040 49.5580 F:S - R:S
2 tatuusfa1 01:23.5350 25.4350 22.6580 35.4420 F:S - R:S
3 tatuusfa1 02:59.0860 25.2260 22.8110 131.0490 F:S - R:S
4 tatuusfa1 01:30.4420 31.5060 23.3500 35.5860 F:S - R:S
5 tatuusfa1 01:21.9550 25.2770 22.6490 34.0290 F:S - R:S
6 tatuusfa1 01:21.4730 25.1600 22.4100 33.9030 F:S - R:S
7 tatuusfa1 01:21.3890 24.8250 22.5090 34.0550 F:S - R:S
8 tatuusfa1 01:27.9770 25.6160 23.9500 38.4110 F:S - R:S
9 tatuusfa1 02:01.7320 24.9500 22.5180 74.2640 F:S - R:S
10 tatuusfa1 01:48.3480 25.2590 23.4100 59.6790 F:S - R:S
11 tatuusfa1 01:30.8090 30.4190 23.2470 37.1430 F:S - R:S
Average   01:44.2904 29.9691 23.1287 51.1926  
Best possible   01:21.1380 24.8250 22.4100 33.9030  
Luca Gagliardini
1 tatuusfa1 01:55.3990 44.0160 24.9830 46.4000 F:S - R:S
2 tatuusfa1 01:21.9780 25.3540 22.5850 34.0390 F:S - R:S
3 tatuusfa1 01:47.0360 24.9380 22.7620 59.3360 F:S - R:S
4 tatuusfa1 01:46.1890 44.5210 23.2520 38.4160 F:S - R:S
5 tatuusfa1 01:24.0020 24.8990 22.8290 36.2740 F:S - R:S
6 tatuusfa1 01:23.0950 24.9500 22.5090 35.6360 F:S - R:S
7 tatuusfa1 01:21.4280 24.8900 22.4740 34.0640 F:S - R:S
Average   01:34.1610 30.5097 23.0563 40.5950  
Best possible   01:21.4030 24.8900 22.4740 34.0390  
Fabrizio Calafiore
1 tatuusfa1 02:13.9550 59.9030 25.7940 48.2580 F:S - R:S
2 tatuusfa1 01:24.6030 25.4280 22.8590 36.3160 F:S - R:S
3 tatuusfa1 01:23.2680 25.1360 22.6000 35.5320 F:S - R:S
4 tatuusfa1 02:04.3300 25.2260 22.5320 76.5720 F:S - R:S
5 tatuusfa1 01:30.7790 32.0820 23.5620 35.1350 F:S - R:S
6 tatuusfa1 01:24.9940 25.1890 24.4440 35.3610 F:S - R:S
7 tatuusfa1 01:22.0180 25.0660 22.6620 34.2900 F:S - R:S
8 tatuusfa1 01:26.2610 25.0390 23.4000 37.8220 F:S - R:S
9 tatuusfa1 01:22.0290 25.1400 22.5270 34.3620 F:S - R:S
10 tatuusfa1 02:09.6670 39.0550 26.6900 63.9220 F:S - R:S
11 tatuusfa1 01:32.3270 32.2800 24.6280 35.4190 F:S - R:S
12 tatuusfa1 01:21.9200 25.0320 22.6250 34.2630 F:S - R:S
13 tatuusfa1 01:21.7360 25.0630 22.7030 33.9700 F:S - R:S
Average   01:35.2221 29.9722 23.6174 41.6325  
Best possible   01:21.5290 25.0320 22.5270 33.9700  
Lorenzo Galasso
1 tatuusfa1 02:05.9590 50.7140 28.2610 46.9840 F:S - R:S
2 tatuusfa1 01:24.3540 26.1770 23.2390 34.9380 F:S - R:S
3 tatuusfa1 01:22.5840 25.0920 22.8860 34.6060 F:S - R:S
4 tatuusfa1 01:40.6110 24.8980 22.6530 53.0600 F:S - R:S
5 tatuusfa1 01:49.1690 25.6410 23.3990 60.1290 F:S - R:S
6 tatuusfa1 01:44.1460 44.8000 23.7830 35.5630 F:S - R:S
7 tatuusfa1 01:23.1560 25.4310 22.9450 34.7800 F:S - R:S
8 tatuusfa1 01:22.6000 25.3780 22.7740 34.4480 F:S - R:S
9 tatuusfa1 01:22.7700 25.1880 22.5080 35.0740 F:S - R:S
10 tatuusfa1 01:21.8000 25.1270 22.5950 34.0780 F:S - R:S
11 tatuusfa1 01:32.1940 30.0360 23.4620 38.6960 F:S - R:S
12 tatuusfa1 01:36.5530 29.9710 29.7230 36.8590 F:S - R:S
Average   01:33.8247 29.8711 24.0190 39.9346  
Best possible   01:21.4840 24.8980 22.5080 34.0780  
Alessio Coniglio
1 tatuusfa1 02:30.9360 75.6730 24.2550 51.0080 F:S - R:S
2 tatuusfa1 01:22.6560 25.4920 23.0270 34.1370 F:S - R:S
3 tatuusfa1 01:23.7850 24.9340 22.7750 36.0760 F:S - R:S
4 tatuusfa1 01:22.1040 25.1020 22.6490 34.3530 F:S - R:S
5 tatuusfa1 01:49.4940 26.7030 22.9770 59.8140 F:M - R:M
6 tatuusfa1 01:35.6240 36.7470 23.5160 35.3610 F:M - R:M
7 tatuusfa1 01:22.0020 25.0270 22.7200 34.2550 F:M - R:M
8 tatuusfa1 01:21.9220 25.1770 22.6890 34.0560 F:M - R:M
9 tatuusfa1 01:50.8760 26.9880 25.6940 58.1940 F:S - R:S
10 tatuusfa1 01:31.0780 30.9800 23.2340 36.8640 F:S - R:S
Average   01:37.0477 32.2823 23.3536 41.4118  
Best possible   01:21.6390 24.9340 22.6490 34.0560  
Nicola Mangani
1 tatuusfa1 02:17.5000 62.8850 26.3120 48.3030 F:M - R:M
2 tatuusfa1 01:24.3040 25.6370 23.0720 35.5950 F:M - R:M
3 tatuusfa1 01:23.6830 25.4490 22.8460 35.3880 F:M - R:M
4 tatuusfa1 01:53.2800 25.8580 26.2850 61.1370 F:M - R:M
5 tatuusfa1 01:29.5500 30.6440 23.5890 35.3170 F:M - R:M
6 tatuusfa1 01:22.8090 25.4020 22.9100 34.4970 F:M - R:M
7 tatuusfa1 01:22.4980 25.4380 22.8150 34.2450 F:M - R:M
8 tatuusfa1 01:22.4720 25.2500 23.0500 34.1720 F:M - R:M
9 tatuusfa1 01:51.5080 25.3420 22.8960 63.2700 F:S - R:S
10 tatuusfa1 01:30.6890 30.9970 23.6380 36.0540 F:S - R:S
11 tatuusfa1 01:22.3980 25.2200 22.9640 34.2140 F:S - R:S
12 tatuusfa1 01:29.8110 25.1540 22.6850 41.9720 F:S - R:S
13 tatuusfa1 01:22.1520 25.1450 22.8250 34.1820 F:S - R:S
Average   01:33.2811 29.1093 23.5298 40.6420  
Best possible   01:22.0020 25.1450 22.6850 34.1720  
Stefano Pinat
1 tatuusfa1 02:22.5250 66.3080 26.3880 49.8290 F:M - R:M
2 tatuusfa1 01:23.5790 26.1150 22.9180 34.5460 F:M - R:M
3 tatuusfa1 01:24.3960 25.6440 22.8870 35.8650 F:M - R:M
4 tatuusfa1 01:27.9650 25.3800 22.8060 39.7790 F:M - R:M
5 tatuusfa1 01:24.2510 25.5810 22.7160 35.9540 F:M - R:M
6 tatuusfa1 01:22.8610 25.5400 22.8690 34.4520 F:M - R:M
7 tatuusfa1 01:52.3250 25.8270 22.6970 63.8010 F:M - R:M
8 tatuusfa1 01:40.2580 39.6560 24.5700 36.0320 F:M - R:M
9 tatuusfa1 01:23.9260 25.9430 23.1260 34.8570 F:M - R:M
10 tatuusfa1 01:22.4000 25.5290 22.6800 34.1910 F:M - R:M
11 tatuusfa1 01:30.4250 25.2250 22.6580 42.5420 F:M - R:M
Average   01:34.0829 30.6135 23.3014 40.1680  
Best possible   01:22.0740 25.2250 22.6580 34.1910  
Federico Pedrini
1 tatuusfa1 02:50.9830 111.1920 23.6790 36.1120 F:S - R:S
2 tatuusfa1 01:23.3090 25.4940 23.1070 34.7080 F:S - R:S
3 tatuusfa1 01:22.4650 25.3560 22.8050 34.3040 F:S - R:S
4 tatuusfa1 01:48.9010 25.6460 23.2340 60.0210 F:S - R:S
5 tatuusfa1 01:35.2070 35.8840 23.3590 35.9640 F:S - R:S
Average   01:48.1730 44.7144 23.2368 40.2218  
Best possible   01:22.4650 25.3560 22.8050 34.3040  
Angelico Scorrano
1 tatuusfa1 02:26.2980 69.0870 27.3690 49.8420 F:S - R:S
2 tatuusfa1 01:23.6280 25.8480 23.1250 34.6550 F:S - R:S
3 tatuusfa1 01:23.9790 25.4240 23.8050 34.7500 F:S - R:S
4 tatuusfa1 01:22.8000 25.0150 22.7390 35.0460 F:S - R:S
5 tatuusfa1 02:03.0290 25.1140 22.8740 75.0410 F:S - R:S
6 tatuusfa1 01:31.5320 30.8720 23.7430 36.9170 F:S - R:S
7 tatuusfa1 01:50.4640 25.3100 22.8880 62.2660 F:S - R:S
8 tatuusfa1 01:36.0080 35.3390 25.0480 35.6210 F:S - R:S
9 tatuusfa1 01:22.7710 25.5080 22.7520 34.5110 F:S - R:S
10 tatuusfa1 01:47.0510 25.6470 22.9950 58.4090 F:S - R:S
11 tatuusfa1 01:31.8390 31.5840 24.1830 36.0720 F:S - R:S
12 tatuusfa1 01:28.0740 25.3570 22.8960 39.8210 F:S - R:S
13 tatuusfa1 01:22.6730 25.5550 23.0220 34.0960 F:S - R:S
Average   01:37.7036 30.4354 23.6492 43.6190  
Best possible   01:21.8500 25.0150 22.7390 34.0960  
ESS TV1
No laps for this driver
ESS TV2
No laps for this driver
ESS TV3
No laps for this driver
ESS DG1
No laps for this driver
ESS DG2
No laps for this driver
ESS DG3
No laps for this driver
ESS SC
No laps for this driver

Qualify best laps

Overall top (20)
Driver Vehicle Time Gap
Lorenzo Tramuto tatuusfa1 01:19.8890
Marco Panero tatuusfa1 01:20.0740 0.185
Andrea Benedetti tatuusfa1 01:20.2400 0.351
Lorenzo Tramuto tatuusfa1 01:20.2450 0.356
Emilio Longo tatuusfa1 01:20.2790 0.39
Marco Panero tatuusfa1 01:20.3190 0.43
Marco Panero tatuusfa1 01:20.4020 0.513
Emilio Longo tatuusfa1 01:20.4170 0.528
Lorenzo Tramuto tatuusfa1 01:20.4440 0.555
Alessandro Ottaviani tatuusfa1 01:20.4660 0.577
Marco Panero tatuusfa1 01:20.4700 0.581
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:20.5010 0.612
Emilio Longo tatuusfa1 01:20.5330 0.644
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:20.5380 0.649
Andrea Benedetti tatuusfa1 01:20.6140 0.725
Alessandro Ottaviani tatuusfa1 01:20.6210 0.732
Andrea Benedetti tatuusfa1 01:20.6780 0.789
Giovanni De Pilla tatuusfa1 01:20.6890 0.8
Roberto Pignataro tatuusfa1 01:20.7150 0.826
Giovanni De Pilla tatuusfa1 01:20.7300 0.841
Per driver
Driver Vehicle Time Gap
Lorenzo Tramuto tatuusfa1 01:19.8890
Marco Panero tatuusfa1 01:20.0740 0.185
Andrea Benedetti tatuusfa1 01:20.2400 0.351
Emilio Longo tatuusfa1 01:20.2790 0.39
Alessandro Ottaviani tatuusfa1 01:20.4660 0.577
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:20.5010 0.612
Giovanni De Pilla tatuusfa1 01:20.6890 0.8
Roberto Pignataro tatuusfa1 01:20.7150 0.826
Claudio Costarelli tatuusfa1 01:20.7900 0.901
Alessio Melani tatuusfa1 01:20.8830 0.994
Roberto Selle tatuusfa1 01:20.9130 1.024
Cristian Macrelli tatuusfa1 01:20.9630 1.074
Alessandro Sciurti tatuusfa1 01:21.0150 1.126
Davide Schiattarella tatuusfa1 01:21.1100 1.221
Maurizio Turri tatuusfa1 01:21.1720 1.283
Francesco Santalucia tatuusfa1 01:21.2350 1.346
Luca Clementi tatuusfa1 01:21.3260 1.437
Roberto Bressan tatuusfa1 01:21.3890 1.5
Luca Gagliardini tatuusfa1 01:21.4280 1.539
Fabrizio Calafiore tatuusfa1 01:21.7360 1.847
Lorenzo Galasso tatuusfa1 01:21.8000 1.911
Alessio Coniglio tatuusfa1 01:21.9220 2.033
Nicola Mangani tatuusfa1 01:22.1520 2.263
Stefano Pinat tatuusfa1 01:22.4000 2.511
Federico Pedrini tatuusfa1 01:22.4650 2.576
Angelico Scorrano tatuusfa1 01:22.6730 2.784

Qualify consistency

Driver Vehicle Consistency
Luca Gagliardini tatuusfa1 98.04% <> 1.597
Roberto Selle tatuusfa1 96.40% <> 2.911
Alessio Melani tatuusfa1 96.20% <> 3.0707
Nicola Mangani tatuusfa1 96.10% <> 3.2051
Fabrizio Calafiore tatuusfa1 95.57% <> 3.6194
Marco Panero tatuusfa1 94.65% <> 4.285
Alessio Coniglio tatuusfa1 94.77% <> 4.2862
Claudio Costarelli tatuusfa1 94.56% <> 4.3964
Emilio Longo tatuusfa1 94.35% <> 4.5397
Roberto Bressan tatuusfa1 94.30% <> 4.6428
Stefano Pinat tatuusfa1 94.17% <> 4.8076
Angelico Scorrano tatuusfa1 94.07% <> 4.9059
Cristian Macrelli tatuusfa1 93.76% <> 5.0511
Alessandro Ottaviani tatuusfa1 93.62% <> 5.1343
Alessandro Sciurti tatuusfa1 93.36% <> 5.3826
Giulio De Andreis tatuusfa1 93.22% <> 5.4549
Francesco Santalucia tatuusfa1 93.15% <> 5.5677
Maurizio Turri tatuusfa1 92.55% <> 6.0498
Roberto Pignataro tatuusfa1 92.31% <> 6.2053
Davide Schiattarella tatuusfa1 92.26% <> 6.2773
Lorenzo Galasso tatuusfa1 92.29% <> 6.3027
Federico Pedrini tatuusfa1 91.76% <> 6.793
Giovanni De Pilla tatuusfa1 90.79% <> 7.4329
Lorenzo Tramuto tatuusfa1 90.67% <> 7.4509
Andrea Benedetti tatuusfa1 89.85% <> 8.1414
Luca Clementi tatuusfa1 88.28% <> 9.528
ESS TV1 ess_dg -
ESS TV2 ess_dg -
ESS TV3 ess_dg -
ESS DG1 ess_dg -
ESS DG2 ess_dg -
ESS DG3 safetycar_2018 -
ESS SC safetycar_2018 -

Qualify sectors

Sector 1
Driver Time Gap
Marco Panero 24.4300 -
Lorenzo Tramuto 24.4820 0.0520
Andrea Benedetti 24.4910 0.0610
Alessandro Ottaviani 24.4970 0.0670
Emilio Longo 24.5150 0.0850
Giulio De Andreis 24.5170 0.0870
Roberto Pignataro 24.5280 0.0980
Giovanni De Pilla 24.5560 0.1260
Claudio Costarelli 24.6200 0.1900
Roberto Selle 24.6310 0.2010
Alessio Melani 24.6320 0.2020
Davide Schiattarella 24.6990 0.2690
Maurizio Turri 24.7060 0.2760
Luca Clementi 24.8060 0.3760
Roberto Bressan 24.8250 0.3950
Cristian Macrelli 24.8610 0.4310
Alessandro Sciurti 24.8840 0.4540
Luca Gagliardini 24.8900 0.4600
Francesco Santalucia 24.8970 0.4670
Lorenzo Galasso 24.8980 0.4680
Alessio Coniglio 24.9340 0.5040
Angelico Scorrano 25.0150 0.5850
Fabrizio Calafiore 25.0320 0.6020
Nicola Mangani 25.1450 0.7150
Stefano Pinat 25.2250 0.7950
Federico Pedrini 25.3560 0.9260
Sector 2
Driver Time Gap
Lorenzo Tramuto 22.2390 -
Marco Panero 22.2790 0.0400
Andrea Benedetti 22.3010 0.0620
Giulio De Andreis 22.3420 0.1030
Emilio Longo 22.3750 0.1360
Roberto Selle 22.3960 0.1570
Roberto Bressan 22.4100 0.1710
Alessio Melani 22.4240 0.1850
Giovanni De Pilla 22.4240 0.1850
Francesco Santalucia 22.4320 0.1930
Alessandro Ottaviani 22.4370 0.1980
Maurizio Turri 22.4590 0.2200
Roberto Pignataro 22.4640 0.2250
Luca Gagliardini 22.4740 0.2350
Alessandro Sciurti 22.4780 0.2390
Claudio Costarelli 22.5050 0.2660
Lorenzo Galasso 22.5080 0.2690
Fabrizio Calafiore 22.5270 0.2880
Cristian Macrelli 22.5310 0.2920
Davide Schiattarella 22.5360 0.2970
Luca Clementi 22.5980 0.3590
Alessio Coniglio 22.6490 0.4100
Stefano Pinat 22.6580 0.4190
Nicola Mangani 22.6850 0.4460
Angelico Scorrano 22.7390 0.5000
Federico Pedrini 22.8050 0.5660
Sector 3
Driver Time Gap
Lorenzo Tramuto 33.0880 -
Marco Panero 33.2950 0.2070
Emilio Longo 33.3890 0.3010
Andrea Benedetti 33.4030 0.3150
Alessandro Sciurti 33.4850 0.3970
Alessandro Ottaviani 33.4890 0.4010
Claudio Costarelli 33.4940 0.4060
Giulio De Andreis 33.5070 0.4190
Giovanni De Pilla 33.5250 0.4370
Cristian Macrelli 33.5520 0.4640
Alessio Melani 33.6560 0.5680
Roberto Selle 33.6860 0.5980
Francesco Santalucia 33.6960 0.6080
Roberto Pignataro 33.7230 0.6350
Luca Clementi 33.7720 0.6840
Maurizio Turri 33.8670 0.7790
Davide Schiattarella 33.8750 0.7870
Roberto Bressan 33.9030 0.8150
Fabrizio Calafiore 33.9700 0.8820
Luca Gagliardini 34.0390 0.9510
Alessio Coniglio 34.0560 0.9680
Lorenzo Galasso 34.0780 0.9900
Angelico Scorrano 34.0960 1.0080
Nicola Mangani 34.1720 1.0840
Stefano Pinat 34.1910 1.1030
Federico Pedrini 34.3040 1.2160

Qualify incidents

Incident for review
Date Incident
Alessandro Sciurti reported contact with another vehicle Giovanni De Pilla. Impact speed: 52.813305
Giovanni De Pilla reported contact with another vehicle Alessandro Sciurti. Impact speed: 32.1567
Angelico Scorrano reported contact with another vehicle Stefano Pinat. Impact speed: 14.828102
Stefano Pinat reported contact with another vehicle Angelico Scorrano. Impact speed: 17.985624
Luca Gagliardini reported contact with another vehicle Andrea Benedetti. Impact speed: 45.555843
Andrea Benedetti reported contact with another vehicle Alessandro Sciurti. Impact speed: 82.97814
Andrea Benedetti reported contact with another vehicle Luca Gagliardini. Impact speed: 47.691006
Alessandro Sciurti reported contact with another vehicle Andrea Benedetti. Impact speed: 80.9163
Fabrizio Calafiore reported contact with another vehicle Andrea Benedetti. Impact speed: 42.51344

Race resultGame Assetto Corsa
Session Race
Track ks_brands_hatch-gp_ess
Winner Alessandro Ottaviani
Led most laps Marco Panero
Best lap Alessandro Sciurti (01:21.2510)
Max laps 31
Lasted laps 31
Host Unknown or offline
Other settings Bestlap time = 0
Pos Driver Vehicle Laps Time/Retired Best lap Consistency Led
1 Alessandro Ottaviani tatuusfa1 31   42:48.1230 01:21.2670 98.46% 3
2 Andrea Benedetti tatuusfa1 31 +00:09.3280 01:21.3840 98.26% 1
3 Emilio Longo tatuusfa1 31 +00:19.0830 01:21.3700 97.74% 0
4 Alessandro Sciurti tatuusfa1 31 +00:24.3170 01:21.2510 97.61% 0
5 Claudio Costarelli tatuusfa1 31 +00:29.1890 01:21.2760 97.25% 0
6 Giulio De Andreis tatuusfa1 31 +00:30.1340 01:21.5490 97.61% 0
7 Giovanni De Pilla tatuusfa1 31 +00:38.2110 01:21.8250 97.62% 0
8 Roberto Selle tatuusfa1 31 +00:50.0090 01:22.3970 97.99% 0
9 Maurizio Turri tatuusfa1 31 +00:51.0040 01:21.4450 97.66% 0
10 Lorenzo Tramuto tatuusfa1 31 +00:51.1080 01:21.6060 97.33% 0
11 Francesco Santalucia tatuusfa1 31 +00:51.6060 01:22.4500 98.01% 0
12 Nicola Mangani tatuusfa1 30 +1 lap 01:23.3880 97.49% 0
13 Luca Clementi tatuusfa1 30 +1 lap 01:21.6480 95.17% 0
14 Roberto Pignataro tatuusfa1 30 +1 lap 01:21.8190 97.67% 0
15 Alessio Coniglio tatuusfa1 30 +1 lap 01:22.7020 98.33% 0
16 Luca Gagliardini tatuusfa1 30 +1 lap 01:21.8540 96.07% 0
17 Stefano Pinat tatuusfa1 30 +1 lap 01:22.6530 95.96% 0
18 Lorenzo Galasso tatuusfa1 30 +1 lap 01:23.3120 95.93% 0
19 Angelico Scorrano tatuusfa1 29 +2 laps 01:23.6360 96.82% 0
20 Marco Panero tatuusfa1 28 +3 laps 01:21.2580 98.22% 26
21 Roberto Bressan tatuusfa1 14 +17 laps 01:22.6050 95.24% 0
22 Federico Pedrini tatuusfa1 12 +19 laps 01:23.8180 97.82% 0
23 Davide Schiattarella tatuusfa1 4 +27 laps 01:23.2070 91.32% 0
24 Alessio Melani tatuusfa1 3 +28 laps 01:23.3320 94.11% 0
25 Fabrizio Calafiore tatuusfa1 2 +29 laps 01:40.9400 - 0
26 Cristian Macrelli tatuusfa1 1 +30 laps 01:37.8770 - 0
27 ESS TV1 ess_dg 0 DNF - - 0
28 ESS TV2 ess_dg 0 DNF - - 0
29 ESS TV3 ess_dg 0 DNF - - 0
30 ESS DG1 ess_dg 0 DNF - - 0
31 ESS DG2 ess_dg 0 DNF - - 0
32 ESS DG3 safetycar_2018 0 DNF - - 0
33 ESS SC safetycar_2018 0 DNF - - 0

Race laps

Bad lap, 107% rule compared to the overall best lap of the session. Excludes first lap for race sessions
Personal best lap/sector
Overall best lap/sector for a lap
Overall best lap/sector for a lap and personal best lap/sector
Overall best lap/sector
(P) Pit lap
Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound
Alessandro Ottaviani
1 tatuusfa1 01:33.8690 33.8390 23.7780 36.2520 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:23.0280 25.4050 23.0940 34.5290 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:21.8730 24.9430 22.8470 34.0830 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:22.7050 25.2080 23.2340 34.2630 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:21.8830 24.8550 22.8060 34.2220 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:22.0320 25.0980 22.8550 34.0790 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:21.7780 24.9250 22.7920 34.0610 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:21.8470 24.9530 22.9640 33.9300 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:21.5360 24.8010 22.7920 33.9430 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:21.9470 24.8920 22.7880 34.2670 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:21.8660 24.9410 22.7570 34.1680 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:22.6310 25.5180 23.0490 34.0640 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:21.6050 24.8110 22.7160 34.0780 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:21.5960 24.8650 22.6620 34.0690 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:21.7580 24.8110 22.7200 34.2270 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:21.5700 24.8070 22.7960 33.9670 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:21.5260 24.7310 22.6580 34.1370 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:21.2670 24.8010 22.6710 33.7950 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:21.6520 24.8350 22.7930 34.0240 F:H - R:H
20 tatuusfa1 01:21.3430 24.6750 22.6750 33.9930 F:H - R:H
21 tatuusfa1 01:21.3880 24.7920 22.6980 33.8980 F:H - R:H
22 tatuusfa1 01:21.8380 25.0610 22.7260 34.0510 F:H - R:H
23 tatuusfa1 01:21.3110 24.6790 22.7610 33.8710 F:H - R:H
24 tatuusfa1 01:21.2810 24.6720 22.8060 33.8030 F:H - R:H
25 tatuusfa1 01:21.9110 24.8560 22.8380 34.2170 F:H - R:H
26 tatuusfa1 01:36.3030 24.7570 22.9720 48.5740 F:H - R:H
27 tatuusfa1 01:26.4400 29.6370 22.7420 34.0610 F:H - R:H
28 tatuusfa1 01:22.6390 25.4530 23.2420 33.9440 F:H - R:H
29 tatuusfa1 01:21.7610 24.8860 23.0090 33.8660 F:H - R:H
30 tatuusfa1 01:21.7360 24.9510 22.6070 34.1780 F:H - R:H
31 tatuusfa1 01:22.2030 24.8190 22.9990 34.3850 F:H - R:H
Average   01:22.8427 25.3638 22.8660 34.6129  
Best possible   01:21.0740 24.6720 22.6070 33.7950  
Andrea Benedetti
1 tatuusfa1 01:34.7660 33.0080 23.9410 37.8170 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:23.4060 25.6660 23.2560 34.4840 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:22.1380 25.0560 22.9270 34.1550 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:22.1130 25.0030 22.8910 34.2190 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:22.2320 25.0240 22.8200 34.3880 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:22.1810 25.0360 22.8280 34.3170 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:22.0870 25.0000 22.8020 34.2850 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:22.0810 25.0660 22.8240 34.1910 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:21.6080 24.9720 22.7150 33.9210 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:21.5780 24.8960 22.7790 33.9030 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:22.1720 24.9280 22.7430 34.5010 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:21.6550 24.9870 22.6700 33.9980 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:21.4150 24.8500 22.7340 33.8310 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:21.9730 24.8450 22.9060 34.2220 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:21.4740 24.8270 22.6440 34.0030 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:21.8720 24.7310 22.7520 34.3890 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:21.6150 24.7970 22.6360 34.1820 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:21.7100 24.8620 22.8200 34.0280 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:21.8350 24.8340 22.7510 34.2500 F:H - R:H
20 tatuusfa1 01:21.3840 24.8320 22.5950 33.9570 F:H - R:H
21 tatuusfa1 01:21.7460 24.9650 22.6130 34.1680 F:H - R:H
22 tatuusfa1 01:21.4710 24.8880 22.6700 33.9130 F:H - R:H
23 tatuusfa1 01:21.4860 24.9250 22.5590 34.0020 F:H - R:H
24 tatuusfa1 01:21.9810 25.3210 22.6530 34.0070 F:H - R:H
25 tatuusfa1 01:21.4400 24.8760 22.5530 34.0110 F:H - R:H
26 tatuusfa1 01:22.1360 24.8110 22.9990 34.3260 F:H - R:H
27 tatuusfa1 01:37.1350 24.8870 22.7170 49.5310 F:H - R:H
28 tatuusfa1 01:28.3000 30.4170 23.1930 34.6900 F:H - R:H
29 tatuusfa1 01:24.0970 25.3320 23.1650 35.6000 F:H - R:H
30 tatuusfa1 01:22.9130 25.1470 23.0850 34.6810 F:H - R:H
31 tatuusfa1 01:23.4510 25.2210 23.1470 35.0830 F:H - R:H
Average   01:23.1436 25.4197 22.8512 34.8727  
Best possible   01:21.1150 24.7310 22.5530 33.8310  
Emilio Longo
1 tatuusfa1 01:32.6930 33.3300 23.9170 35.4460 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:22.8300 25.4630 22.9550 34.4120 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:21.7780 24.9430 22.7570 34.0780 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:21.8970 24.9130 22.7610 34.2230 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:21.8180 24.9470 22.7530 34.1180 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:21.8170 24.9960 22.7290 34.0920 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:21.4920 24.8500 22.7020 33.9400 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:21.7110 24.8710 22.7210 34.1190 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:21.5170 24.7760 22.8520 33.8890 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:21.4100 24.8180 22.6800 33.9120 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:23.4910 24.8070 24.2100 34.4740 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:22.1210 24.8630 22.6990 34.5590 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:21.8530 24.8790 22.7240 34.2500 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:21.8200 24.8180 22.6180 34.3840 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:21.4820 24.8550 22.7340 33.8930 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:32.5720 24.7970 22.6530 45.1220 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:22.0180 25.0350 22.8370 34.1460 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:21.9820 24.9360 22.6750 34.3710 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:21.7160 24.8410 22.6710 34.2040 F:H - R:H
20 tatuusfa1 01:21.7310 24.9420 22.6350 34.1540 F:H - R:H
21 tatuusfa1 01:21.4750 24.7660 22.6530 34.0560 F:H - R:H
22 tatuusfa1 01:21.6490 24.7870 22.6580 34.2040 F:H - R:H
23 tatuusfa1 01:21.3700 24.7290 22.6750 33.9660 F:H - R:H
24 tatuusfa1 01:21.8380 24.8730 22.5980 34.3670 F:H - R:H
25 tatuusfa1 01:22.2920 24.9990 22.7200 34.5730 F:H - R:H
26 tatuusfa1 01:35.7540 24.8790 22.7020 48.1730 F:H - R:H
27 tatuusfa1 01:32.0560 29.7760 22.9050 39.3750 F:H - R:H
28 tatuusfa1 01:23.2110 25.5930 23.0390 34.5790 F:H - R:H
29 tatuusfa1 01:22.4530 25.0640 22.8510 34.5380 F:H - R:H
30 tatuusfa1 01:22.3870 25.0750 22.7700 34.5420 F:H - R:H
31 tatuusfa1 01:22.9720 25.1150 22.8690 34.9880 F:H - R:H
Average   01:23.4583 25.3657 22.8298 35.2628  
Best possible   01:21.2160 24.7290 22.5980 33.8890  
Alessandro Sciurti
1 tatuusfa1 01:38.5240 36.9910 24.8710 36.6620 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:26.9630 27.2260 24.0390 35.6980 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:23.3740 25.2110 23.0040 35.1590 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:22.3460 25.3760 22.8740 34.0960 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:22.5150 25.3920 22.9180 34.2050 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:22.1060 25.1810 22.8290 34.0960 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:21.7140 24.9460 22.7380 34.0300 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:21.8460 25.1460 22.7520 33.9480 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:22.6150 24.8850 22.7150 35.0150 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:22.9770 24.9810 22.8460 35.1500 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:23.2180 25.3890 23.0980 34.7310 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:22.6080 25.8940 22.8550 33.8590 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:22.1160 25.3160 22.7350 34.0650 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:21.9130 25.2890 22.6850 33.9390 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:22.0850 24.8950 22.6620 34.5280 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:21.6100 25.0680 22.7700 33.7720 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:21.9500 25.0800 22.9090 33.9610 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:21.7940 25.1210 22.7620 33.9110 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:22.0780 25.0540 22.7570 34.2670 F:H - R:H
20 tatuusfa1 01:21.5900 24.9220 22.7570 33.9110 F:H - R:H
21 tatuusfa1 01:21.3270 24.8650 22.6620 33.8000 F:H - R:H
22 tatuusfa1 01:21.2510 24.7270 22.6940 33.8300 F:H - R:H
23 tatuusfa1 01:36.3520 25.0360 22.7520 48.5640 F:H - R:H
24 tatuusfa1 01:27.6520 30.2630 23.1260 34.2630 F:H - R:H
25 tatuusfa1 01:22.4050 25.4040 22.8420 34.1590 F:H - R:H
26 tatuusfa1 01:22.5720 25.5340 22.7560 34.2820 F:H - R:H
27 tatuusfa1 01:22.4940 25.3210 22.9910 34.1820 F:H - R:H
28 tatuusfa1 01:22.7590 25.5240 22.9760 34.2590 F:H - R:H
29 tatuusfa1 01:23.5660 25.9030 23.5390 34.1240 F:H - R:H
30 tatuusfa1 01:22.4410 25.3310 22.8790 34.2310 F:H - R:H
31 tatuusfa1 01:23.6790 25.3500 23.2600 35.0690 F:H - R:H
Average   01:23.6272 25.8265 22.9695 34.8312  
Best possible   01:21.1610 24.7270 22.6620 33.7720  
Claudio Costarelli
1 tatuusfa1 01:34.1310 34.5820 23.8810 35.6680 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:23.2500 25.5010 23.1430 34.6060 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:22.6740 25.0460 22.8380 34.7900 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:22.1560 24.9430 22.8690 34.3440 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:21.7750 24.8810 22.8200 34.0740 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:21.9410 25.0120 22.8510 34.0780 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:21.9610 24.9770 22.8290 34.1550 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:21.7160 24.9130 22.7110 34.0920 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:22.0560 24.9910 22.8020 34.2630 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:21.7150 24.9030 22.7510 34.0610 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:22.1890 24.8950 22.8650 34.4290 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:32.7860 24.8810 22.7880 45.1170 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:22.8570 25.5360 22.9000 34.4210 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:21.5350 24.8840 22.7480 33.9030 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:21.5050 24.8370 22.7340 33.9340 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:21.5370 24.9360 22.6610 33.9400 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:21.4670 24.9110 22.6170 33.9390 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:21.5650 24.9500 22.5950 34.0200 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:21.8250 24.8140 22.6040 34.4070 F:H - R:H
20 tatuusfa1 01:21.3010 24.7900 22.6350 33.8760 F:H - R:H
21 tatuusfa1 01:21.9190 24.8450 22.6260 34.4480 F:H - R:H
22 tatuusfa1 01:21.2760 24.8500 22.5680 33.8580 F:H - R:H
23 tatuusfa1 01:21.3860 24.8310 22.6250 33.9300 F:H - R:H
24 tatuusfa1 01:21.7940 25.0310 22.6850 34.0780 F:H - R:H
25 tatuusfa1 01:22.9690 25.0500 22.7470 35.1720 F:H - R:H
26 tatuusfa1 01:34.5500 25.0300 22.6130 46.9070 F:H - R:H
27 tatuusfa1 01:27.0240 29.8240 23.0400 34.1600 F:H - R:H
28 tatuusfa1 01:37.2080 40.0680 22.8510 34.2890 F:H - R:H
29 tatuusfa1 01:22.1860 24.8700 23.1750 34.1410 F:H - R:H
30 tatuusfa1 01:22.0720 25.0970 22.6530 34.3220 F:H - R:H
31 tatuusfa1 01:22.9860 25.1200 23.6790 34.1870 F:H - R:H
Average   01:23.7842 25.9290 22.8356 35.0196  
Best possible   01:21.2160 24.7900 22.5680 33.8580  
Giulio De Andreis
1 tatuusfa1 01:35.3070 35.0150 24.2460 36.0460 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:24.1850 26.0540 23.5170 34.6140 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:22.8970 25.7060 22.8240 34.3670 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:22.3060 25.1150 22.7660 34.4250 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:22.9360 25.4260 22.9730 34.5370 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:22.3370 25.2240 22.7920 34.3210 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:22.1820 25.2560 22.7840 34.1420 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:22.3050 25.3480 22.7970 34.1600 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:23.1330 25.0690 22.6800 35.3840 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:23.0110 25.7660 22.8380 34.4070 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:22.1400 25.1870 22.6530 34.3000 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:22.1830 25.2220 22.6620 34.2990 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:21.9690 25.1920 22.6080 34.1690 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:21.8280 25.0200 22.7160 34.0920 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:22.2510 25.0460 23.0850 34.1200 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:21.9080 25.0460 22.6260 34.2360 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:22.1640 25.1440 22.7790 34.2410 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:22.5110 25.6230 22.6440 34.2440 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:21.9210 25.0940 22.5450 34.2820 F:H - R:H
20 tatuusfa1 01:21.7650 25.0370 22.5910 34.1370 F:H - R:H
21 tatuusfa1 01:23.3670 24.8840 22.7210 35.7620 F:H - R:H
22 tatuusfa1 01:21.5490 24.9830 22.5460 34.0200 F:H - R:H
23 tatuusfa1 01:21.8910 25.1900 22.6220 34.0790 F:H - R:H
24 tatuusfa1 01:22.3810 25.1140 22.6350 34.6320 F:H - R:H
25 tatuusfa1 01:23.4530 25.5340 23.1250 34.7940 F:H - R:H
26 tatuusfa1 01:24.2020 25.7520 23.3500 35.1000 F:H - R:H
27 tatuusfa1 01:24.3980 25.8400 23.2070 35.3510 F:H - R:H
28 tatuusfa1 01:23.8830 25.7960 23.2520 34.8350 F:H - R:H
29 tatuusfa1 01:39.7100 25.5150 22.8280 51.3670 F:H - R:H
30 tatuusfa1 01:27.9140 30.4450 22.9140 34.5550 F:H - R:H
31 tatuusfa1 01:24.2700 25.2840 23.9040 35.0820 F:H - R:H
Average   01:23.8147 25.8041 22.9106 35.1000  
Best possible   01:21.4490 24.8840 22.5450 34.0200  
Giovanni De Pilla
1 tatuusfa1 01:35.1860 34.6800 24.2050 36.3010 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:23.3520 25.6170 23.1920 34.5430 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:22.6470 25.3340 22.9640 34.3490 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:22.9440 25.2990 22.8960 34.7490 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:22.7680 25.1910 23.1430 34.4340 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:22.5220 24.9900 22.9450 34.5870 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:22.0670 25.1420 22.7930 34.1320 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:22.3750 25.3560 22.7420 34.2770 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:23.7190 25.0260 22.8100 35.8830 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:22.3280 25.3400 22.7930 34.1950 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:25.4580 25.1800 22.7700 37.5080 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:22.6280 25.0740 23.1200 34.4340 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:22.7350 25.2380 22.8110 34.6860 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:23.3860 24.9540 24.1110 34.3210 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:24.8750 25.0610 22.9100 36.9040 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:23.8830 26.7960 22.8510 34.2360 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:21.9540 25.0200 22.6890 34.2450 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:22.1920 24.9290 22.5860 34.6770 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:21.8250 24.9400 22.7210 34.1640 F:H - R:H
20 tatuusfa1 01:26.2560 26.9370 22.9940 36.3250 F:H - R:H
21 tatuusfa1 01:22.9790 24.8980 22.9460 35.1350 F:H - R:H
22 tatuusfa1 01:22.2900 25.1390 22.6450 34.5060 F:H - R:H
23 tatuusfa1 01:21.8320 24.9570 22.7880 34.0870 F:H - R:H
24 tatuusfa1 01:21.8250 25.1470 22.6760 34.0020 F:H - R:H
25 tatuusfa1 01:22.8220 25.2130 23.2690 34.3400 F:H - R:H
26 tatuusfa1 01:22.3290 25.1600 22.7210 34.4480 F:H - R:H
27 tatuusfa1 01:41.6720 26.6980 23.2200 51.7540 F:H - R:H
28 tatuusfa1 01:28.2210 30.1700 22.9410 35.1100 F:H - R:H
29 tatuusfa1 01:22.5830 25.2450 22.7290 34.6090 F:H - R:H
30 tatuusfa1 01:22.1950 25.1480 22.6620 34.3850 F:H - R:H
31 tatuusfa1 01:22.4860 25.2320 22.6990 34.5550 F:H - R:H
Average   01:24.0753 25.7778 22.9465 35.3510  
Best possible   01:21.4860 24.8980 22.5860 34.0020  
Roberto Selle
1 tatuusfa1 01:38.1390 36.0200 24.6790 37.4400 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:25.9320 25.9920 23.3720 36.5680 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:23.8520 25.7440 23.0360 35.0720 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:23.1000 25.4140 22.9720 34.7140 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:24.6890 26.3110 22.9630 35.4150 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:24.2790 25.4270 23.9230 34.9290 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:23.2090 25.5060 22.9760 34.7270 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:23.2010 25.3990 22.9540 34.8480 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:23.6490 25.2930 23.4310 34.9250 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:23.2180 25.5510 22.9310 34.7360 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:22.9000 25.1970 23.0210 34.6820 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:23.1660 25.4130 22.8870 34.8660 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:23.9430 25.5870 23.4080 34.9480 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:23.4210 25.4520 23.0850 34.8840 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:22.6370 25.4110 22.7830 34.4430 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:22.3970 25.1660 22.8960 34.3350 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:22.7480 25.2480 22.8370 34.6630 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:23.4910 25.4540 22.9410 35.0960 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:23.4170 25.4710 23.0630 34.8830 F:H - R:H
20 tatuusfa1 01:22.8340 25.3820 22.9780 34.4740 F:H - R:H
21 tatuusfa1 01:24.0930 26.2180 23.1440 34.7310 F:H - R:H
22 tatuusfa1 01:23.1590 25.3390 23.0360 34.7840 F:H - R:H
23 tatuusfa1 01:23.0770 25.3380 23.0040 34.7350 F:H - R:H
24 tatuusfa1 01:23.5210 25.9250 22.9050 34.6910 F:H - R:H
25 tatuusfa1 01:23.0030 25.4490 22.8590 34.6950 F:H - R:H
26 tatuusfa1 01:23.2970 25.4010 23.0750 34.8210 F:H - R:H
27 tatuusfa1 01:22.4470 25.3290 22.7610 34.3570 F:H - R:H
28 tatuusfa1 01:35.6170 25.2510 22.8460 47.5200 F:H - R:H
29 tatuusfa1 01:29.2320 30.0020 23.9860 35.2440 F:H - R:H
30 tatuusfa1 01:23.4610 25.7350 23.0580 34.6680 F:H - R:H
31 tatuusfa1 01:23.0030 25.5520 22.9590 34.4920 F:H - R:H
Average   01:24.4559 25.9993 23.1216 35.3350  
Best possible   01:22.2620 25.1660 22.7610 34.3350  
Maurizio Turri
1 tatuusfa1 01:38.3550 37.0560 24.3270 36.9720 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:24.9600 26.0370 23.3950 35.5280 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:23.2130 25.2630 23.0580 34.8920 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:22.6320 25.2470 22.9780 34.4070 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:22.6730 25.0420 23.0530 34.5780 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:22.1990 25.2970 22.7300 34.1720 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:21.9290 25.1130 22.7330 34.0830 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:21.8440 25.1040 22.6480 34.0920 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:24.4840 24.9040 23.0360 36.5440 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:23.4220 25.1970 22.7160 35.5090 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:22.5800 25.1110 22.7610 34.7080 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:22.3080 25.3830 22.6790 34.2460 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:23.5150 25.0640 22.7210 35.7300 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:22.8860 25.2410 22.7790 34.8660 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:22.1370 25.0270 22.8420 34.2680 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:22.1970 25.2630 22.8510 34.0830 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:21.9310 25.1050 22.6480 34.1780 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:21.9100 24.8950 22.8780 34.1370 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:21.5730 24.9080 22.5950 34.0700 F:H - R:H
20 tatuusfa1 01:22.0570 24.9250 22.8330 34.2990 F:H - R:H
21 tatuusfa1 01:30.0370 25.1970 22.7330 42.1070 F:H - R:H
22 tatuusfa1 01:45.5400 25.2190 22.7920 57.5290 F:M - R:M
23 tatuusfa1 01:28.2720 30.3560 23.3240 34.5920 F:M - R:M
24 tatuusfa1 01:21.7150 24.8940 22.7880 34.0330 F:M - R:M
25 tatuusfa1 01:21.6350 24.8270 22.7790 34.0290 F:M - R:M
26 tatuusfa1 01:22.9640 25.6660 23.0580 34.2400 F:M - R:M
27 tatuusfa1 01:22.3890 24.8330 23.7150 33.8410 F:M - R:M
28 tatuusfa1 01:21.4770 24.7580 22.8020 33.9170 F:M - R:M
29 tatuusfa1 01:21.4450 24.7760 22.5900 34.0790 F:M - R:M
30 tatuusfa1 01:21.9240 25.2550 22.6310 34.0380 F:M - R:M
31 tatuusfa1 01:32.9240 35.4050 23.2520 34.2670 F:M - R:M
Average   01:24.4880 26.0119 22.9266 35.5495  
Best possible   01:21.1890 24.7580 22.5900 33.8410  
Lorenzo Tramuto
1 tatuusfa1 01:47.9250 47.9480 23.9490 36.0280 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:23.9330 25.3480 23.1030 35.4820 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:25.9980 26.2470 23.5170 36.2340 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:24.7970 25.6860 23.4350 35.6760 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:36.0420 26.3680 22.8650 46.8090 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:28.8480 31.0810 23.0900 34.6770 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:23.7220 25.0830 22.8640 35.7750 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:22.8460 25.2280 23.0080 34.6100 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:22.9320 25.1520 22.9050 34.8750 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:23.3840 25.0110 22.7960 35.5770 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:21.6060 24.8880 22.6930 34.0250 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:21.8900 24.9290 22.7530 34.2080 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:29.9080 25.3370 23.2840 41.2870 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:22.5170 25.1110 22.8190 34.5870 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:24.3420 25.3960 23.5490 35.3970 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:23.0160 25.1190 22.7780 35.1190 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:22.4220 25.1810 22.9680 34.2730 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:21.9940 25.1550 22.7600 34.0790 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:22.4460 25.1110 23.0900 34.2450 F:H - R:H
20 tatuusfa1 01:23.5780 25.0730 23.6610 34.8440 F:H - R:H
21 tatuusfa1 01:21.9460 25.0170 22.7430 34.1860 F:H - R:H
22 tatuusfa1 01:21.8240 24.8820 22.8410 34.1010 F:H - R:H
23 tatuusfa1 01:22.0740 25.1030 22.7610 34.2100 F:H - R:H
24 tatuusfa1 01:22.0970 24.9830 22.6760 34.4380 F:H - R:H
25 tatuusfa1 01:22.3840 24.9330 23.0890 34.3620 F:H - R:H
26 tatuusfa1 01:21.9780 25.1470 22.7790 34.0520 F:H - R:H
27 tatuusfa1 01:21.9080 25.0870 22.7200 34.1010 F:H - R:H
28 tatuusfa1 01:21.6510 24.9100 22.7340 34.0070 F:H - R:H
29 tatuusfa1 01:22.2500 25.0100 22.8870 34.3530 F:H - R:H
30 tatuusfa1 01:23.7380 25.6250 23.5850 34.5280 F:H - R:H
31 tatuusfa1 01:23.2350 25.3380 22.8410 35.0560 F:H - R:H
Average   01:24.4913 26.1447 23.0175 35.3291  
Best possible   01:21.5650 24.8820 22.6760 34.0070  
Francesco Santalucia
1 tatuusfa1 01:38.5910 37.3550 24.7730 36.4630 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:27.6800 27.3080 23.9720 36.4000 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:23.3830 25.4730 22.9580 34.9520 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:24.3360 25.3810 23.5890 35.3660 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:22.9340 25.2530 23.0900 34.5910 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:23.6620 25.3910 23.3550 34.9160 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:23.7500 25.7090 23.1390 34.9020 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:23.3520 25.3740 22.9630 35.0150 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:23.0960 25.2270 22.8510 35.0180 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:23.0590 25.5080 22.9500 34.6010 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:23.3320 25.4800 22.9950 34.8570 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:22.7870 25.3310 22.7790 34.6770 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:23.7340 25.5170 23.3820 34.8350 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:23.7910 25.5880 23.2650 34.9380 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:23.0980 25.4530 22.9270 34.7180 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:22.5170 25.1790 22.8550 34.4830 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:22.7940 25.2210 22.8950 34.6780 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:22.9520 25.2220 22.8650 34.8650 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:23.7520 25.5040 23.4040 34.8440 F:H - R:H
20 tatuusfa1 01:22.7970 25.2420 22.9230 34.6320 F:H - R:H
21 tatuusfa1 01:23.5420 25.3440 23.4620 34.7360 F:H - R:H
22 tatuusfa1 01:23.1650 25.5880 22.9050 34.6720 F:H - R:H
23 tatuusfa1 01:22.9920 25.2570 22.9590 34.7760 F:H - R:H
24 tatuusfa1 01:23.6720 25.7890 22.9550 34.9280 F:H - R:H
25 tatuusfa1 01:22.9200 25.3100 22.8610 34.7490 F:H - R:H
26 tatuusfa1 01:37.1540 25.3890 22.8320 48.9330 F:H - R:H
27 tatuusfa1 01:27.5410 29.8370 23.0760 34.6280 F:H - R:H
28 tatuusfa1 01:22.4500 25.2060 22.7420 34.5020 F:H - R:H
29 tatuusfa1 01:23.1520 25.1830 22.8560 35.1130 F:H - R:H
30 tatuusfa1 01:23.7280 25.7180 23.3200 34.6900 F:H - R:H
31 tatuusfa1 01:24.0160 25.3540 23.4400 35.2220 F:H - R:H
Average   01:24.5073 25.9900 23.1399 35.3774  
Best possible   01:22.4040 25.1790 22.7420 34.4830  
Nicola Mangani
1 tatuusfa1 01:43.5700 40.3500 25.0870 38.1330 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:28.7990 26.4970 24.3230 37.9790 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:25.9170 26.5210 23.3510 36.0450 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:25.9400 25.8110 23.7790 36.3500 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:24.3140 25.8590 23.2110 35.2440 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:24.1790 25.9950 23.1340 35.0500 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:25.3180 26.1430 23.6250 35.5500 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:24.8400 25.3810 23.0810 36.3780 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:25.9540 27.1660 23.2560 35.5320 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:24.4700 25.6330 23.2420 35.5950 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:24.8460 26.7280 23.1260 34.9920 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:23.5740 25.5370 23.1890 34.8480 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:23.5110 25.3480 23.2240 34.9390 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:23.7710 25.3160 23.1750 35.2800 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:23.3880 25.3370 23.1210 34.9300 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:24.2080 25.7760 23.4630 34.9690 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:25.3480 25.4400 23.1210 36.7870 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:24.2680 25.7810 23.3960 35.0910 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:23.7240 25.3940 23.0680 35.2620 F:H - R:H
20 tatuusfa1 01:25.7430 25.4110 24.1560 36.1760 F:H - R:H
21 tatuusfa1 01:24.1180 25.5640 23.4720 35.0820 F:H - R:H
22 tatuusfa1 01:24.2720 25.6150 23.3950 35.2620 F:H - R:H
23 tatuusfa1 01:23.4320 25.5310 23.0440 34.8570 F:H - R:H
24 tatuusfa1 01:23.6670 25.3780 23.2700 35.0190 F:H - R:H
25 tatuusfa1 01:23.6730 25.5680 23.1080 34.9970 F:H - R:H
26 tatuusfa1 01:38.8910 25.7480 23.4910 49.6520 F:H - R:H
27 tatuusfa1 01:31.6990 31.0980 24.9390 35.6620 F:H - R:H
28 tatuusfa1 01:26.6080 25.6600 23.1620 37.7860 F:H - R:H
29 tatuusfa1 01:24.1650 25.6460 23.1620 35.3570 F:H - R:H
30 tatuusfa1 01:24.1490 25.7570 23.1210 35.2710 F:H - R:H
Average   01:26.0119 26.4330 23.4431 36.1358  
Best possible   01:23.2080 25.3160 23.0440 34.8480  
Luca Clementi
1 tatuusfa1 01:44.0690 37.3750 25.3620 41.3320 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:26.8750 26.2920 23.3820 37.2010 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:26.6930 26.5380 23.9760 36.1790 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:23.4100 25.4050 23.5980 34.4070 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:23.6510 25.7410 23.5580 34.3520 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:22.3480 25.2880 22.8910 34.1690 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:24.9610 24.9810 22.8370 37.1430 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:22.7150 25.3220 22.9780 34.4150 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:22.0470 24.9770 22.8060 34.2640 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:22.8180 25.1360 22.7260 34.9560 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:23.6810 25.3210 24.1880 34.1720 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:22.9200 25.5710 22.9330 34.4160 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:21.6480 24.9740 22.7390 33.9350 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:22.3450 25.0290 22.7430 34.5730 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:38.9650 25.1250 22.8910 50.9490 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:27.9450 30.2180 23.2250 34.5020 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:24.3250 25.4070 22.9090 36.0090 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:22.6120 25.4750 22.9330 34.2040 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:23.0620 25.7810 22.8200 34.4610 F:H - R:H
20 tatuusfa1 01:35.7300 25.1960 22.7980 47.7360 F:H - R:H
21 tatuusfa1 01:36.3360 33.7580 22.9960 39.5820 F:H - R:H
22 tatuusfa1 01:23.4070 26.0140 22.8830 34.5100 F:H - R:H
23 tatuusfa1 01:22.6070 25.2600 22.9590 34.3880 F:H - R:H
24 tatuusfa1 01:27.6440 26.5070 22.7080 38.4290 F:H - R:H
25 tatuusfa1 01:27.6090 25.7200 23.1170 38.7720 F:H - R:H
26 tatuusfa1 01:28.4780 25.2710 28.7960 34.4110 F:H - R:H
27 tatuusfa1 01:23.8690 26.4310 23.0350 34.4030 F:H - R:H
28 tatuusfa1 01:23.1020 25.2370 22.8100 35.0550 F:H - R:H
29 tatuusfa1 01:22.9010 25.4140 22.9270 34.5600 F:H - R:H
30 tatuusfa1 01:23.4140 25.7520 22.7250 34.9370 F:H - R:H
Average   01:26.0729 26.3505 23.3083 36.4141  
Best possible   01:21.6170 24.9740 22.7080 33.9350  
Roberto Pignataro
1 tatuusfa1 01:36.3350 35.2880 24.9890 36.0580 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:24.2110 26.1290 23.4730 34.6090 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:23.5120 25.1160 23.4440 34.9520 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:24.2540 25.1070 24.7310 34.4160 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:22.0650 25.0090 22.7380 34.3180 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:22.5840 25.4380 23.0000 34.1460 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:22.0300 25.0010 22.7300 34.2990 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:22.1850 25.0160 22.8970 34.2720 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:22.2780 24.9390 23.0030 34.3360 F:H - R:H
10 tatuusfa1 02:36.9410 25.2540 22.7880 108.8990 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:30.9390 30.1880 25.3710 35.3800 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:27.4160 27.0220 25.9830 34.4110 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:22.7210 25.0720 23.0220 34.6270 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:22.4250 25.0670 22.7620 34.5960 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:23.6810 26.2620 22.9900 34.4290 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:22.1190 25.0270 22.7290 34.3630 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:21.9900 24.9030 22.8240 34.2630 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:22.0980 24.9700 22.9820 34.1460 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:24.0680 26.0680 23.5490 34.4510 F:H - R:H
20 tatuusfa1 01:25.6020 25.0310 22.8880 37.6830 F:H - R:H
21 tatuusfa1 01:24.5000 25.7570 23.6350 35.1080 F:H - R:H
22 tatuusfa1 01:22.3570 25.1040 22.9490 34.3040 F:H - R:H
23 tatuusfa1 01:21.8430 24.9530 22.8650 34.0250 F:H - R:H
24 tatuusfa1 01:21.8190 24.9660 22.7150 34.1380 F:H - R:H
25 tatuusfa1 01:28.4960 25.1500 22.7250 40.6210 F:H - R:H
26 tatuusfa1 01:22.1050 25.2030 22.7060 34.1960 F:H - R:H
27 tatuusfa1 01:22.5130 25.2060 23.1160 34.1910 F:H - R:H
28 tatuusfa1 01:23.9490 25.6060 23.8680 34.4750 F:H - R:H
29 tatuusfa1 01:25.6430 25.0730 22.8740 37.6960 F:H - R:H
30 tatuusfa1 01:22.8930 24.9860 23.7970 34.1100 F:H - R:H
Average   01:26.5190 25.7970 23.3381 37.3839  
Best possible   01:21.6340 24.9030 22.7060 34.0250  
Alessio Coniglio
1 tatuusfa1 01:41.0600 38.6730 25.0730 37.3140 F:M - R:M
2 tatuusfa1 01:49.5500 27.1200 23.7730 58.6570 F:M - R:M
3 tatuusfa1 01:25.0610 26.5840 23.1430 35.3340 F:M - R:M
4 tatuusfa1 01:23.6930 25.6300 23.2020 34.8610 F:M - R:M
5 tatuusfa1 01:23.4600 25.4630 23.1980 34.7990 F:M - R:M
6 tatuusfa1 01:23.8210 25.6540 23.0620 35.1050 F:M - R:M
7 tatuusfa1 01:23.7230 25.4390 23.0040 35.2800 F:M - R:M
8 tatuusfa1 01:25.2240 25.7600 23.6480 35.8160 F:M - R:M
9 tatuusfa1 02:00.1670 25.5780 23.2910 71.2980 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:36.4470 34.1030 26.6230 35.7210 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:23.5870 25.6540 22.9640 34.9690 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:23.0800 25.4980 22.9410 34.6410 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:22.7020 25.1870 22.9950 34.5200 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:22.8770 25.2500 22.9600 34.6670 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:23.2570 25.2970 23.0720 34.8880 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:23.5980 25.2500 23.1800 35.1680 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:23.2050 25.5010 23.1210 34.5830 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:23.2310 25.3930 23.2060 34.6320 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:23.4500 25.4460 23.2870 34.7170 F:H - R:H
20 tatuusfa1 01:23.5410 25.6120 23.1210 34.8080 F:H - R:H
21 tatuusfa1 01:24.8250 25.3930 22.8920 36.5400 F:H - R:H
22 tatuusfa1 01:23.1060 25.2580 22.9810 34.8670 F:H - R:H
23 tatuusfa1 01:23.0780 25.4020 23.0310 34.6450 F:H - R:H
24 tatuusfa1 01:22.7040 25.2160 22.8870 34.6010 F:H - R:H
25 tatuusfa1 01:22.9170 25.3700 22.8250 34.7220 F:H - R:H
26 tatuusfa1 01:22.7140 25.2720 22.9040 34.5380 F:H - R:H
27 tatuusfa1 01:22.7790 25.4130 22.8590 34.5070 F:H - R:H
28 tatuusfa1 01:23.3980 25.3840 23.0990 34.9150 F:H - R:H
29 tatuusfa1 01:25.7930 27.7620 23.2190 34.8120 F:H - R:H
30 tatuusfa1 01:23.5490 25.4010 23.2640 34.8840 F:H - R:H
Average   01:26.6533 26.3321 23.2942 37.0270  
Best possible   01:22.5190 25.1870 22.8250 34.5070  
Luca Gagliardini
1 tatuusfa1 01:41.2100 38.4310 25.4830 37.2960 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:27.3840 27.4800 24.2270 35.6770 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:23.4970 25.6850 22.9730 34.8390 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:26.2390 28.6080 22.8820 34.7490 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:22.7880 25.5970 22.7560 34.4350 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:39.0260 25.3700 24.2960 49.3600 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:27.8430 30.1210 23.1070 34.6150 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:22.8310 25.3570 22.8550 34.6190 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:24.2990 25.7190 23.6380 34.9420 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:22.7170 25.4050 22.9000 34.4120 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:22.6840 25.3000 22.8200 34.5640 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:22.7600 25.2150 22.9410 34.6040 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:24.3010 26.5440 22.8910 34.8660 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:25.5600 25.3770 22.9990 37.1840 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:24.2040 25.6410 23.0760 35.4870 F:H - R:H
16 tatuusfa1 02:05.2530 25.8930 23.3810 75.9790 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:29.0190 31.1030 23.4230 34.4930 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:22.4130 25.2260 22.7570 34.4300 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:23.9330 26.6580 22.8190 34.4560 F:H - R:H
20 tatuusfa1 01:22.3790 25.0590 22.8500 34.4700 F:H - R:H
21 tatuusfa1 01:39.5920 25.2970 23.3190 50.9760 F:H - R:H
22 tatuusfa1 01:22.8730 25.4800 22.8740 34.5190 F:H - R:H
23 tatuusfa1 01:22.2750 25.3540 22.6930 34.2280 F:H - R:H
24 tatuusfa1 01:22.3540 25.3250 22.8470 34.1820 F:H - R:H
25 tatuusfa1 01:22.5720 25.1060 22.6260 34.8400 F:H - R:H
26 tatuusfa1 01:23.3170 25.5950 23.1390 34.5830 F:H - R:H
27 tatuusfa1 01:23.2380 26.3300 22.8470 34.0610 F:H - R:H
28 tatuusfa1 01:21.8540 25.1410 22.7470 33.9660 F:H - R:H
29 tatuusfa1 01:22.2850 25.1120 22.8250 34.3480 F:H - R:H
30 tatuusfa1 01:24.5520 25.1110 22.6310 36.8100 F:H - R:H
Average   01:26.8417 26.4547 23.1207 37.2663  
Best possible   01:21.6510 25.0590 22.6260 33.9660  
Stefano Pinat
1 tatuusfa1 01:40.4690 38.4590 24.5980 37.4120 F:M - R:M
2 tatuusfa1 01:26.0830 26.1470 24.0660 35.8700 F:M - R:M
3 tatuusfa1 01:24.6690 25.8310 22.9680 35.8700 F:M - R:M
4 tatuusfa1 01:28.0330 25.1820 23.0350 39.8160 F:M - R:M
5 tatuusfa1 01:22.6530 25.2330 22.7780 34.6420 F:M - R:M
6 tatuusfa1 01:23.0070 25.4560 22.7920 34.7590 F:M - R:M
7 tatuusfa1 01:23.1690 25.3890 23.0130 34.7670 F:M - R:M
8 tatuusfa1 01:23.4290 25.5860 23.2200 34.6230 F:M - R:M
9 tatuusfa1 01:23.5670 25.8770 22.8600 34.8300 F:M - R:M
10 tatuusfa1 01:24.0220 25.7330 22.8060 35.4830 F:M - R:M
11 tatuusfa1 01:23.5930 25.5390 23.0840 34.9700 F:M - R:M
12 tatuusfa1 01:30.6180 26.9600 28.2330 35.4250 F:M - R:M
13 tatuusfa1 01:36.5880 25.7850 23.0710 47.7320 F:M - R:M
14 tatuusfa1 01:25.6880 26.4550 23.5620 35.6710 F:M - R:M
15 tatuusfa1 01:26.2490 25.9220 23.6970 36.6300 F:M - R:M
16 tatuusfa1 01:48.1560 25.9630 23.0980 59.0950 F:M - R:M
17 tatuusfa1 01:34.3380 33.9380 23.5990 36.8010 F:M - R:M
18 tatuusfa1 01:29.6620 26.5950 26.4950 36.5720 F:M - R:M
19 tatuusfa1 01:25.5510 27.4060 22.9450 35.2000 F:M - R:M
20 tatuusfa1 01:30.1970 31.6750 23.5030 35.0190 F:M - R:M
21 tatuusfa1 01:22.7760 25.2390 22.8510 34.6860 F:M - R:M
22 tatuusfa1 01:23.5550 25.9920 22.8820 34.6810 F:M - R:M
23 tatuusfa1 01:23.6850 25.7830 22.8560 35.0460 F:M - R:M
24 tatuusfa1 01:23.0970 25.6450 22.9910 34.4610 F:M - R:M
25 tatuusfa1 01:26.3950 25.4780 23.1300 37.7870 F:M - R:M
26 tatuusfa1 01:24.0200 26.0870 22.9870 34.9460 F:M - R:M
27 tatuusfa1 01:25.2240 26.9040 23.1570 35.1630 F:M - R:M
28 tatuusfa1 01:25.0670 26.4640 23.1750 35.4280 F:M - R:M
29 tatuusfa1 01:24.5530 26.4890 23.0490 35.0150 F:M - R:M
30 tatuusfa1 01:24.8670 25.7360 23.1030 36.0280 F:M - R:M
Average   01:27.0994 26.8316 23.4535 36.8143  
Best possible   01:22.4210 25.1820 22.7780 34.4610  
Lorenzo Galasso
1 tatuusfa1 01:42.0850 39.6160 24.9970 37.4720 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:28.3230 27.0420 24.2370 37.0440 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:26.5800 26.6130 24.2180 35.7490 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:26.8230 25.9240 24.8080 36.0910 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:24.5270 25.7490 23.0930 35.6850 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:24.0990 25.5270 23.3010 35.2710 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:24.6900 26.2800 23.2910 35.1190 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:25.6080 25.7580 23.2830 36.5670 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:35.9620 33.7860 24.7090 37.4670 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:27.2430 26.4380 24.4260 36.3790 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:27.6860 26.7520 24.7180 36.2160 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:26.7260 26.0490 24.1190 36.5580 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:24.9260 25.9220 23.5170 35.4870 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:26.0200 26.5480 23.7010 35.7710 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:26.3470 25.8620 24.6920 35.7930 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:30.0680 26.0200 25.3530 38.6950 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:26.0240 26.7050 23.5450 35.7740 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:29.5070 25.8150 24.2140 39.4780 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:28.4360 27.6240 24.6500 36.1620 F:H - R:H
20 tatuusfa1 01:26.3850 25.8420 23.4000 37.1430 F:H - R:H
21 tatuusfa1 01:26.3230 27.0710 23.3100 35.9420 F:H - R:H
22 tatuusfa1 01:24.6150 25.9260 23.3550 35.3340 F:H - R:H
23 tatuusfa1 01:33.0780 34.8570 23.2820 34.9390 F:H - R:H
24 tatuusfa1 01:23.3120 25.5640 22.9950 34.7530 F:H - R:H
25 tatuusfa1 01:24.8630 25.3780 22.9950 36.4900 F:H - R:H
26 tatuusfa1 01:24.3460 26.1920 22.9460 35.2080 F:H - R:H
27 tatuusfa1 01:25.4600 25.9530 23.0440 36.4630 F:H - R:H
28 tatuusfa1 01:23.5500 25.6210 22.9770 34.9520 F:H - R:H
29 tatuusfa1 01:25.3830 26.9460 23.0390 35.3980 F:H - R:H
30 tatuusfa1 01:24.1220 25.6850 22.8520 35.5850 F:H - R:H
Average   01:27.1039 27.1688 23.7689 36.1662  
Best possible   01:22.9830 25.3780 22.8520 34.7530  
Angelico Scorrano
1 tatuusfa1 02:18.4130 75.1800 25.2350 37.9980 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:27.9230 27.0650 24.2510 36.6070 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:26.1320 26.4450 23.7690 35.9180 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:26.0420 26.0530 23.8280 36.1610 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:25.7950 26.2110 23.5800 36.0040 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:24.9610 26.2590 23.5390 35.1630 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:24.7630 25.7630 23.4590 35.5410 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:24.7720 25.9800 23.2960 35.4960 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:24.8130 25.9790 23.3920 35.4420 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:34.2930 28.2240 27.5400 38.5290 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:24.8110 25.8560 23.5350 35.4200 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:25.9960 26.0600 25.0340 34.9020 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:29.7850 28.5450 24.4750 36.7650 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:23.9300 25.6190 23.2480 35.0630 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:23.9100 25.7470 23.2290 34.9340 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:23.6360 25.3700 23.0860 35.1800 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:27.0550 28.8300 23.3680 34.8570 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:26.8330 27.9910 23.4630 35.3790 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:23.8860 25.6240 23.0360 35.2260 F:H - R:H
20 tatuusfa1 01:24.0550 25.6900 23.3190 35.0460 F:H - R:H
21 tatuusfa1 01:24.1380 25.6190 23.1580 35.3610 F:H - R:H
22 tatuusfa1 01:24.2300 25.7930 23.1080 35.3290 F:H - R:H
23 tatuusfa1 01:47.7330 25.6350 23.5080 58.5900 F:H - R:H
24 tatuusfa1 01:37.0920 33.3090 26.1360 37.6470 F:H - R:H
25 tatuusfa1 01:26.2060 26.3780 23.7610 36.0670 F:H - R:H
26 tatuusfa1 01:25.1100 26.2180 23.4940 35.3980 F:H - R:H
27 tatuusfa1 01:25.7740 25.7840 24.0930 35.8970 F:H - R:H
28 tatuusfa1 01:26.0550 25.8360 23.3630 36.8560 F:H - R:H
29 tatuusfa1 01:25.2250 25.9290 23.6560 35.6400 F:H - R:H
Average   01:28.7368 28.2411 23.8607 36.6350  
Best possible   01:23.2630 25.3700 23.0360 34.8570  
Marco Panero
1 tatuusfa1 01:31.5930 32.5070 23.6800 35.4060 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:22.7720 25.5330 22.8410 34.3980 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:21.7230 25.0310 22.6670 34.0250 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:21.8720 25.0190 22.7250 34.1280 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:21.5420 24.8470 22.6840 34.0110 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:21.9380 25.1300 22.6260 34.1820 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:21.6320 24.9680 22.5820 34.0820 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:21.4750 24.8200 22.6800 33.9750 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:21.4470 24.7960 22.6890 33.9620 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:21.5890 24.8760 22.6700 34.0430 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:22.1170 24.7460 23.2750 34.0960 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:21.5820 24.9800 22.6000 34.0020 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:23.0420 24.9650 22.5910 35.4860 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:21.8530 24.8830 22.8510 34.1190 F:H - R:H
15 tatuusfa1 01:21.7210 24.9130 22.7110 34.0970 F:H - R:H
16 tatuusfa1 01:21.8920 24.8360 22.5180 34.5380 F:H - R:H
17 tatuusfa1 01:21.6450 25.0390 22.6080 33.9980 F:H - R:H
18 tatuusfa1 01:21.4090 24.8490 22.5670 33.9930 F:H - R:H
19 tatuusfa1 01:21.2580 24.7820 22.5770 33.8990 F:H - R:H
20 tatuusfa1 01:22.0890 25.0060 22.8510 34.2320 F:H - R:H
21 tatuusfa1 01:21.6650 25.0470 22.5810 34.0370 F:H - R:H
22 tatuusfa1 01:21.6910 25.0940 22.5990 33.9980 F:H - R:H
23 tatuusfa1 01:21.4650 24.7640 22.7080 33.9930 F:H - R:H
24 tatuusfa1 01:21.6480 24.8840 22.6080 34.1560 F:H - R:H
25 tatuusfa1 01:21.4760 24.7500 22.5620 34.1640 F:H - R:H
26 tatuusfa1 01:35.2540 24.9550 22.5720 47.7270 F:H - R:H
27 tatuusfa1 01:27.1700 29.9530 22.8820 34.3350 F:H - R:H
28 tatuusfa1 01:26.5830 29.0720 23.3690 34.1420 F:H - R:H
Average   01:22.9694 25.5373 22.7455 34.6866  
Best possible   01:21.1630 24.7460 22.5180 33.8990  
Roberto Bressan
1 tatuusfa1 01:40.7720 37.7280 24.7990 38.2450 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:30.9570 26.9210 24.7820 39.2540 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:35.7330 36.9710 23.4950 35.2670 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:23.5740 25.7300 23.0090 34.8350 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:23.3440 25.3790 22.9780 34.9870 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:23.4800 25.5020 23.0450 34.9330 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:23.2710 25.5450 22.9850 34.7410 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:23.2540 25.3660 22.9680 34.9200 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:24.8840 26.0160 23.3090 35.5590 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:24.2430 25.5800 23.2750 35.3880 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:23.5190 25.9290 23.1120 34.4780 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:22.6050 25.2110 22.8830 34.5110 F:H - R:H
13 tatuusfa1 01:23.1770 25.3520 22.8870 34.9380 F:H - R:H
14 tatuusfa1 01:39.0070 25.1440 22.9270 50.9360 F:H - R:H
Average   01:27.2728 27.3124 23.3181 36.6423  
Best possible   01:22.5050 25.1440 22.8830 34.4780  
Federico Pedrini
1 tatuusfa1 01:42.6920 40.0070 24.9660 37.7190 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:27.7890 26.9940 23.8770 36.9180 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:26.0930 26.8420 23.6840 35.5670 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:24.2960 25.8820 23.2600 35.1540 F:H - R:H
5 tatuusfa1 01:25.0750 25.8330 24.0480 35.1940 F:H - R:H
6 tatuusfa1 01:23.8180 25.9070 23.0850 34.8260 F:H - R:H
7 tatuusfa1 01:24.3270 25.9520 23.3510 35.0240 F:H - R:H
8 tatuusfa1 01:31.6550 26.0180 23.2520 42.3850 F:H - R:H
9 tatuusfa1 01:24.7190 26.1160 23.5980 35.0050 F:H - R:H
10 tatuusfa1 01:24.0310 25.8870 23.3280 34.8160 F:H - R:H
11 tatuusfa1 01:24.4570 26.1230 23.3380 34.9960 F:H - R:H
12 tatuusfa1 01:23.9940 26.0110 23.1610 34.8220 F:H - R:H
Average   01:26.9122 27.2977 23.5790 36.0355  
Best possible   01:23.7340 25.8330 23.0850 34.8160  
Davide Schiattarella
1 tatuusfa1 01:53.0370 54.0280 23.6380 35.3710 F:H - R:H
2 tatuusfa1 02:07.2510 25.3390 22.9730 78.9390 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:30.4310 30.9320 23.7960 35.7030 F:H - R:H
4 tatuusfa1 01:23.2070 25.5580 23.1930 34.4560 F:H - R:H
Average   01:43.4816 33.9643 23.4000 46.1173  
Best possible   01:22.7680 25.3390 22.9730 34.4560  
Alessio Melani
1 tatuusfa1 01:38.9120 35.8400 24.4980 38.5740 F:H - R:H
2 tatuusfa1 01:28.2430 27.2730 24.0160 36.9540 F:H - R:H
3 tatuusfa1 01:23.3320 25.4800 22.8730 34.9790 F:H - R:H
Average   01:30.1624 29.5310 23.7957 36.8357  
Best possible   01:23.3320 25.4800 22.8730 34.9790  
Fabrizio Calafiore
1 tatuusfa1 01:40.9400 38.1470 25.2640 37.5290 F:H - R:H
2 tatuusfa1 02:42.5470 26.8450 23.9450 111.7570 F:H - R:H
Average   02:11.7435 32.4960 24.6045 74.6430  
Best possible   01:28.3190 26.8450 23.9450 37.5290  
Cristian Macrelli
1 tatuusfa1 01:37.8770 36.6060 24.4300 36.8410 F:H - R:H
Average   01:37.8770 36.6060 24.4300 36.8410  
Best possible   01:37.8770 36.6060 24.4300 36.8410  
ESS TV1
No laps for this driver
ESS TV2
No laps for this driver
ESS TV3
No laps for this driver
ESS DG1
No laps for this driver
ESS DG2
No laps for this driver
ESS DG3
No laps for this driver
ESS SC
No laps for this driver

Race best laps

Overall top (20)
Driver Vehicle Time Gap
Alessandro Sciurti tatuusfa1 01:21.2510
Marco Panero tatuusfa1 01:21.2580 0.007
Alessandro Ottaviani tatuusfa1 01:21.2670 0.016
Claudio Costarelli tatuusfa1 01:21.2760 0.025
Alessandro Ottaviani tatuusfa1 01:21.2810 0.03
Claudio Costarelli tatuusfa1 01:21.3010 0.05
Alessandro Ottaviani tatuusfa1 01:21.3110 0.06
Alessandro Sciurti tatuusfa1 01:21.3270 0.076
Alessandro Ottaviani tatuusfa1 01:21.3430 0.092
Emilio Longo tatuusfa1 01:21.3700 0.119
Andrea Benedetti tatuusfa1 01:21.3840 0.133
Claudio Costarelli tatuusfa1 01:21.3860 0.135
Alessandro Ottaviani tatuusfa1 01:21.3880 0.137
Marco Panero tatuusfa1 01:21.4090 0.158
Emilio Longo tatuusfa1 01:21.4100 0.159
Andrea Benedetti tatuusfa1 01:21.4150 0.164
Andrea Benedetti tatuusfa1 01:21.4400 0.189
Maurizio Turri tatuusfa1 01:21.4450 0.194
Marco Panero tatuusfa1 01:21.4470 0.196
Marco Panero tatuusfa1 01:21.4650 0.214
Per driver
Driver Vehicle Time Gap
Alessandro Sciurti tatuusfa1 01:21.2510
Marco Panero tatuusfa1 01:21.2580 0.007
Alessandro Ottaviani tatuusfa1 01:21.2670 0.016
Claudio Costarelli tatuusfa1 01:21.2760 0.025
Emilio Longo tatuusfa1 01:21.3700 0.119
Andrea Benedetti tatuusfa1 01:21.3840 0.133
Maurizio Turri tatuusfa1 01:21.4450 0.194
Giulio De Andreis tatuusfa1 01:21.5490 0.298
Lorenzo Tramuto tatuusfa1 01:21.6060 0.355
Luca Clementi tatuusfa1 01:21.6480 0.397
Roberto Pignataro tatuusfa1 01:21.8190 0.568
Giovanni De Pilla tatuusfa1 01:21.8250 0.574
Luca Gagliardini tatuusfa1 01:21.8540 0.603
Roberto Selle tatuusfa1 01:22.3970 1.146
Francesco Santalucia tatuusfa1 01:22.4500 1.199
Roberto Bressan tatuusfa1 01:22.6050 1.354
Stefano Pinat tatuusfa1 01:22.6530 1.402
Alessio Coniglio tatuusfa1 01:22.7020 1.451
Davide Schiattarella tatuusfa1 01:23.2070 1.956
Lorenzo Galasso tatuusfa1 01:23.3120 2.061
Alessio Melani tatuusfa1 01:23.3320 2.081
Nicola Mangani tatuusfa1 01:23.3880 2.137
Angelico Scorrano tatuusfa1 01:23.6360 2.385
Federico Pedrini tatuusfa1 01:23.8180 2.567
Cristian Macrelli tatuusfa1 01:37.8770 16.626
Fabrizio Calafiore tatuusfa1 01:40.9400 19.689

Race consistency

Driver Vehicle Consistency
Alessandro Ottaviani tatuusfa1 98.46% <> 1.2498
Alessio Coniglio tatuusfa1 98.33% <> 1.3795
Andrea Benedetti tatuusfa1 98.26% <> 1.4195
Marco Panero tatuusfa1 98.22% <> 1.4455
Francesco Santalucia tatuusfa1 98.01% <> 1.6427
Roberto Selle tatuusfa1 97.99% <> 1.658
Federico Pedrini tatuusfa1 97.82% <> 1.8256
Emilio Longo tatuusfa1 97.74% <> 1.8418
Roberto Pignataro tatuusfa1 97.67% <> 1.9024
Maurizio Turri tatuusfa1 97.66% <> 1.9045
Alessandro Sciurti tatuusfa1 97.61% <> 1.9443
Giovanni De Pilla tatuusfa1 97.62% <> 1.9448
Giulio De Andreis tatuusfa1 97.61% <> 1.9476
Nicola Mangani tatuusfa1 97.49% <> 2.0905
Lorenzo Tramuto tatuusfa1 97.33% <> 2.1768
Claudio Costarelli tatuusfa1 97.25% <> 2.238
Angelico Scorrano tatuusfa1 96.82% <> 2.6557
Luca Gagliardini tatuusfa1 96.07% <> 3.2177
Stefano Pinat tatuusfa1 95.96% <> 3.336
Lorenzo Galasso tatuusfa1 95.93% <> 3.3923
Roberto Bressan tatuusfa1 95.24% <> 3.9319
Luca Clementi tatuusfa1 95.17% <> 3.9402
Alessio Melani tatuusfa1 94.11% <> 4.911
Davide Schiattarella tatuusfa1 91.32% <> 7.224
Fabrizio Calafiore tatuusfa1 -
Cristian Macrelli tatuusfa1 -
ESS TV1 ess_dg -
ESS TV2 ess_dg -
ESS TV3 ess_dg -
ESS DG1 ess_dg -
ESS DG2 ess_dg -
ESS DG3 safetycar_2018 -
ESS SC safetycar_2018 -

Race sectors

Sector 1
Driver Time Gap
Alessandro Ottaviani 24.6720 -
Alessandro Sciurti 24.7270 0.0550
Emilio Longo 24.7290 0.0570
Andrea Benedetti 24.7310 0.0590
Marco Panero 24.7460 0.0740
Maurizio Turri 24.7580 0.0860
Claudio Costarelli 24.7900 0.1180
Lorenzo Tramuto 24.8820 0.2100
Giulio De Andreis 24.8840 0.2120
Giovanni De Pilla 24.8980 0.2260
Roberto Pignataro 24.9030 0.2310
Luca Clementi 24.9740 0.3020
Luca Gagliardini 25.0590 0.3870
Roberto Bressan 25.1440 0.4720
Roberto Selle 25.1660 0.4940
Francesco Santalucia 25.1790 0.5070
Stefano Pinat 25.1820 0.5100
Alessio Coniglio 25.1870 0.5150
Nicola Mangani 25.3160 0.6440
Davide Schiattarella 25.3390 0.6670
Angelico Scorrano 25.3700 0.6980
Lorenzo Galasso 25.3780 0.7060
Alessio Melani 25.4800 0.8080
Federico Pedrini 25.8330 1.1610
Fabrizio Calafiore 26.8450 2.1730
Cristian Macrelli 36.6060 11.9340
Sector 2
Driver Time Gap
Marco Panero 22.5180 -
Giulio De Andreis 22.5450 0.0270
Andrea Benedetti 22.5530 0.0350
Claudio Costarelli 22.5680 0.0500
Giovanni De Pilla 22.5860 0.0680
Maurizio Turri 22.5900 0.0720
Emilio Longo 22.5980 0.0800
Alessandro Ottaviani 22.6070 0.0890
Luca Gagliardini 22.6260 0.1080
Alessandro Sciurti 22.6620 0.1440
Lorenzo Tramuto 22.6760 0.1580
Roberto Pignataro 22.7060 0.1880
Luca Clementi 22.7080 0.1900
Francesco Santalucia 22.7420 0.2240
Roberto Selle 22.7610 0.2430
Stefano Pinat 22.7780 0.2600
Alessio Coniglio 22.8250 0.3070
Lorenzo Galasso 22.8520 0.3340
Alessio Melani 22.8730 0.3550
Roberto Bressan 22.8830 0.3650
Davide Schiattarella 22.9730 0.4550
Angelico Scorrano 23.0360 0.5180
Nicola Mangani 23.0440 0.5260
Federico Pedrini 23.0850 0.5670
Fabrizio Calafiore 23.9450 1.4270
Cristian Macrelli 24.4300 1.9120
Sector 3
Driver Time Gap
Alessandro Sciurti 33.7720 -
Alessandro Ottaviani 33.7950 0.0230
Andrea Benedetti 33.8310 0.0590
Maurizio Turri 33.8410 0.0690
Claudio Costarelli 33.8580 0.0860
Emilio Longo 33.8890 0.1170
Marco Panero 33.8990 0.1270
Luca Clementi 33.9350 0.1630
Luca Gagliardini 33.9660 0.1940
Giovanni De Pilla 34.0020 0.2300
Lorenzo Tramuto 34.0070 0.2350
Giulio De Andreis 34.0200 0.2480
Roberto Pignataro 34.0250 0.2530
Roberto Selle 34.3350 0.5630
Davide Schiattarella 34.4560 0.6840
Stefano Pinat 34.4610 0.6890
Roberto Bressan 34.4780 0.7060
Francesco Santalucia 34.4830 0.7110
Alessio Coniglio 34.5070 0.7350
Lorenzo Galasso 34.7530 0.9810
Federico Pedrini 34.8160 1.0440
Nicola Mangani 34.8480 1.0760
Angelico Scorrano 34.8570 1.0850
Alessio Melani 34.9790 1.2070
Cristian Macrelli 36.8410 3.0690
Fabrizio Calafiore 37.5290 3.7570

Race positions

Race gaps

Discuss

comments powered by Disqus

Embed

This allows you to embed the result in your own website.


HTML Code